Skip to main content

Rusta har stöttat Läkare Utan Gränsers livräddande arbete sedan 2010 och är sedan 2016 en av våra Huvudpartners. Sedan starten har Rusta samlat in drygt 12,6 miljoner kronor till vårt livräddande arbete i stort, men med ett särskilt engagemang för att ge vård och stöd till människor på flykt.

Rusta engagerar sig också i vårt arbete genom att möjliggöra för sin personal att arbeta i projekt runt om i världen. Många av företagets anställda har passande profiler och de som blir rekryterade av oss får tjänstledigt från Rusta.

Läkare Utan Gränser arbetar världen över för att bistå människor som befinner sig på flykt med allt från psykologiskt stöd till livsviktig näringsersättning. Tack vare gåvor från företag som Rusta kan vi bygga sjukhus i flyktingläger, säkerställa att fler kvinnor får tillgång till säkra förlossningar, vaccinera barn för att förhindra utbrott av smittsamma sjukdomar och bistå med rent dricksvatten.