Skip to main content

Wallenius stödjer på olika sätt Läkare Utan Gränsers arbete att rädda liv och lindra nöd i katastrofsituationer där behoven är som störst. Hittills har de bidragit med 10 miljoner kronor.
 

"Som internationellt verksamt företag är det viktigt och självklart med ett långsiktigt engagemang i Läkare Utan Gränsers katastrofarbete runt om i världen."

- Cecilia Kolga, Group Relations Executive Officer
 

Läs mer om hur Wallenius arbetar med socialt ansvar