Skip to main content

Idun Industrier stödjer Läkare Utan Gränser sedan 2016 och är sedan 2021 även vår Företagspartner. Idun är en bolagsgrupp som tillsammans med ledningen i respektive gruppbolag långsiktigt utvecklar industri- och tjänsteföretag med bas i Sverige.
 

”Jag beundrar verkligen de närmast ofattbara insatser som Läkare Utan Gränser gör varje år för människor som behöver hjälp allra mest. Att vi som medmänniskor har en moralisk skyldighet att hjälpa till om och när vi kan det håller de flesta med om, men den känslan och tanken måste också omsättas i handling. Som ledare eller ägare kan vi tillsammans åstadkomma väldigt mycket genom att nyttja en del av de resurser som är tillgängliga inom näringslivet.”

Adam Samuelsson, Styrelseordförande i Idun Industrier