Hoppa till huvudinnehåll

Gåvor från Stiftelser räddar liv

Barmorskan Christine Akoth undersöker en av våra minsta patienter.
Barmorskan Christine Akoth är ansvarig för förlossningsvården på våra kliniker i Jamtoli och Hakimpara i Coxs Bazar, Bangladesh. På bilden undersöker hon en av våra minsta patienter.
Foto: MSF/ANTHONY KWAN

För att kunna ge livräddande sjukvård till människor i konflikter, kriser och katastrofer är vi beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser. Tillsammans med er är vi Läkare Utan Gränser.

Vårt mål är att samla in gåvor som inte är öronmärkta till ett specifikt projekt eller ändamål. Det ger oss friheten att själva avgöra var och hur medlen ska användas baserat på behoven där vi verkar. Dessutom betyder icke öronmärkta gåvor minskade administrativa kostnader, vilket gör att mer pengar kan gå direkt till våra insatser.

Som stiftelse kan ni välja att skänka ett större belopp till ett specifikt projekt. Det är något som vi sällan erbjuder våra övriga givare, men som ger er som stiftelse särskilda möjligheter till både ekonomisk och narrativ återkoppling.

Ladda ner vår stiftelsebroschyr

Under 2021 finns det möjlighet att öronmärka till följande projekt:


Livräddande sjukvård till Rohingyer i Bangladesh
I Balukhali, Cox’s Bazar, arbetar Läkare Utan Gränser med att öka tillgången till grundläggande sjukvård för de omkring 450 000 statslösa rohingyer som bor i flyktinglägret. Det innefattar bland annat mödrahälsovård, vaccinering mot smittsamma sjukdomar och psykosocialt stöd vid psykisk ohälsa. Dessutom förbättrar vi tillgången till latriner och rent vatten.

Bekämpning av smittsamma sjukdomar i konfliktens Sydsudan
Läkare Utan Gränser assisterar vid förlossningar, utför akut kirurgi och behandlar patienter med undernäring och smittsamma sjukdomar vid Lankien-sjukhuset i delstaten Jonglei. Till de smittsamma sjukdomarna hör malaria, kala azar och luftvägsinfektioner. 

Kirurgi för barn med den ansiktsätande sjukdomen noma i Nigeria
Noma är en sjukdom som få känner till, men som kan leda till social isolering och i värsta fall döden. Den börjar med en böld i munhålan och äter så småningom upp ansiktet inifrån. I Sokoto i nordvästra Nigeria behandlar Läkare Utan Gränser barn med noma.

Barn- och mödravård med syfte att minska dödligheten i Nigeria
På sjukhuset i Anka i nordvästra Nigeria och vid närliggande vårdcentraler vårdar Läkare Utan Gränser barn och mödrar som drabbats av malaria, luftvägsinfektioner, diarrésjukdomar och undernäring. Det är tillstånd som skördar många liv i området. 

Rädda liv med innovationer
Innovationsenheten hjälper alla Läkare Utan Gränsers projekt att utveckla hållbara lösningar för såväl nya som återkommande utmaningar i fält. Enheten jobbar med allt från specifika produkter till interna processer.

Kontakta oss idag!

Kontakta Josefin Victorin om ni vill veta mer om något av projekten och få en fullständig ansökan för beredning. Vi kommer gärna till ert kontor och presenterar vår verksamhet.

Det här kan vi erbjuda er:
Varje år tackas samtliga stiftelser som skänkt mer än 100 000 kronor i vår årsredovisning. Vi bjuder även in till evenemang som rör vår verksamhet, uppdaterar er om vårt arbete via nyhetsbrev och erbjuder chansen att få träffa fältarbetare. 

Skänk en gåva
För att skänka en icke öronmärkt gåva går det bra att sätta in valfritt belopp på: 
Plusgiro: 900603-2 eller Bankgiro: 900-6032

Välkomna att bli en del av vårt livräddande arbete!
 

Josefin Victorin
Josefin Victorin


 

Vi strävar efter att så stor del av de insamlade medlen som möjligt ska gå till våra insatser runt om i världen. Här kan du läsa mer om hur vi använder våra pengar. Under 2020 fördelade vi våra utgifter på följande sätt:

  • Ändamålskostnader 84.5%
  • Insamlingskostnader 12.8%
  • Administrativa kostnader 2.7%


 

Fler sätt att ge