Skip to main content

Work with us

We rely on a strong network of professionals to deliver lifesaving medical aid. In 2017 more than 3600 international staff join approximately 37,000 locally hired staff to provide medical aid in countries around the world. MSF guarantees staff a dynamic and intense work environment alongside people who believe in helping those in need.
Genom Accesskampanjen arbetar vi för alla människors tillgång till de läkemedel de behöver. Här en patient med kala azar i Vaishali, Indien.

Behavioural commitments

MSF considers itself a responsible employer and association, and this rests on the responsible behaviour of its members.
Read more
Ana från Guerrero står framför en svart tavla i en övergiven skola

Att motverka trakasserier och övergrepp

Läkare Utan Gränser strävar efter att vara en arbetsplats fri från trakasserier och övergrepp.
Så arbetar vi