Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Elfenbenskusten arbetar Läkare Utan Gränser bland annat med mödravård.

I Katiola, Elfenbenskusten, har vi bidragit till att utrusta en ny enheten och två operationssalar, förbättrat sanitära förhållanden och utbildat barnmorskor. 

Elfenbenskusten

För att minska den höga mödradödligheten i Elfenbenskusten och förbättra mammors och barns hälsa har Läkare Utan Gränser ett samarbete med landets sjukvårdsmyndigheter. 

Varför arbetar vi i Elfenbenskusten?

  • Barn- och mödravård

I Hambolregionen, i centrala Elfenbenskusten, föder nästan hälften av alla mammor barn hemma. En studie som gjordes i mars 2015 visar på hög mödradödlighet.

Katiola är huvudorten i denna region och här driver vi i samarbete med Elfenbenskustens sjukvårdsmyndigheter ett program på regionsjukhuset. Vi bistår med utrustning och tekniskt stöd som gör det möjligt att ta emot komplicerade fall av förlossningar samt vård av nyfödda som kräver akutinsatser. På sjukhuset har vi en mödravårdsavdelning med 20 sängplatser, tre intensivvårdsplatser, två operationssalar och tio sängar för nyfödda.

förstärkt förlossningsvården

Under 2015 remitterades 98 000 kvinnor i barnafödande ålder till sjukhuset, 14 800 gravida kvinnor och 14 000 nyfödda. Vår personal tog hand om ett stort antal akutfall, högriskgraviditeter och komplicerade förlossningar som krävde kejsarsnitt.

Sedan maj 2015 har vi förstärkt förlossningsvården och vård av nyfödda vid enheter i mer avlägsna områden i Elfenbenskusten för att göra det lättare att få tillgång till vård av god kvalitet där. Vi har bland annat renoverat byggnader, utbildat personal och bidragit med medicinsk utrustning. Under andra halvan av året hanterade personal ett antal akuta fall, högriskgraviditeter och komplicerade förlossningar vid två avsides belägna vårdcentraler. 50 av dem remitterades till regionsjukhuset.

Under 2015 i Elfenbenskusten hade vi:

  • 3 100 födslar

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 27 juni 2016.

Aktuellt om Elfenbenskusten

Läkaren Flore Gode hjälper ett nyfött barn att andas efter förlossningen på sjukhuset i Katiola, Elfenbenskusten.
Nyheter från fältet

Förlossning förenad med livsfara

Han har ännu inget namn, men bara 48 timmar efter födseln är han redan en överlevare. Fatoumata, pojkens mamma, hade förberett sig för sin andra tvillingförlossning hemma. Men den här gången gick det inte som planerat. 

En ung kvinna får vård av vår personal på sjukhuset i Duékoué.
Nyheter från fältet

VÅLDET BLOSSAR UPP IGEN

Vi utökar nu våra hjälpinsatser i Elfenbenskusten på gränsen till Liberia, i byarna Taï och Duékoué, efter att nya våldsamheter brutit ut i området. Tillgången till sjukvård har försämrats markant sedan sjukvårdsarbetare och delar av befolkningen flytt området söder om Taï.