Hoppa till huvudinnehåll

Gåvor från Stiftelser räddar liv

Nybliven mamma bredvid sitt barn på ett mödravårdscenter i Kinyandonyi, Kongo-Kinshasa
En nybliven mamma bredvid sitt barn på en av våra vårdcentraler i Kongo-Kinshasa.
Foto: Andre Quillien

För att kunna rädda liv och lindra nöd är vi beroende av gåvor från stiftelser, privatpersoner, företag. Tack vare er är vårt arbete möjligt.

Vårt mål är att samla in gåvor som inte är öronmärkta till ett specifikt projekt eller ändamål. Det gör att vi har friheten att själva avgöra var och hur medlen ska användas baserat på behoven där vi verkar. Dessutom betyder icke-öronmärkta gåvor minskade administrativa kostnader, vilket gör att mer pengar kan föras direkt till våra insatser.

Som stiftelse kan ni välja att skänka ett större belopp till ett specifikt projekt. Det är något som vi sällan erbjuder våra övriga givare, men som ger er som stiftelse särskilda möjligheter till både ekonomisk och narrativ återkoppling.

Ladda ner vår stiftelsebroschyr

Under 2019 finns det möjlighet att öronmärka er gåva till följande projekt: 
 

PRIMÄR- OCH SPECIALISTVÅRD I BARAKA, KONGO-KINSHASA

Vi bistår med livräddande sjukvård med särskilt fokus på barn och mödrar. Vi arbetar bland annat med att upptäcka och behandla malaria och med att behandla undernäring - särskilt hos barn och gravida.


PRIMÄR- OCH SPECIALISTVÅRD I JONGLEI, SYDSUDAN

Vi assisterar vid förlossningar, utför akut kirurgi och behandlar patienter med undernäring och smittsamma sjukdomar vid Lankien-sjukhuset i delstaten Jonglei. Till de smittsamma sjukdomarna hör malaria, kala azar och luftvägsinfektioner. 


FORSKNING FÖR BEHANDLING MOT LÄKEMEDELSRESISTENT TUBERKULOS

Genom kliniska läkemedelsstudier vill Läkare Utan Gränser bidra till att revolutionera behandlingen av tuberkulos. Syftet med studierna är att med hjälp av två nya mer effektiva läkemedel som utvecklats hitta en radikalt förbättrad behandling av läkemedelsresistent tuberkulos. Något som kommer ge både färre biverkningar och kortare behandlingar för patienterna. 


NOMA - DEN ANSIKTSÄTANDE SJUKDOMEN

Noma är en sjukdom som få känner till, men som kan leda till social isolering och i värsta fall döden. Den börjar med en böld i munhålan och äter sig så småningom upp ansiktet inifrån. I Sokoto i nordvästra Nigeria behandlar Läkare Utan Gränser barn med noma. 


BEHANDLING AV SKADOR ORSAKADE AV SEXUELLT ELLER KÖNSBASERAT VÅLD

Vår klinik i Port-au-Prince, Haiti, är specifikt inriktad på behandling av skador orsakade av sexuellt eller könsbaserat våld. På kliniken erbjuds både medicinsk vård och psykologiskt stöd. 

Kontakta Josefin Victorin om ni vill veta mer om något av projekten och få en fullständig ansökan för beredning. Vi kommer gärna till ert kontor och presenterar vår verksamhet.

Ert stöd är oerhört värdefullt för oss, och varje år tackas samtliga stiftelser som har skänkt mer än 100 000 kronor i vår årsredovisning. Vi bjuder även in till evenemang som rör vår verksamhet, uppdaterar er om vårt arbete via nyhetsbrev och erbjuder chansen att få träffa fältarbetare.


För att skänka en icke-öronmärkt gåva går det bra att sätta in valfritt belopp på: 
Plusgiro: 900603-2 eller Bankgiro: 900-6032

 

Josefin Victorin
Josefin Victorin

010-199 32 17 eller  E-post

Vi strävar efter att så stor del av de insamlade medlen som möjligt ska gå till våra insatser runt om i världen. Här kan du läsa mer om hur vi använder våra pengar. Under 2018 fördelade vi våra utgifter på följande sätt:

  • Ändamålskostnader 84.6%
  • Insamlingskostnader 12.7%
  • Administrativa kostnader 2.7%