Hoppa till huvudinnehåll

Rusta stödjer vårt arbete för människor på flykt

Sjuksköterskan Courtney kollar till en patient ombord Dignity 1
Foto: MSF

Sedan 2016 är Rusta företagspartner till Läkare Utan Gränser. Sedan starten har de samlat in 6,8 miljoner kronor till vårt arbete för att bistå människor på flykt.

Runtom i världen är 65 miljoner människor på flykt undan konflikter eller förföljelse. På grund av sin etnicitet, religiösa eller politiska tillhörighet är de inte längre säkra i sina hem och får inte heller det skydd de skulle behöva av sina regeringar. Andra har lämnat ett liv i djupaste fattigdom och hoppas hitta ett sätt att försörja sig själva och sin familj.

Vi arbetar världen över för att hjälpa flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning. Vi bygger upp sjukhus i flyktingläger, hjälper kvinnor att föda säkert, vaccinerar barn för att förhindra epidemier och bistår med rent dricksvatten.

Läs mer om Rustas hållbarhetsarbete på deras hemsida

Läs mer om vårt arbete för människor på flykt