Hoppa till huvudinnehåll

Gåvor från stiftelser räddar liv

Barmorskan Christine Akoth undersöker en av våra minsta patienter.
Foto: MSF/ANTHONY KWAN
Barmorskan Christine Akoth är ansvarig för förlossningsvården på våra kliniker i Jamtoli och Hakimpara i Coxs Bazar, Bangladesh. På bilden undersöker hon en av våra minsta patienter.

Vårt mål är att samla in gåvor som inte är öronmärkta till ett specifikt projekt eller ändamål. Det ger oss friheten att själva avgöra var och hur medlen ska användas baserat på behoven där vi verkar. Dessutom betyder icke öronmärkta gåvor minskade administrativa kostnader, vilket gör att mer pengar kan gå direkt till våra insatser.

Som stiftelse kan ni välja att skänka ett större belopp till ett specifikt projekt. Det är något som vi sällan erbjuder våra övriga givare, men som ger er som stiftelse särskilda möjligheter till både ekonomisk och narrativ återkoppling.

Ladda ner vår stiftelsebroschyr


Under 2022 finns det möjlighet att öronmärka till följande projekt:


Livräddande sjukvård till Rohingyer i Bangladesh
Nästan 900 000 rohingyer, varav hälften barn, lever under svåra förhållanden som flyktingar i megalägret Cox´s Bazar, som är ett av världens största flyktingläger. I Balukhali, en del av flyktinglägret Cox's Bazar, arbetar vi med att öka tillgången till grundläggande sjukvård för de omkring 280 000 rohingyer, varav hälften är barn, som bor i de delar av flyktinglägret projektet når. Det innefattar bland annat mödrahälsovård, vaccinering mot smittsamma sjukdomar och psykosocialt stöd vid psykisk ohälsa. Dessutom förbättrar vi tillgången till latriner och rent vatten.

Bekämpning av smittsamma sjukdomar i konfliktens Sydsudan
Delstaten Jonglei i den nordöstra delen av landet har drabbats hårt av konflikter. Många människor har tvingats på flykt och regionen är  hårt drabbad av undernäring och återkommande utbrott av smittsamma sjukdomar. På det enda sjukhuset i området, i staden Lankien tillhandahåller vi sjukvård till de omkring 216 000 människor som bor i området. Vi assisterar vid förlossningar, utför akut kirurgi och behandlar patienter med undernäring och smittsamma sjukdomar som malaria, kala azar och luftvägsinfektioner.

Livräddande sjukvård i kris- och konfliktdrabbade Kongo-Kinshasa
I Mweso, Nordkivu, har återkommande väpnat våld lett till omfattande humanitära kriser och fördrivit tusentals människor. Läkare Utan Gränser är den enda medicinska humanitära aktören på plats som tillhandahåller sjukvård till de nära 500 000 människor som bor i området. Vi bistår vid förlossningar och behandlar sjukdomar malaria och undernäring. Vi ger också psykosocialt stöd och vård till överlevare av sexuellt våld, ett utbrett problem.

Barn- och mödravård med syfte att minska dödligheten i Nigeria
Befolkningen i Zamfara i nordvästra Nigeria är hårt drabbad av malaria och undernäring. På sjukhuset i Anka driver vi en barnavdelning med 120 sängar. Här och vid närliggande vårdcentraler tillhandahåller vi sjukvård för de omkring 230 000 människor som bor i området. Vi vårdar barn och mödrar som drabbats av malaria, luftvägsinfektioner, diarrésjukdomar och undernäring. Det är tillstånd som skördar många liv.

Rädda liv med innovationer
Innovationsenheten hjälper alla Läkare Utan Gränsers projekt att utveckla hållbara lösningar för såväl nya som återkommande utmaningar där vi arbetar. Enheten jobbar med allt från specifika produkter till interna processer.

Kontakta oss idag!

Kontakta Jenny Lindblad om ni vill veta mer om något av projekten och få en fullständig ansökan för beredning. Vi kommer gärna till er  och presenterar vår verksamhet.

Det här kan vi erbjuda er:
Varje år tackas samtliga stiftelser som skänkt mer än 100 000 kronor i vår årsredovisning. Vi bjuder även in till evenemang som rör vår verksamhet, uppdaterar er om vårt arbete via nyhetsbrev och erbjuder chansen att få träffa våra utsända. 

Skänk en gåva
För att skänka en icke öronmärkt gåva går det bra att sätta in valfritt belopp på: 
Plusgiro: 900603-2 eller Bankgiro: 900-6032

Välkomna att bli en del av vårt livräddande arbete!

Jenny Lindblad
Jenny Lindblad, ansvarig för stiftelser

 

 

Vi strävar efter att så stor del av de insamlade medlen som möjligt ska gå till våra insatser runt om i världen. Här kan du läsa mer om hur vi använder våra pengar. Under 2021 fördelade vi våra utgifter på följande sätt:

  • Ändamålskostnader 80.3%
  • Insamlingskostnader 16%
  • Administrativa kostnader 3.7%