Hoppa till huvudinnehåll

Naturkatastrofer

Läkare Utan Gränsers team sätter upp ett fältsjukhus i Filippinerna efter stormen Haiyan
Foto: Yann Liberssart
Uppblåsbara fältsjukhus är ett snabbt sätt att komma på plats vid naturkatastrofer. Här i staden Tacloban efter att tyfonen Haiyan ödelagt delar av Filippinerna.

Inom loppet av några minuter kan naturkatastrofer som jordbävningar, översvämningar och orkaner förändra livet för en hel befolkning. Tusentals människor kan skadas, traumatiseras eller förlora hem och familj. 

Naturkatastrofer kan slå väldigt hårt mot de samhällen de drabbar, och särskilt mot låginkomstländer. Livsviktiga samhällsstrukturer som sjukvård, el- och vattenförsörjning kan slås ut och förstörda vägar försvåra möjligheten till transport. Att snabbt nå ut med katastrofhjälp så som sjukvård är avgörande för att skydda och ta hand om de överlevande efter en naturkatastrof.

50 år av katastrofhjälp

Efter mer än 50 års erfarenhet av katastrofarbete har vi blivit experter på att snabbt sätta in akutinsatser under svåra omständigheter, oavsett om det gäller storskaliga naturkatastrofer som jordbävningen i Haiti 2010 eller mer begränsade kriser som översvämningarna i Malawi 2014. Vi är redo att rycka ut vid jordbävning, översvämningar, orkaner eller andra naturkatastrofer. 

Vad gör vi när en naturkatastrof inträffar?

Eftersom vi redan arbetar i över 70 länder runt om i världen, har vi ofta medarbetare i närheten när en naturkatastrof inträffar. Tack vare ett stort antal erfarna medarbetare runt om i världen, och ett välutvecklat logistiksystem, kan vi snabbt mobilisera resurser som kan sättas in bara några timmar efter att en naturkatastrof har inträffat. Många gånger arbetar vi redan i landet och kan då svara på de medicinska behoven omgående. När jordbävningen inträffade i Haiti 2010 var vi redan på plats och därför kunde vi behandla den första patienten redan inom tre minuter.

Vi har även så kallade akutteam vars enda uppgift är att med kort varsel åka till kris- och katastrofområden. Medarbetarna i dessa team är experter på att göra snabba bedömningar av situationen och att organisera akutinsatser anpassade efter naturkatastrofen.

På olika platser i världen har vi stora lager med färdigförpackade kit innehållande medicinskt och logistiskt material. Olika kit innehåller olika material beroende på om det ska användas vid en jordbävning eller ett kolerautbrott och innehåller allt som teamen behöver för att snabbt komma igång med det livräddande arbetet.

Regelbundet stöd gör att vi snabbt kan rycka ut

Som organisation förlitar vi oss på det enorma stöd vi får från givare. En grundsten i vårt insamlingsarbete är det regelbundna månadsgivandet från hundratusentals människor runt om i världen. Detta regelbundna stöd ger oss möjligheten att vara flexibla och reagera omedelbart när något händer. Mer än 90 procent av våra insamlade medel kommer just från privatpersoner, vilket innebär att vi inte behöver be regeringar eller institutionella givare om pengar innan vi påbörjar en insats.

Bild på en medarbetare iklädd operationskläder.

Var med och rädda liv

Med mer än 50 års erfarenhet räddar vi liv i naturkatastrofer och i andra akuta kriser världen över. I det arbetet behövs du.
Bli månadsgivare

Insamlingskampanjer för naturkatastrofer

I undantagsfall går vi ut med insamlingskampanjer specifikt för en naturkatastrof eller ett land. Det är endast om vi bedömer att omfattningen är så pass stor att det finns ett behov av extra pengar från allmänheten. Ett sådant beslut föranleds alltid av en bedömning av behoven i det drabbade området och hur mycket pengar vi tror att vi behöver för våra insatser. Eftersom vi har kontor som samlar in medel i mer än 25 länder, vill vi vara säkra på att vi kan använda de pengar vi får in i den aktuella krisen. Det är viktigt för oss att våra givare känner sig trygga med att vi använder deras pengar på bästa möjliga sätt. Här kan du läsa mer om riktlinjerna för vårt insamlingsarbete.

Detta var en av anledningarna till att vi valde att tacka nej till gåvor för arbetet efter tsunamin i Sydostasien 2004. Vi fick inom loppet av några dagar in så mycket pengar att vi insåg att summan skulle överstiga vad vi faktiskt skulle kunna göra av med. Vi valde då att kontakta våra givare för att fråga om vi kunde få använda pengarna till andra kriser runt om i världen.