Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi - så använder vi pengarna

En barnmorska mäter en gravid kvinnas blodtryck i Kenema, Sierra Leone
Foto: Peter Bräunig
Barnmorskan Sia Kallon mäter blodtrycket på Hawa Lansana som är gravid i 14:e veckan.

Som givare till Läkare Utan Gränser är du med och får fram sjukvård och humanitärt stöd till de människor som behöver det mest, oavsett var de befinner sig i världen.

Dina pengar hjälper till att bekosta miljontals konsultationer, operationer, behandlingar och vaccinationer varje år. Som organisation arbetar vi för att använda dina pengar på det mest effektiva sättet och för att hjälpa de som har störst behov. Men hur gör vi det?

Läkare Utan Gränser ger vård direkt till patienterna, snarare än genom lokala partnerorganisationer. Vi sätter upp och bedriver sjukvård, utbildar personal och griper in i akuta nödsituationer, såväl som långvariga kriser. Det betyder att de pengar du ger Läkare Utan Gränser används av oss och ingen annan. 

Insamling i Sverige

Under 2022 bidrog våra givare i Sverige med 651,3 miljoner kronor. Gåvorna kom från allmänheten, stiftelser och företag. Genom den stora andelen privata gåvor kan vi bibehålla vårt oberoende och vår handlingsfrihet. 

Den 17 juni 2016 fattade Läkare Utan Gränser beslutet att sluta att ansöka om pengar från EU:s institutioner och medlemsländer, inklusive deras biståndsorgan såsom svenska Sida, för vårt arbete runtom i världen. Det var en reaktion på EU:s omänskliga flyktingpolitik och användandet av humanitärt bistånd för att hålla flyktingar borta från unionens gränser. Under 2017 avslutade vi vårt formella samarbete som humanitär strategisk partner till Sida.

Vi tar inte emot bidrag från företag som huvudsakligen arbetar inom tobaks-, alkohol-, vapen-, olja/gas-, diamant-, guld- eller läkemedelsindustrin. Mer information finns i våra riktlinjer för insamling

För mer information om vår internationella insamling och vart pengarna går, se vår internationella årsberättelse

Så används pengarna

Vi strävar efter att de ekonomiska och mänskliga resurserna ska förvaltas på bästa sätt inom vår organisation. Drygt 85 procent av de i Sverige insamlade medlen gick 2022 till det ideella ändamålet. För full redovisning av intäkter och kostnader, se våra årsredovisningar.

Några axplock av Läkare Utan Gränsers insatser i världen 2022:

  • Kriget i Ukraina har haft fruktansvärda konsekvenser för såväl befolkningen som hela samhället. Vi har bistått människor som drabbats av kriget på olika sätt, inklusive mer innovativa arbetsmetoder som ett medicinskt tåg för evakuering av civila.
  • Andra konflikter med omfattande mänskligt lidande pågick mer under radarn från västerländska medier. Tack vare högt förtroende och acceptans för Läkare Utan Gränser kunde vi fortsätta vårt livsviktiga arbete även på platser karaktäriserade av hög osäkerhet, till exempel i Etiopien, Afghanistan, Jemen och Kongo-Kinshasa.
  • Under året har matkriser med höga nivåer av undernäring uppstått, inte minst i Östafrika och delar av Nigeria. Vi har svarat genom att utöka antalet vårdplatser på våra undernäringskliniker. 
  • En konsekvens av både krig och naturkatastrofer är att människor tvingas fly. Under året har vi bistått rohingyer i Bangladesh, flyktingar och migranter på Medelhavet, i Centralamerika och de som fastnat längs gränserna till EU.

Läkare Utan Gränsers interna kontroll

Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att verksamheten bedrivs så bra och effektivt som möjligt, och att vi följer gällande regler och riktlinjer.

För Läkare Utan Gränser är organisationsstrukturen, med en genomtänkt arbets- och ansvarsfördelning, tydliga rutiner och aktiva policys (attestordning, inköpspolicy etc.), en av grundstenarna i kontrollmiljön. En annan viktig del är att upprätthålla en organisationskultur där transparens och ärlighet är centralt.

Vår verksamhet granskas årligen av en auktoriserad revisor.
Läs mer om vårt arbete med intern kontroll här.

Svensk insamlingskontroll

Läkare Utan Gränser innehar ett 90-konto, vilket innebär att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. För att läsa mer om vad som ingår i granskningen samt ytterligare information om insamlingskontroll, vänligen besök Svensk Insamlingskontrolls hemsida.

Giva Sverige

Läkare Utan gränser är medlem i Giva Sverige. Det innebär bland annat att vi följer deras kvalitetskod, som är ett självregelringsinstrument där krav ställs på god intern kontroll och styrning. Varje år skriver vi en effektrapport, med syfte att visa vilken nytta organisationen gör. Denna kommer ut i september.

Vartannat år granskar vår revisor att kraven i koden är uppfyllda. Mer information angående Giva Sveriges arbete finns att läsa på Giva Sveriges hemsida.

Läs vår antikorruptionspolicy här.

Vill du vara med och rädda liv?

Vårt arbete finansieras till 97 procent av privata givare runtom i världen. Tack vare dem kan vi vara på plats snabbt när krisen slår till. Stöd vårt arbete nu!

 

Senast uppdaterad: 24 maj 2023