Skip to main content

Att skriva testamente behöver inte vara krångligt, men för att ett testamente ska vara giltigt finns särskilda formkrav. Ett testamente som är tydligt och korrekt är en förutsättning för att det blir som du vill. Det minskar också risken för framtida tvister.

Har du barn har de alltid rätt till den så kallade laglotten. Den utgör 50 procent av din kvarlåtenskap och delas lika mellan dina barn. Resterande 50 procent fördelar du själv.  
 

Fem viktiga steg att tänka på när du skriver testamente:
 

 1. Att skriva en lista över dina tillgångar kan hjälpa dig att förbereda dig.
  Du behöver inte skriva ner varenda sak, men kanske sådant av lite större värde. Det kan t.ex. vara fastigheter, konst, fordon, ekonomiska tillgångar eller smycken.
   
 2. Fundera på hur du vill ha det, vad du vill ge till vem, eller vilken organisation?
  Du som skriver testamentet ska bestämma själv hur du vill fördela dina tillgångar. Du kan t.ex. ge allt till en person eller en organisation. Du kan också fördela arvet på flera. Fundera över om du vill ge andelar i procent, eller legat (legat är specifika saker/summor). Allt kan testamenteras, stort som smått - pengar, värdepapper, fastigheter eller bostadsrätter och andra saker som t.ex. smycken, konst eller bilar.
   
 3. Ange dina och arvtagarnas uppgifter
  Det bästa är att skriva in personnummer eller organisationsnummer på arvtagarna. Organisationsnummer hittar du ofta på organisationernas egna hemsidor. Läkare Utan Gränsers organisationsnummer är 802017-2360.
   
 4. Underteckna och bevittna testamentet
  Ditt testamente måste vara undertecknat av dig. Tänk på att din namnteckning måste bevittnas av två samtidigt närvarande personer. De här personerna får inte vara släkt med dig eller på annat sätt omfattas av testamentet.

  De måste veta att de bevittnar ett testamente men inte se vad som står i det. Vittnena intygar att du skriver under av fri vilja, och att du är vid fullt förstånd när du gör det. Ibland är det svårt att hitta vittnen, och om inget annat fungerar kan man kontakta Notarius Publicus som gör det mot en avgift.
   
 5. Förvara testamentet på en säker plats
  Ett testamente är bara giltigt i original så se till att det förvaras på en säker plats. Om du skrivit in Läkare Utan Gränser i ditt testamente så tar vi gärna emot en kopia och information om var originalet finns. 

  Det finns numera testamentsförvaring, en lösning som ser till att ditt testamente förvars på en trygg och säker plats tills den dag då det ska levereras till en anhörig. Om du skriver ditt testamente via vår samarbetspartner Lawly bjuder vi på kostnadsfri livslång förvaring av ditt testemente!

 

Är du redo att ta steget och gå från tanke till handling redan nu?
 

Lär dig mer om testamentering