Hoppa till huvudinnehåll
Efter sjukhusbombningen - vi kräver en oberoende undersökning

Även krig har regler

Efter sjukhusbombningen - vi kräver en oberoende undersökning

Lördagen den 3 oktober bombades vårt sjukhus i Kunduz. Trettio människor dog - våra kollegor och patienter. Vi vill ha en oberoende undersökning av detta brott mot krigets lagar. #independentinvestigation

Läkare Utan Gränser

Mission

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.
31 000
lokalt anställda
2 700
internationella fältarbetare
130
fältarbetare från Sverige

Nyheter från fältet

Följ oss

Läkare Utan Gränser driver projekt i över 60 länder. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. 

I fokus

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

En grupp asylsökande från Eritrea har fastnat vid gränsen mellan Serbien och Montenegro.

Cultural mediator

Nu rekryterar vi tolkar till våra projekt längs flyktingrutterna i Europa. 

Bej från Zimbabwe är hivpositiv och måste gå 2 mil för att hämta sin medicin.

Hivseminarium

De senaste årens framsteg för att bekämpa hiv riskerar att gå om intet. I år fokuserar Läkare Utan Gränsers internationella hivseminarium på innovativa vårdmetoder för att få fler hivsmittade under behandling.

Bli månadsgivare

910 kr kan räcka till en tredagars malariabehandling för 150 personer. Utöver det arbetar vi också förebyggande med att dela ut myggnät och med att spreja hus med ett anti-insektsmedel.
150 kronor

kan räcka till en tredagars malariabehandling för 24 personer. Utöver det arbetar vi också förebyggande med att dela ut myggnät och med att spreja hus med ett insektsmedel.

200 kronor

kan räcka till att ge 309 barn en dos mässlingsvaccin. Mässling är en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn under fem år.

300 kronor

kan räcka till 62 filtar med isolerande hölje som skyddar offer för t ex naturkatastrofer mot värme, kyla, vind och regn.

400 kronor

kan räcka till läkemedel för att behandla 20 barn för hjärnhinneinflammation typ A

Ge en gåva

350 kronor

kan räcka till 73 filtar med isolerande hölje som skyddar offer för t ex naturkatastrofer mot värme, kyla, vind och regn.

540 kr räcker till energirik special mat för att behandla fyra undernärda barn under 6 år, i 30 dagar. Upp till 95 procent av de svårt undernärda barnen som blir behandlade överlever.
540 kronor

kan räcka till energirik special mat för att behandla fyra undernärda barn under 6 år, i 30 dagar. Upp till 95 procent av de svårt undernärda barnen som blir behandlade överlever.

910 kr kan räcka till en tredagars malariabehandling för 150 personer. Utöver det arbetar vi också förebyggande med att dela ut myggnät och med att spreja hus med ett anti-insektsmedel.
910 kronor

kan räcka till en tredagars malariabehandling för 150 personer. Utöver det arbetar vi också förebyggande med att dela ut myggnät och med att spreja hus med insektsmedel.

En pojke vaccineras mot mässling i Afghanistan.
1500 kronor

kan räcka till att ge 651 barn en dos mässlingsvaccin. Mässling är en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn under fem år.