Hoppa till huvudinnehåll

Responding to COVID-19: Global accountability report March - May 2020

Publiceringsår 2020
Rapport Läkare Utan Gränsers insatser mot covid-19

Denna rapport är den första i en serie rapporter om Läkare Utan Gränsers globala insatser i coronapandemin. Rapporten beskriver aktiviteter, resultat och utgifter relaterat till covid-19, samt visar på de många utmaningar som finns för att nå fram till behövande med nödvändiga läkemedel och utrustning. 

Coronapandemin är en global hälsokris utan motstycke. Sedan början av 2020 har den överväldigat sjukvårdssystem, söndrat ekonomier och kraftigt begränsat det sociala livet i många länder i världen. För att försöka spridningen av viruset och hantera ett ökande antal patienter har Läkare Utan Gränser skalat upp sina globala insatser med början i januari. Stora resurser har lagts på att utveckla dedikerade covid-19-insatser samt att bibehålla grundläggande sjukvård i existerande projekt.

Läs den andra rapporten "Responding to COVID-19: Global accountability report June - August 2020" här.

Läs den tredje rapporten "Responding to COVID-19: Global accountability report Sep - Dec 2020" här.

Läs den fjärde rapporten "Responding to COVID-19: Global accountability report Jan - Apr 2021" här.

Läs den femte rapporten "Responding to COVID-19: Global accountability report May - Sep 2021" här.