Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Arusyak Melikyan är en av våra läkare i Vanadzor, Armenien. I samarbete med hälsomyndigheterna följer hon multirestistenta tuberkulospatienter.

Arusyak Melikyan är en av våra läkare i Vanadzor, Armenien. I samarbete med hälsomyndigheterna följer hon multirestistenta tuberkulospatienter.

Multiresistent tuberkulos i Armenien

Armenien är fortfarande ett av de länder i världen med flest fall av multiresistent tuberkulos. Läkare Utan Gränser inriktar därför arbetet på att införa nya behandlingsmetoder.

Tuberkulos är ett stort allmänt hälsoproblem i Armenien. Många av dem som tidigare behandlats svarar inte längre på ordinarie läkemedel. Ungefär var tionde patient med läkemedelsresistent tuberkulos har dessutom utvecklat en extrem form av multiresistens. Att behandla denna innebär en stor utmaning för patienten. Behandlingen tar upp till två år med injektioner under flera månader och ett dagligt intag av 20 tabletter.

Det är också vanligt att patienten drabbas av allvarliga biverkningar som nedsatt hörsel, depression och psykoser. För cirka hälften av patienterna med multiresistent tuberkulos har behandlingen god effekt. För patienter med den extrema formen är det en fjärdedel.

Vårt arbete i Armenien 2016

Behandling av läkemedelsresistent tuberkulos

Armenien var ett av de första länderna i världen som introducerade två nya läkemedel mot tuberkulos, bedaquiline och delamanid, som är effektivare och ger färre biverkningar. Under 2016 har vi fortsatt att inrikta vår verksamhet på dessa läkemedel och vården av patienter med tidigare standardbehandling har lämnats över till landets myndigheter.

Läs vår jämförande rapport om tuberkulosvård i 29 länder. 

2016 i siffror:

  • 73 patienter som behandlades för tuberkulos, varav
  • 66 för multiresistent tuberkulos

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 2 oktober 2017.

Det här arbetar vi med i Armenien

Blandinfektion av tuberkulos och hiv är ett enormt problem i Myanmar.

Tuberkulos

Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som oftast drabbar lungorna. Sjukdomen är svår och kräver lång behandling. Utan behandling kan tbc vara dödlig.