Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Elfenbenskusten arbetar Läkare Utan Gränser bland annat med mödravård.

I Katiola, Elfenbenskusten, har vi bidragit till att utrusta en ny enheten och två operationssalar, förbättrat sanitära förhållanden och utbildat barnmorskor. 

Barn- och mödravård i Elfenbenskusten

Läkare Utan Gränser fortsätter att stötta mödra- och barnhälsovården i Hambol-regionen i centrala Elfenbenskusten.

Politisk kris och militär oro under åren 2002-2010 har fått allvarliga konsekvenser för landets sjukvårdssystem. Enligt WHO är sjukvårdssystemet ett av Afrikas allra svagaste med bara en läkare och fem barnmorskor per 10 000 invånare. Då mödradödligheten är mycket hög har landets hälsovårdsmyndigheter prioriterat mödravård. Alla gravida kan få kostnadsfri hjälp. Men tillgång till vård av hög kvalitet är fortfarande begränsad för mammor och små barn. Det beror bland annat på ekonomiska förhållanden, brist på läkemedel och på utbildad personal.

Vårt arbete i Elfenbenskusten 2017

I Hambol-regionen driver vi ett projekt i samarbete med landets hälsovårdsmyndigheter. Vårt mål är att bättre kunna ta hand om akuta fall när det gäller förlossning och nyfödda genom att stötta sjukhuset i staden Katiola och 27 vårdcentraler i regionen. Vi har också börjat rusta upp delar av Dabakala-sjukhuset, bland annat operationssalen, för att säkert kunna utföra kejsarsnitt. Vi ser till att det finns läkemedel och personal och ett effektivt remissystem vid komplicerade förlossningar. En viktig del av vårt program är att utbilda och stötta lokalanställd personal.

Under 2017 hade vi i genomsnitt 415 förlossningar varje månad, inklusive drygt 40 kejsarsnitt. 64 nyfödda fördes över till neonatalavdelningen på sjukhuset i Katiola.

2017 i siffror:

  • 5 000 födslar
  • 500 kejsarsnitt

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 15 november 2018.

Det här arbetar vi med i Elfenbenskusten

Vi arbetar för att minska mödradödlighet genom graviditetskontroller, akut förlossningsvård och familjerådgivning.

Kvinnors hälsa

Varje minut dör en kvinna i världen av graviditets- eller förlossnings-komplikationer. Vi arbetar med att minska mödradödligheten genom hälsokontroller, akut förlossningsvård och eftervård.

Aktuellt om Elfenbenskusten

Läkaren Flore Gode hjälper ett nyfött barn att andas efter förlossningen på sjukhuset i Katiola, Elfenbenskusten.
Nyheter från fältet

Förlossning förenad med livsfara

Han har ännu inget namn, men bara 48 timmar efter födseln är han redan en överlevare. Fatoumata, pojkens mamma, hade förberett sig för sin andra tvillingförlossning hemma. Men den här gången gick det inte som planerat. 

En ung kvinna får vård av vår personal på sjukhuset i Duékoué.
Nyheter från fältet

VÅLDET BLOSSAR UPP IGEN

Vi utökar nu våra hjälpinsatser i Elfenbenskusten på gränsen till Liberia, i byarna Taï och Duékoué, efter att nya våldsamheter brutit ut i området. Tillgången till sjukvård har försämrats markant sedan sjukvårdsarbetare och delar av befolkningen flytt området söder om Taï.