Hoppa till huvudinnehåll

Nya coronaviruset och covid-19

Läkaren Bastien Mollo undersöker människor i en tillfällig anläggning för migranter och flyktingar i Paris
Coronautbrottet i Frankrike: läkaren Bastien Mollo undersöker människor i en tillfällig förläggning för migranter och asylsökande i Paris.
Foto: Agnes Varraine-Leca / Läkare Utan Gränser

Utbrottet av det nya coronaviruset ställer oss alla inför enorma utmaningar. På kort tid har några av världens mest avancerade sjukvårdssystem lamslagits och epidemin har nu spridits över hela jorden.

I detta nu arbetar Läkare Utan Gränser med att ge nödvändig sjukvård och stöd i över 40 länder som drabbats av covid-19. På hundratals platser där vi fanns innan pandemin förbereder vi oss själva och den lokala sjukvården för ett utbrott.

Vi skickar sjukvårdspersonal, material och använder nära 50 års erfarenhet av att rädda liv och skydda de mest sårbara i epidemier. 

Virus känner inga gränser. Det gör inte vårt arbete heller.
Var med oss i kampen mot covid-19!

Pandemins konsekvenser för redan sårbara grupper

Vår största oro är nu att viruset ska få fäste på platser med svaga hälso- och sjukvårdssystem och bland människor som inte har möjlighet att skydda sig själva. 

Varje dag behandlar vår personal tio-tusentals patienter med olika medicinska tillstånd i våra projekt runt om i världen. På många platser är kapaciteten vad gäller intensivvård ytterst begränsad, vilket gör det är mycket svårt att hantera ett stort antal patienter med covid-19. Det gäller länder där det pågår väpnade konflikter eller där tidigare kriser har lett till att sjukvården i det närmaste kollapsat, som Centralafrikanska republiken och Jemen, men även i överfulla flyktingläger där människor lever tätt inpå varandra utan tillräcklig tillgång till vatten och tvål. 

Människor i dessa områden utsätts för många riskfaktorer och kan samtidigt ha svårare att tillämpa de rekommenderade förebyggande åtgärderna för smittkontroll. Det är ändå viktigt att informera människor om vilka skyddsåtgärder de ska vidta, som att tvätta händerna ofta samt att de har möjlighet att skydda sig mot viruset genom självisolering efter kontakt med en smittad person.

 

utmaningar för fortsatt vård

Vi vill säkerställa att våra patienter även fortsättningsvis får tillgång till den vård de behöver och att våra medicinska team är beredda att vårda personer med covid-19. 

I områden där det finns en stor risk för ett ökat antal smittade behöver vi säkerställa att smittskyddsåtgärder finns på plats, till exempel screening och tillgång till isoleringsutrymmen på sjukvårdsinrättningar, och att hälsoinformation tillhandahålls. Sjukvårdspersonalen måste skyddas, överallt. Om läkare och sjuksköterskor inte kan arbeta kommer vi inte att kunna besegra coronaviruset eller ta hand om alla andra människor i behov av vård.

Vi möter stora utmaningar i att skicka personal och skyddsutrustning till de insatser vi har startat för att motarbeta coronaviruset, men också till pågående humanitära kriser som det stora mässlingsutbrottet i Kongo-Kinshasa och konfliktområden som Centralafrikanska republiken, där covid-19 utgör ytterligare ett hot mot människors överlevnad.

I det nuvarande krisläget kan inget land hantera situationen på egen hand. Både inom och utanför EU måste resurser fördelas så att de platser där pandemin härjar som värst prioriteras. Utöver ökad produktion kräver Läkare Utan Gränser att regeringar undviker lagerhållning av de tillgängliga förråden och säkerställer att både utrustning och medicinsk personal kan skickas till de största oroshärdarna. Hjälp måste erbjudas över gränser för att skydda dem som står i främsta ledet i kampen mot viruset.

Detta är nödvändigt för att få kontroll på pandemin och minimera antalet dödsfall, både när det gäller patienter med covid-19 och andra skadade och sjuka i behov av livräddande vård.

Läkare Utan Gränsers insatser kopplade till covid-19

Det är tydligt att sjukvårdspersonal behöver stöd och att patienter behöver vård på många platser i världen. Med tanke på pandemins storlek är Läkare Utan Gränsers möjligheter att svara på behoven begränsade men vi gör redan riktade insatser i flertalet länder, samt höjer beredskapen i våra befintliga projekt och stöttar lokala sjukvårdsinrättningar (se mer detaljerad information nedan).

Om vi kommer att genomföra liknande insatser i andra länder beror på hur utbrottet utvecklas, men också på vår förmåga att skicka personal.

Mer om covid-19

Länder där Läkare Utan Gränser arbetar
Symtom och skyddsåtgärder