Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Georgien arbetar vi med att behandla tuberkulos och multiresistent tuberkulos (MDR-TB)

I Georgiens huvudstad Tbilisi har vi utbildat personal och gett teknisk support för att lättare upptäcka XDR-TB och ge dessa patienter vård bland annat med hjälp av nya läkemedel.

Georgien

Georgien är ett av de länder i världen med flest fall av multiresistent tuberkulos. I genomsnitt behandlas 500 patienter varje år. Omkring 10 procent av dem har den mest extrema formen av sjukdomen.

Varför arbetar vi i Georgien?

  • Epidemiskt sjukdomsutbrott
  • Grupper utan tillgång till sjukvård

Läkare Utan Gränser har sedan 2014 hjälpt Georgiens hälsovårdsmyndigheter att introducera två nya läkemedel mot tuberkulos som tagits fram på senare tid – bedaquiline och delamanid. Från juli 2014 till december 2015 har närmare 160 patienter behandlats, de flesta av dem med bedaquiline. I slutet av året började vi förbereda en klinisk studie i syfte att med dessa läkemedel ta fram nya, kortare behandlingsstrategier, med färre biverkningar, för patienter med multiresistent tuberkulos.

Abkhazien

Vi fortsätter att stödja det nationella tuberkulosprogrammet i Abkhazien med transport av salivprov som tagits på sjukhus där, till ett laboratorium i Georgiens huvudstad Tblisi. Under 2015 undersöktes fler än 500 prover. Trots att vi 2014 lämnade över aktiviteter stöttar vi fortfarande en lokal organisation som arbetar med äldre och sårbara personer. Vi hjälper också patienter med multiresistent tuberkulos att fullfölja behandlingen.

Under 2015 hade vi i Georgien:

  • 139 patienter som behandlades för multiresistent tuberkulos

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 27 juni 2016.