Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Georgien arbetar vi med att behandla tuberkulos och multiresistent tuberkulos (MDR-TB)

I Georgiens huvudstad Tbilisi har vi utbildat personal och gett teknisk support för att lättare upptäcka XDR-TB och ge dessa patienter vård bland annat med hjälp av nya läkemedel.

Georgien

I Georgien är multiresistent tuberkulos ett enormt hälsoproblem. För att ge denna typ av tuberkulos effektivare behandling fick fler patienter pröva två nya läkemedel – bedaquilin och delamanid.

Varför arbetar vi i Georgien?

  • Epidemiskt sjukdomsutbrott
  • Grupper utan tillgång till sjukvård

Under 2016 behandlade Läkare Utan Gränser fler än 150 patienter med dessa läkemedel. I Georgien har närmare 40 procent av de som tidigare behandlats för tuberkulos utvecklat en multiresistent variant. Omkring var tionde av dessa patienter har dessutom extrem multiresistent tuberkulos. Långvarig behandling och olika biverkningar har gjort att resultatet varit mycket begränsat.

2014 började vi därför att tillsammans med landets hälsovårdsmyndigheter arbeta för att börja behandla tuberkulospatienter med de två nya läkemedlen. Målet är att ta fram en behandling som är både kortare – den tar nio månader i stället för två år – och som är effektivare och ger mindre biverkningar. I slutet av 2016 hade vårt team 180 patienter som bland annat fick bedaquilin och delamanid. Vi förberedde också att påbörja en klinisk studie med dessa två läkemedel i landet.

Abchazien

I Abchazien fortsätter vi att stötta AMRA, en lokal frivilligorganisation, som bildats av personal som tidigare arbetat med oss. De har ett vårdprogram inriktat på 35 äldre personer. De erbjuder också rådgivning och sociala aktiviteter för tuberkulospatienter. Under året har vi transporterat fler än 450 salivprov från tuberkulospatienter till huvudstaden Tbilisi för test av läkemedelsresistens.

Under 2016 hade vi i Georgien:

  • 160 patienter som behandlades för multiresistent tuberkulos

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 9 oktober 2017.

 

Det här arbetar vi med i Georgien

Blandinfektion av tuberkulos och hiv är ett enormt problem i Myanmar.

Tuberkulos

Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som oftast drabbar lungorna. Sjukdomen är svår och kräver lång behandling. Utan behandling kan tbc vara dödlig. 

Aktuellt om Georgien

Efter Sovjetunionens fall blev tuberkulos, tbc, ett allvarligt hot mot folkhälsan i de forna sovjetstaterna.
Nyheter från fältet

Hoppet spirar i Georgien

I elva år styrde tuberkulosen Eldars liv. Nu är han frisk – tack vare de första nya läkemedlen på 50 år. Genom två stora kliniska studier vill Läkare Utan Gränser bidra till att revolutionera behandlingen av tuberkulos. Och hittills verkar det lovande.