Hoppa till huvudinnehåll

Det här är Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser, eller Médecins Sans Frontières (MSF), startades 1971 i Paris av en grupp läkare och journalister. De ansåg att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talade ut om övergrepp och missförhållanden, och satte människor före politik. Idag arbetar Läkare Utan Gränser i över 70 länder runt om i världen. Läs mer om vår historia

Sjukvård och humanitär hjälp

Som medicinsk hjälporganisation sätter vi alltid patienten först. Vi är neutrala och tar inte ställning i väpnade konflikter.

Vi är oberoende och låter oss inte styras av politiska, ekonomiska eller religiösa intressen. Över 95 procent av våra totala inkomster världen över kommer från privata givare, inte från statliga organ. Detta gör att vi själva har frihet att bedöma var våra insatser behövs mest och inte styrs av andra intressen.

Vår verksamhet är framför allt medicinsk, men vi bistår också med förnödenheter och rent vatten i akuta humanitära kriser. Se alla våra arbetsområden

Vi arbetar utifrån medicinsk-etiska principer och tar särskild hänsyn till principen att ge vård utan att orsaka skada för någon människa eller grupp. Vi respekterar patienternas integritet och patientsekretess samt deras rätt till informerat samtycke. Vi behandlar våra patienter med respekt och värdighet, inte minst när det gäller olika kulturella och religiösa uttryck. 

Genom att arbeta enligt dessa principer strävar vi efter att bistå alla våra patienter med kvalitativ medicinsk vård.

Kommunikation och påverkan

Vi arbetar ofta på platser som sällan får internationell uppmärksamhet och våra anställda möter ofta människor som utsatts för våld, övergrepp och försummelse.

Som humanitär organisation har Läkare Utan Gränser till uppgift att höja rösten om övergrepp och missförhållanden vi ser och att vara en katalysator för förändring. Detta gör vi bland annat genom press- och informationsarbete, lobbying och kampanjer.

Läkare Utan Gränsers internationella ordförande Joanne Liu talar inför FN:s säkerhetsråd
Foto: Paulo Filgueiras
Läkare Utan Gränsers internationella ordförande Joanne Liu talar inför FN:s säkerhetsråd.

I de fall då vi bevittnar extrema fall av våld mot individer eller grupper använder vi ibland möjligheten att tala ut offentligt för att få världen uppmärksam på det oacceptabla lidandet vi ser. Ofta handlar det om att de drabbades tillgång till livräddande medicinsk vård hindras, att sjukvårdsinrättningar utsätts för hot eller attacker, att kriser glöms bort eller ignoreras eller att den hjälp som finns till hands för de drabbade är bristfällig eller missbrukas.

Kända exempel på när vi talat ut för att mobilisera det internationella samfundet är till exempel i samband med folkmordet i Rwanda, massakern i Srebrenica på 90-talet och senast under den stora ebolaepidemin i västafrika.

Mottagare av Nobels fredspris

1999 fick Läkare Utan Gränser ta emot Nobels fredspris. Priset var ett erkännande av våra medarbetare och det medicinska hjälparbete vi utfört i över 80 länder. Utmärkelsen kom i en tid när allt fler civila blir måltavlor i krig och när de humanitära principerna är under angrepp. För våra medarbetare världen över var det viktigaste med priset att det var ett erkännande av alla människors rätt till humanitär hjälp och sjukvård.

Prispengarna valde vi att använda till Accesskampanjen - vårt arbete för att alla människor ska få tillgång till de läkemedel de behöver för att överleva.