Hoppa till huvudinnehåll

Vår företagspolicy

Läkare Utan Gränser vill samarbeta med företag som delar vår värdegrund och vår vilja att rädda liv och lindra nöd. Vi samarbetar inte med företag vars affärsverksamhet står i konflikt med våra grundprinciper eller värderingar.

Läkare Utan Gränser kan inte ta mot bidrag från företag:
– vars huvudsakliga affärsverksamhet är hälsovådlig eller orsakar humanitärt lidande.
 
– som direkt eller indirekt bidrar till konflikter eller katastrofer vilka skapar mänskligt lidande och därmed motsätter sig målet med Läkare Utan Gränsers operativa verksamhet.
 
– om detta förhindrar eller blockerar Läkare Utan Gränser att driva förhandlingar, genomföra kampanjer eller andra aktiviteter som syftar till rädda liv och lindra nöd.
 
Detta innebär att Läkare Utan Gränser inte kan acceptera bidrag från företag vars huvudsakliga verksamhet ryms inom följande industrier:
 
• Tobak
• Alkohol
• Vapen
• Olja/Gas (med undantag för företag som endast har verksamhet i Sverige)
• Diamanter
• Guld
• Läkemedel (avser läkemedelsproducenter, inte återförsäljare/distributörer)
 
Gåvor från politiska partier
Vårt mål är att rädda liv och lindra nöd där behoven är som störst, oavsett vilken politisk åsikt de drabbade har. Vi lägger därför stor vikt vid att värna om vårt oberoende och riskerar inte att låta oss styras av politiska intressen. Däremot ser vi inget problem med och tar gärna emot gåvor från personer även om de har politisk tillhörighet.

 

If you want to read our corporate policy in English, please follow this link.