Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Arusyak Melikyan (hö) är en av våra läkare i Vanadzor, Armenien. Tillsammans med is one of MSF consultants in Vanadzor. Tillsammans med Narine Kherimyan, från hälsoministeriet, följer hon multirestistenta tuberkulospatienter.

Arusyak Melikyan (hö) är en av våra läkare i Vanadzor, Armenien. Tillsammans med  Narine Kherimyan, från hälsoministeriet, följer hon multirestistenta tuberkulospatienter.

Armenien

I Armenien arbetar Läkare Utan Gränser tillsammans med landets hälsovårdsmyndigheter med att förbättra diagnostik och behandling av läkemedelsresistent tuberkulos. Det ett av de länder i världen där förekomsten av multiresistent tuberkulos är allra högst.

Varför arbetar vi i Armenien?

  • Epidemiskt sjukdomsutbrott

För att hjälpa befolkningen har därför Läkare Utan Gränser flera projekt i olika delar av landet. Redan 2005 började vi stödja det nationella kontrollcentret för tuberkulos, NTCC. Ett första projekt sattes upp i huvudstaden Jerevan och vi är nu verksamma i sju regioner, dessutom i flera fängelser. I slutet av 2015 behandlade vi 226 patienter med läkemedelsresistent tuberkulos. Vi hjälpte också det nationella centret att behandla tuberkulospatienter igen vid centralsjukhuset som behöver toraxkirurgi.

Läkemedelsresistent tuberkulos

Fortfarande är det många patienter med läkemedelsresistent tuberkulos som inte får tillräckligt bra behandling – den ger ofta biverkningar och tar långt tid att genomlida. Särskilt drabbade är patienter med multiresistent tuberkulos och med extremt multiresistent tuberkulos. Sedan 2013 har vi hjälpt landets hälsovårdsmyndigheter att introducera två nya läkemedel, bedaquilin och delamanid, att användas vid dessa särskilt svåra former av sjukdomen. 81 patienter har påbörjat behandling med dessa läkemedel.

Då det nationella centret NTCC har utökat sin kapacitet är vårt arbete nu framförallt inriktat på patienter som inte svarar på traditionell behandling och därför ges dessa nya läkemedel. Detta utgör en del av FNs ”endTB” satsning.

Under 2015 hade vi:

  • 210 patienter som behandlades för tuberkulos

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 26 juni 2016.

Det här arbetar vi med i Armenien

Blandinfektion av tuberkulos och hiv är ett enormt problem i Myanmar.

Tuberkulos

Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som oftast drabbar lungorna. Sjukdomen är svår och kräver lång behandling. Utan behandling kan tbc vara dödlig.