Skip to main content

Coronapandemin ställer oss alla inför enorma utmaningar. Miljoner människor har smittats och på kort tid har några av världens mest avancerade sjukvårdssystem lamslagits.

Läkare Utan Gränser följer utvecklingen och anpassar våra insatser efter de aktuella lokala behoven. Vi använder nära 50 års erfarenhet av att rädda liv och skydda de mest sårbara i stora sjukdomsutbrott. 

Läkare Utan Gränsers insatser

Vårt arbete handlar i huvudsak om tre saker:

  • Stöd till den lokala sjukvården 
  • Skydda människor som är särskilt sårbara 
  • Upprätthålla grundläggande sjukvård

 

Vi skickar sjukvårdspersonal och donerar skyddsutrustning, informerar människor om hur de kan skydda sig och andra, ger psykosocialt stöd samt delar ut hygienartiklar och distribuerar vatten.

I alla våra projekt har vi förbättrat åtgärderna för att förebygga infektion och kontrollera smittspridning. Detta för att skydda såväl patienter som personal. Vi hjälper även den lokala sjukvården med dessa rutiner för att undvika att sjukvårdsinrättningar bidrar till pandemins tillväxt eller tvingas stänga på grund av smittspridning.

FEM VIKTIGA OMRÅDEN UNDER PANDEMIN

Vi har sett hur det nya coronaviruset har lamslagit några av världens mest avancerade sjukvårdssystem. Detta har skett i länder med socialt skyddsnät, där människor har tillgång till rinnande vatten och utrymme att isolera sig själva och hålla avstånd. Vår största oro är nu att viruset ska få fäste på platser med svaga hälso- och sjukvårdssystem och bland människor som inte har möjlighet att skydda sig själva. Några områden som vi anser är prioriterade: 


Skydda sårbara grupper

I överfulla flyktingläger eller tätbefolkade slumområden där människor lever tätt inpå varandra utan tillräcklig tillgång till vatten och tvål är risken stor för smittspridning. Människor som bor i dessa miljöer är ofta utestängda från det formella sjukvårdssystemet samtidigt som deras hälsa påverkas negativt av levnadsförhållandena.

Att hålla avstånd och tvätta händerna regelbundet är svårt och vi gör därför insatser för att ge tillgång till vatten, tvål, hälsoinformation och, i vissa särskilda fall, återanvändningsbara andningsskydd i tyg.

Säkra fortsatt vård

Även under pandemin kommer kvinnor föda barn och patienter med hiv och tuberkulos kommer behöva sin behandling. Att säkerställa tillgång till sjukvård för annat än covid-19 är avgörande, såväl i våra projekt som i sjukvården i stort. 
Vi arbetar med att se till att rutiner finns på plats för infektionskontroll på sjukvårdsinrättningar, till exempel screening och tillgång till isoleringsutrymmen. Vi ger också hälsoinformation och utbildning för anställda och i lokalsamhällen.

Skydda sjukvårdspersonalen

Sjukvårdspersonalen måste skyddas, överallt. Om läkare och sjuksköterskor inte kan arbeta kommer vi inte att kunna besegra coronaviruset eller ta hand om alla andra människor i behov av vård.

Den globala bristen på skyddsutrustning är ett hot mot möjligheterna att få kontroll på pandemin och att minimera antalet dödsfall. Resurser måste fördelas så att de platser där pandemin härjar som värst prioriteras. Utöver ökad produktion vill vi att regeringar undviker lagerhållning av de tillgängliga förråden och säkerställer att både utrustning och medicinsk personal kan skickas till de största oroshärdarna. Hjälp måste erbjudas över gränser för att skydda dem som står i främsta ledet i kampen mot viruset.

Skydda personer i riskgrupper

Vi måste också skydda de individer som löper störst risk att bli allvarligt sjuka i covid-19. Det gäller framför allt äldre människor vilket har lett till att många av våra insatser görs på äldreboenden. Men även personer med andra sjukdomar såsom diabetes, hiv och tuberkulos riskerar att bli svårt sjuka. Vi vet ännu inte hur covid-19 påverkar till exempel undernärda barn eller samhällen som drabbats av mässlingsutbrott som i Tchad och Kongo-Kinshasa.

Inget profiterande på pandemin

Företag bör inte kunna dra nytta av pandemin genom att höja priser eller hävda patent på läkemedel, tester eller utrustning. Regeringar måste vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa produktion, distribution och tillgänglighet på dessa nödvändiga verktyg för att stoppa pandemin. Höga priser och monopol kommer resultera i att länder tvingas ransonera vilket bara kommer förlänga utbrottet i tid. Även priserna på personlig skyddsutrustning såsom andningsmasker, visir, handskar och förkläden måste hållas på en nivå så att sjukvårdspersonal och andra i utsatta yrken har tillgång.

Mer om vårt arbete med covid-19

På vår Youtubekanal hittar du videor om våra insatser i olika länder, samt panelsamtal om covid-19 och jakten på ett vaccin.

I rapporterna nedan beskrivs Läkare Utan Gränsers aktiviteter, resultat och utgifter relaterat till covid-19, samt de många utmaningar som finns för att nå fram till behövande med nödvändiga läkemedel och utrustning.

 

På vår internationella hemsida kan du läsa mer om våra insatser mot covid-19 i olika länder.