Hoppa till huvudinnehåll

Stiftelsegåvor räddar liv

En patient ligger på bordet i en operationssal omgiven av medicinsk personal i gröna kirurgkläder
Foto: Elise Moulin
Vårt medicinska team förbereder ett kirurgiskt ingrepp på sjukhuset i Boost, Afghanistan.

Vårt mål är att samla in gåvor som inte är öronmärkta till ett specifikt projekt eller ändamål. Det ger oss friheten att själva avgöra var och hur medlen ska användas baserat på behoven där vi verkar. Dessutom betyder icke öronmärkta gåvor minskade administrativa kostnader, vilket gör att mer pengar kan gå direkt till våra insatser.

Som stiftelse kan ni välja att skänka ett större belopp till ett specifikt projekt. Det är något som vi sällan erbjuder våra övriga givare, men som ger er som stiftelse särskilda möjligheter till både ekonomisk och narrativ återkoppling.

Här kan du ladda ner vår stiftelsebroschyr och läsa mer om stiftelsegåvor

Under 2024 finns det möjlighet att öronmärka till följande projekt:


Livräddande sjukvård till rohingyer i Bangladesh
Fler än 900 000 rohingyer, varav hälften är barn, lever under mycket svåra förhållanden i det gigantiska flyktinglägret Balukhali som ligger i sydöstra Bangladesh.

Här tillhandahåller vi mödrahälsovård, vaccinering mot smittsamma sjukdomar och psykosocialt stöd. Utöver det förbättrar vi tillgången till latriner och rent vatten.

Bekämpning av smittsamma sjukdomar i konflikternas Sydsudan
Delstaten Jonglei i nordöstra Sydsudan har drabbats hårt av konflikter. Många människor har tvingats på flykt och regionen är svårt drabbad av undernäring och återkommande utbrott av smittsamma sjukdomar. På det enda sjukhuset i området, i staden Lankien, tillhandahåller vi sjukvård till de omkring 216 000 människor som bor i området. 

Livräddande sjukvård i Afghanistan
Mer än 40 år av konflikt och osäkerhet har lämnat Afghanistans ekonomi och infrastruktur i ruiner. Sedan 2009 stöttar Läkare Utan Gränser därför sjukhuset Boost i Lashkar Gah, en stad där totalt två miljoner människor bor. På sjukhuset behandlar vi bland undernäring, assisterar vid förlossningar, utför kirugi och tillhandahåller akutsjukvård. 

Vård till överlevare av sexuellt och könsbaserat våld i Haiti
Ett oroväckande högt antal yngre kvinnor och flickor, har utsatts för sexuellt våld i Haiti. Särskilt drabbade är boende i huvudstaden Port-au-Prince, där vi sedan 2015 driver en klinik inriktad på behandling av skador orsakade av sexuellt- eller könsbaserat våld. Vår klinik är den enda i staden som är öppen dygnet runt och som erbjuder omfattande kostnadsfri vård till drabbade patienter.

Livräddande sjukvård i Centralafrikanska Republiken
Det ständigt ökande våldet i Centralafrikanska republiken har tvingat en femtedel av landets invåndare på flykt. Tusentals människor har skadats eller dödats. Våra sjukvårdsinrättningar är i många regioner de enda som erbjuder kostnadsfri sjukvård.

I staden Bossangoa driver vi ett projekt där vi erbjuder allmän sjukvård, akutsjukvård, kirurgi, mödravård, stöd till överlevare av sexuellt våld samt behandling av hiv och tuberkulos till de omkring 310 000 invånarna i området.

Rädda liv med innovationer
Innovationsenheten hjälper alla Läkare Utan Gränsers projekt att utveckla hållbara lösningar för såväl nya som återkommande utmaningar. Enheten jobbar med allt från specifika produkter till interna processer.

Kontakta oss idag!

Kontakta oss om ni vill veta mer om något av projekten och få en fullständig ansökan för beredning. Vi kommer gärna till er och presenterar vår verksamhet.

Det här kan vi erbjuda er:
Varje år tackas samtliga stiftelser som skänkt mer än 100 000 kronor i vår årsredovisning. Vi bjuder även in till evenemang som rör vår verksamhet, uppdaterar er om vårt arbete via nyhetsbrev och erbjuder chansen att få träffa våra utsända. 

Skänk en gåva
För att skänka en icke öronmärkt gåva går det bra att sätta in valfritt belopp på: 
Plusgiro: 900603-2 eller Bankgiro: 900-6032

 

Vi strävar efter att så stor del av de insamlade medlen som möjligt ska gå till våra insatser runt om i världen. Här kan du läsa mer om hur vi använder våra pengar. Under 2022 fördelade vi våra utgifter på följande sätt:

  • Ändamålskostnader 85.6%
  • Insamlingskostnader 11.3%
  • Administrativa kostnader 3.1%