Hoppa till huvudinnehåll

Gåvor från Stiftelser räddar liv

Marita är hivpositiv men behandling med antiretroviala läkemedel har gjort att viruset nu inte längre är mätbart i hennes blod.
Marita är hivpositiv men behandling med antiretroviala läkemedel har gjort att viruset nu inte längre är mätbart i hennes blod.

För att kunna rädda liv och lindra nöd är vi beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser. Tack vare er är vårt arbete möjligt.

Er gåva ger oss frihet att sätta in resurser där behoven är som störst och där vi behövs som mest. Önskar ni återrapportering tittar vi tillsammans på vilka möjligheter som finns. Med gemensamma krafter kan vi möta de stora utmaningar som finns.

SKÄNK EN STIFTELSEGÅVA 

För att skänka en gåva kan ni antingen sätta in önskat belopp på Plusgiro: 900603-2 eller Bankgiro: 900-6032. 

Josefin Victorin
"Kontakta Josefin Victorin för mer information"
- 010-199 32 17 / josefin.victorin@lakareutangranser.se
Ladda ner vår stiftelsebroschyr

Vi strävar efter att så stor del av de insamlade medlen som möjligt ska gå till våra insatser runt om i världen. Här kan du läsa mer om hur vi använder våra pengar. Under 2017 fördelade vi våra utgifter på följande sätt:

Ändamålskostnader 87,8%
Insamlingskostnader 9,9%
Administrativa kostnader 2,3%