Hoppa till huvudinnehåll

Vår integritetspolicy

Din personliga integritet är något Läkare Utan Gränser tycker är oerhört viktigt och tar på största allvar. Vi är måna om att du ska kunna ta del av hur vi arbetar med insamlade personuppgifter. I den här integritetspolicyn kan du därför läsa om vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Du kan också ta del av de tekniska och organisatoriska åtgärder som vi använder för att skydda din personliga integritet. För oss är det självklart att du själv ska kunna kontrollera vilka av dina uppgifter som finns i våra register. Här i policyn kan du läsa om hur du gör detta.

Vårt mål är att du ska känna dig trygg med att din personliga integritet respekteras av oss och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. Vi följer Branschorganisationen för tryggt givande (GIVA) riktlinjer för personuppgiftslagen GDPR. Längst ner i dokumentet hittar du en kort ordlista som förklarar de begrepp vi använder i denna policy.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

Innehåll

 

Policyns tillämpningsområde

Denna integritetspolicy gäller alla vars personuppgifter Läkare Utan Gränser samlar in och behandlar. Den är tillämplig på dig som t ex:

 • Besöker Läkare Utan Gränsers webbplatser och använder våra digitala kanaler såsom en app, våra kanaler i sociala medier eller vår digitala plattform för givarservice.
 • Skänker en gåva till Läkare Utan Gränser eller blir månadsgivare hos oss
 • Kandiderar i någon av Läkare Utan Gränsers rekryteringsprocesser
 • Ingår i Läkare Utan Gränsers personalpool
 • Är medlem i Läkare Utan Gränser
 • Besöker Läkare Utan Gränsers kontor eller deltar i något av våra arrangemang
 • Kontaktar Läkare Utan Gränser via post, e-post, telefon eller på annat sätt

 

Vår behandling av dina personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att många olika typer av uppgifter som t ex namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som Läkare Utan Gränser gör med personuppgifterna, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vi registrerar dina uppgifter i samband med att du t ex:

 • Skänker en gåva till oss (via vår webbplats eller direkt via bankgiro, plusgiro, Swish, sms eller på annat sätt inklusive testamente, minnesgåva, företags- eller stiftelsegåva, insamlingskampanj till vår förmån o.s.v)
 • Ansöker om och accepterar att göra utlandsuppdrag med oss
 • Ansöker om och accepterar att bli medlem hos oss
 • Ansöker om tjänst i vår svenska verksamhet
 • Ansöker om uppdrag som kontorsvolontär (inkl. internship och praktik)
 • Ansöker om uppdrag som fristående konsult
 • Kontaktar vår givarservice via brev, e-post, telefon, vår webbplats eller sociala media (t.ex. för att beställa ett inbetalningskort eller ställa en fråga i frågeforum)
 • Kontaktar oss via post, e-post eller telefon i anledning av en förfrågan eller liknande, t.ex press-, medie- eller leverantörsförfrågningar men också andra förfrågningar
 • Besöker någon av våra webbplatser eller någon av våra plattformar i sociala medier (dvs tredjepartsplattformar som t.ex. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn och Youtube)
 • Har en professionell relation med oss, t.ex. representerar en tjänsteleverantör, en samarbetspartner eller är journalist, politiker eller annan intressent
 • Deltar i något av våra arrangemang (konferens, seminarium, utbildning eller informations- respektive diskussionskväll)
 • Besöker vårt kontor
   

Vi registrerar endast uppgifter som är nödvändiga för vår verksamhet och där vi klart kan motivera behovet av uppgiften. Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för ändamålet.
 

Jag är givare

Om du ger en gåva kan vi komma att registrera dina personuppgifter i vår givardatabas och spara dem i upp till 36 månader efter din senaste gåva.
 

Personuppgifter vi samlar in

Exempel på uppgifter som vi kan komma att registrera är ditt namn, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, mobilnummer och e-postadress) samt kontonummer om du skänker via autogiro. Vi kan också komma att samla in transaktionshistorik såsom typ av gåva, tidpunkt för gåva och gåvobelopp. I samband med stora gåvor samt gåvor från stora givare, företagsgåvor, gåvor från stiftelser, gratulationsgåvor och minnesgåvor, testamenten samt egna insamlingar till förmån för Läkare Utan Gränser kan vi även komma att göra noteringar om givarens önskemål och intressen.
 

Hur vi använder uppgifterna

De personuppgifter som vi registrerar behandlas för de syften och ändamål som beskrivs nedan. De kan också komma behandlas för ytterligare ändamål. Sådana ändamål anges i så fall vid registreringstidpunkten. Vi behandlar dina uppgifter bl.a. för att kunna:

 • Fullgöra din gåva eller annan beställning
 • Behandla din betalning samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier
 • Tacka för din gåva och berätta hur insamlade medel används
 • Skicka vår tidning Direkt till dig som givare
 • Informera om vårt arbete och vår verksamhet
 • Erbjuda dig god givarservice genom att administrera din givarprofil, hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information, t.ex. i testamentesärenden eller gåvoblad i samband med minnesgåvor och gåvobevis enlighet med ditt önskemål
 • Kommunicera med dig via post, via våra digitala kanaler (t.ex. via e-post, sms, forum samt våra plattformar i sociala medier såsom Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn och Youtube) och via telemarketing
 • Kontakta dig med generella gåvokampanjer med information om hur du kan skänka en gåva i t.ex. akuta kriser. Vi kan komma att kontakta dig via post, via våra digitala kanaler (t.ex. e-post, sms och våra plattformar i sociala medier såsom Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn och Youtube) eller via telemarketing. Notera att du när som helst kan tacka nej till detta!
 • Riktade gåvokampanjer med information om hur just du kan skänka en gåva via post, via våra digitala kanaler (t.ex. via e-post, sms våra plattformar i sociala medier såsom Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn och Youtube) samt via telemarketing, baserat på analys av dina tidigare gåvor och din aktivitet i våra sociala kanaler. Notera att du när som helst kan tacka nej till detta!
 • Öka givandet genom att via post, via våra digitala kanaler (t.ex. via e-post, sms och våra plattformar i sociala medier såsom Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn och Youtube) och via telemarketing, be om nya/extra gåvor, be om att starta autogiro, be om att höja autogirobelopp. Vi utför också marknadsundersökningar för att bättre kunna bedriva vårt arbete att rädda liv och lindra nöd världen över
 • Genomföra marknadsundersökningar för att bättre kunna bedriva vårt arbete att rädda liv och lindra nöd världen över.
 • Ta fram statistik över våra insamlingskampanjer via post, via våra digitala kanaler (t.ex. via e-post, sms och våra plattformar i sociala medier såsom Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn och Youtube) och via telemarketing i syfte att analysera beteenden och mönster (statistiken tas fram på sammanställd nivå, utan att identifiera enskilda individer) och kunna anpassa våra marknadsföringskampanjer till givare
 • Ta fram statistik över våra givarserviceärenden i syfte att analysera beteenden och mönster (statistiken tas fram på aggregerad nivå, utan att identifiera enskilda individer) och kunna anpassa vår kapacitet till givarnas behov
 • Analysera och gruppera våra givare efter urval, prioritering och preferenser (s k profilering) i syfte att kunna anpassa information, annonser och erbjudanden för framtiden
 • Analysera givarbeteenden i syfte felsöka, underhålla, utveckla, testa och förbättra dessa och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på med målet att förbättra vår kommunikation och användarupplevelsen
 • Administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar, vinster m m i våra digitala kanaler
 • Administrera givarregistret (systemadministration) i syfte att upprätta god registervård
 • Kontakta dig med viktig information om t ex uppdatering av våra villkor och policies

Jag är arbetssökande

Om du ansöker om att bli utsänd eller söker en tjänst i vår svenska verksamhet, ett kontorsvolontärsuppdrag eller ett uppdrag som fristående konsult, kan vi komma att registrera dina personuppgifter i vårt rekryteringssystem och spara dem i upp till 24 månader.
 

Personuppgifter vi samlar in

Exempel på uppgifter som vi kan komma att registrera är ditt namn, ditt personnummer, dina kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, mobilnummer och e-postadress), din CV med information om dina utbildningar och din arbetslivserfarenhet, ditt personliga brev, fotografi på dig, dina betyg och intyg, resultat från ev. tester samt uppgifter från dina referenser (såsom omdömen och hälsa, t.ex. anmärkningar kring sjukfrånvaro).

Om du är läkare, sjuksköterska eller barnmorska och ansöker om att bli utsänd kan vi även komma att registrera in din legitimation och kontrollerar den mot Socialstyrelsens och Institutionen för Vård och Omsorgs (IVO) register i rekryteringsprocessens slutskede. Om du söker en tjänst inom insamling eller en ledande befattning inom Läkare Utan Gränser gör vi en kreditkontroll på dig i rekryteringsprocessens slutskede. Eftersom legitimationskontroll och kreditkontroll kan innehålla känsliga personuppgifter om dig kommer du att få lämna ett särskilt samtycke innan kontroll utförs. Det kan även hända att du i samband med utförande av ev. tester kan komma att behöva godkänna ytterligare villkor för behandling av dina personuppgifter.
 

Hur vi använder uppgifterna

De personuppgifter som vi registrerar behandlas för de syften och ändamål som beskrivs nedan. De kan också komma behandlas för ytterligare ändamål. Sådana ändamål anges i så fall vid registreringstidpunkten. Vi behandlar dina uppgifter bl.a. för att kunna:

 • Administrera ansökningar och selektera kandidater i rekryteringsprocessen
 • Ta fram statistik över ansökningar i syfte att analysera beteenden och mönster (statistiken tas fram på aggregerad nivå, utan att identifiera enskilda individer)
 • Analysera och gruppera ansökningar efter urval, prioritering och preferenser (s.k. profilering) i syfte att kunna anpassa information, annonser och erbjudanden för framtiden
 • Analysera ansökningsbeteenden i syfte att felsöka, underhålla, utveckla, testa och förbättra dessa och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på med målet att förbättra vår kommunikation och användarupplevelsen
 • Utföra kontroller av t.ex. legitimation (medicinsk personal) eller kreditvärdighet (högre befattningar samt befattningar inom insamling)
   

Jag är utsänd

Om du efter rekryteringsprocess erbjuds att ingå i vår pool och du accepterar så kan vi komma att spara de uppgifter som vi registrerade om dig i rekryteringsprocessen samt uppgifter som tillkommer under dina uppdrag. Vi registrerar uppgifterna i vårt system till dess att du meddelar oss att du inte längre vill ingå i poolen.
 

Personuppgifter vi samlar in

Utöver de uppgifter som vi registrerar i rekryteringsprocessen kan vi även komma att registrera kopia på ditt pass, dina bankuppgifter, anteckningar från briefings inför uppdrag och debriefings efter uppdrag. Eftersom du som utsänd genomgår hälsokontroll och uppdaterar dina vaccinationer inför uppdrag kan vi även komma att registrera sådana uppgifter om dig liksom uppgifter om dina närstående om de följer med på uppdrag eller i form av s.k. next of kin information och/eller ICE-information (in case of emergency). Vi kan även komma att registrera din fortsatta karriärutveckling (anställningar, utbildningar och andra erfarenheter) samt notera feedback, omdömen och hur du fungerar i press- och mediesammanhang.
 

Hur vi använder uppgifterna

De personuppgifter som vi registrerar behandlas för de syften och ändamål som beskrivs nedan. De kan också komma behandlas för ytterligare ändamål. Sådana ändamål anges i så fall vid registreringstidpunkten. Vi behandlar dina uppgifter bl a för att kunna:

 • Administrera och utveckla personalpoolen i syfte att ha rätt kompetens för att bidra till att rädda liv och lindra nöd i våra projekt
 • Matcha kompetens och profil mot tillgängliga uppdrag
 • Matcha kompetens och profil mot kommunikations- och advocacy uppdrag (press samt våra egna och andra mediekanaler)
 • Matcha kompetens och profil mot interna och externa föreläsningar (t.ex. MSF-kvällar, företagspresentationer m.m.)
 • Bjuda in till medlemskap i Läkare Utan Gränser
 • Genomföra utläggsredovisning och betalning i samband med resor, utbildningar, vaccinationer m.m.
 • Genomföra undersökningar, analyser och statistik i syfte att förbättra Läkare Utan Gränser som arbets- och uppdragsgivare samt medlemsorganisation
 • Kommunicera med dig om medlemsärenden och aktiviteter via telefon, e-post, sms eller våra plattformar i sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn och Youtube)
 • Informera om aktuella aktiviteter, medlemsevenemang såsom General Assembly m fl)
 • Skapa inbjudningar och deltagarlistor till aktiviteter, evenemang och medlemsarrangemang såsom General Assembly m fl


Kontrakt

När du är kontrakterad för uppdrag med Läkare Utan Gränser baseras vår behandling av dina personuppgifter på ditt anställningsavtal. Se även under Anställda inom MSF och kontorsvolontär.

Jag är medlem

Om du ansöker om medlemskap i Läkare Utan Gränser och din ansökan accepteras kan vi komma att registrera dina personuppgifter i vår medlemsdatabas och spara dem till dess att du meddelar oss att du inte längre vill vara medlem.
 

Personuppgifter vi samlar in

Exempel på uppgifter som kan vi komma att registrera är ditt namn, ditt personnummer, dina kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, mobilnummer och e-postadress), din CV med information om dina utbildningar och din arbetslivserfarenhet samt fotografi på dig. Dessutom kan vi komma att registrera dina bankuppgifter och om du reser i arbetet kan vi även komma att behöva registrera en kopia på ditt pass.
 

Hur vi använder uppgifterna

De personuppgifter som vi registrerar behandlas för de syften och ändamål som beskrivs nedan. De kan också komma behandlas för ytterligare ändamål. Sådana ändamål anges i så fall vid registreringstidpunkten. Vi behandlar dina uppgifter bl a för att kunna:

 • Administrera och utveckla medlemsorganisationen för en stark organisation i syfte att rädda liv och lindra nöd
 • Matcha kompetens och profil mot förtroendeuppdrag i den svenska organisationen eller i den internationella rörelsen
 • Matcha kompetens och profil för engagemang i medlemsaktiviteter och -frågor (t.ex. MSF-kvällar eller Field Associative Debates s.k. FADs)
 • Genomföra utläggsredovisning och betalning i samband med resor till medlems- och förtroendeuppdragsaktiviteter m m
 • Genomföra undersökningar, analyser och statistik i syfte att förbättra Läkare Utan Gränser som medlemsorganisation
 • Informera om aktuella aktiviteter, evenemang och medlemsarrangemang (t.ex. General Assembly, MSF-kvällar och liknande)
 • Skapa inbjudningar och deltagarlistor till aktiviteter, evenemang och medlemsarrangemang (t.ex. General Assembly, MSF-kvällar och liknande)
   

Jag har skrivit på en namninsamling

När du skriver på en namninsamling hos Läkare Utan Gränser kan vi samla in dina personuppgifter för att registrera dig i vårt CRM-system/givarregister. Vi får behålla uppgifterna i max tre år efter det att du har sagt upp dig från att få nyhetsbrevet.
 

Personuppgifter vi samlar in

Följande uppgifter får vi samla in, behandla och lagra: namn, kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, mejladress), födelsedatum, kön och språkval. Vi för ett register över händelsehistorik, som öppnandet av nyhetsbrev och andra relaterade händelser. Vi kan också komma att registrera information angående dina intressen och önskemål.
 

Hur vi använder uppgifterna

Vi samlar in personuppgifter av följande anledningar. Informationen lagras i Läkare Utan Gränsers register. Vi använder dina personuppgifter för att, till exempel:

 • Ge dig information om vår organisation och vårt arbete

 • Tacka dig för ditt deltagande och för att förmedla hur ditt stöd är viktigt

 • Kommunicera med dig via post eller via digitala kanaler (mejl eller sms)

 • Analysera, gruppera och samla in statistik om våra nyhetsbrevsprenumeranter för att kunna hitta fel, för att underhålla, utveckla, testa och förbättra vår service och/eller de tekniska plattformarna de stöds av, och för att förbättra kommunikation och användarupplevelsen.

 • Hantera givarregistret för att upprätthålla en välfungerande databas

 • Implementera andra applicerbara åtgärder


Organisationen Läkare Utan Gränser lämnar inte över personuppgifter till en tredje part, om inte personen i fråga gett sitt samtycke, till exempel i samband med signeringen av en namninsamling. När du skriver på en namninsamling kommer den som är föremål för insamlingen få tillgång till ditt för- och efternamn som en del av listan med namn.
 

Laglig grund för användandet av personuppgifter:

 • Fullgörande av avtalet vi ingick med datasubjektet

 • Vår rättsliga förpliktelse

 • Samtycke från datasubjektet

 • Vårt berättigade intresse
   

Hur får vi tag på personlig information?

Den som skrivit på namninsamlingen har självmant gett sina personuppgifter till oss.


Jag är anställd, kontorsvolontär eller fristående konsult

Om du är anställd (utsänd eller anställd i den svenska verksamheten), kontorsvolontär eller har ett uppdrag som fristående konsult hos Läkare Utan Gränser registrerar vi dina personuppgifter i samband med att du skriver på ditt avtal. I avtalet ger du ditt samtycke till att Läkare Utan Gränser får behandla dina personuppgifter för sedvanliga anställnings- och uppdragsändamål under avtalstiden. Vi kan dock komma att behandla dina personuppgifter också efter det att avtalstiden har gått ut, t.ex. med hänvisning till rättslig förpliktelse.

Om du är kontorsvolontär kan det hända att du inte har någon samtyckestext avseende personuppgifter i din kontorsvolontärsöverenskommelse. Det beror på att vi infört en samtyckestext i våra kontorsvolontärsöverenskommelser först i och med dataskyddsförordningens ikraftträdande den 25 maj 2018. För dig som har en tidigare överenskommelse behandlar vi personuppgifterna med stöd i berättigat intresse. Om du har invändningar mot detta kan du vända dig till kontorsvolontärsansvarig.
 

Personuppgifter vi samlar in

Exempel på uppgifter som vi kan komma att registrera är de uppgifter som vi samlade in i samband med rekryteringsprocessen, se ”Jag är arbetssökande” ovan. Utöver de uppgifterna kan vi även komma att samla in dina bankuppgifter, uppgifter om dina närstående i form av s k next of kin-information och/eller ICE-information (in case of emergency), liksom uppgifter om din karriärutveckling (anställningar/utlandsuppdrag, utbildningar och andra erfarenheter) samt anteckningar i samband med medarbetarsamtal, feedback och omdömen. Vi kan även komma att behöva registrera uppgifter om din hälsa som en del av vårt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar och om du reser i arbetet kan vi komma att behöva registrera en kopia på ditt pass. Om du är internationellt utsänd kan vi dessutom komma att behöva inhämta och registrerar uppgifter om dina närstående om de följer med på uppdrag samt ta anteckningar i samband med briefings och debriefings inför och efter ett uppdrag.
 

Hur vi använder uppgifterna

De personuppgifter som vi registrerar behandlas för de syften och ändamål som beskrivs nedan. De kan också komma behandlas för ytterligare ändamål. Sådana ändamål anges i så fall vid registreringstidpunkten. Vi behandlar dina uppgifter bl.a. för att kunna:


Jag har en annan relation med Läkare Utan Gränser

Om du besöker Läkare Utan Gränser, har en affärsrelation med Läkare Utan Gränser, är journalist, politiker eller annan opinionsbildare med intresse för Läkare Utan Gränsers verksamhet och de medicinska humanitära frågor och projekt som vi driver eller om du deltar i något av våra arrangemang såsom konferenser, seminarier, utbildningar och informations- och diskussionskvällar, kan vi komma att registrera dina personuppgifter och spara dem så länge det är nödvändigt för ändamålet. Vissa uppgifter (t ex deltagarlistor m m) sparas normalt sett under en mycket begränsad tid, medan t ex leverantörs- eller journalistkontakter sparas så länge det behövs för att kunna upprätta den ömsesidiga relationen.
 

Personuppgifter vi samlar in

Exempel på uppgifter som vi kan komma att registrera är bl a ditt namn och dina kontaktuppgifter (såsom adress, telefonnummer, mobilnummer och e-postadress). Du kan även komma att bli filmad eller fotograferad i samband att du deltar i något av våra arrangemang eftersom de ofta spelas in och streamas via våra digitala kanaler. Om du har en affärsrelation med Läkare Utan Gränser, är journalist, politiker eller annan opinionsbildare, kan vi även komma att göra noteringar om dina intressen och om vår dialog med dig.
 

Hur vi använder uppgifterna

De personuppgifter som vi registrerar behandlas för de syften och ändamål som beskrivs nedan samt för eventuella ytterligare ändamål som anges vid registreringstidpunkten. Vi behandlar dina uppgifter bl a för att:

 • Föra statistik över antal besökare samt garantera din säkerhet när du besöker oss
 • Upprätta deltagarlistor till våra olika arrangemang (konferenser, seminarier, utbildningar och informations- respektive diskussionskvällar). Notera dock att det inte är alltid vi upprättar en deltagarlista över våra arrangemang!
 • Sprida information i våra digitala kanaler (streama film och/eller lägga ut fotografier) från konferenser, seminarier, utbildningar och informations- respektive diskussionskvällar
 • Upprätthålla kontakt med dig som representant för tjänsteleverantör eller samarbetspartners i syfte att lätt kunna få t ex god givarservice
 • Upprätthålla kontakt med dig som är journalist, politiker eller annan opinionsbildare i syfte att kunna bedriva effektivt kommunikations- och påverkansarbete för att rädda liv och lindra nöd utifrån Läkare Utan Gränsers medicinskt humanitära mandat.


Jag besöker Läkare Utan Gränsers digitala kanaler

Om du besöker våra webbplatser och använder våra digitala kanaler (t.ex. våra appar, våra plattformar i sociala medier och vårt givarforum på vår webb) kan vi komma att registrera dina personuppgifter på vår webbplattform och spara dem i upp till 3 månader efter ditt besök.
 

Personuppgifter vi samlar in

Exempel på uppgifter som vi kan komma att registrera är trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata, t.ex. IP-adress, unikt enhets-ID, operativsystem och typ av webbläsare. Vi använder även s.k. cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator med information från våra digitala kanaler. Mer information om vilka cookies vi placerat i våra digitala kanaler, och om hur du tar bort dessa cookies, finns i Läkare Utan Gränsers cookiepolicy.
 

Hur vi använder uppgifterna

De personuppgifter som vi registrerar behandlas för de syften och ändamål som beskrivs nedan samt för de syften och ändamål som beskrivs under rubrikerna ”När du skänker en gåva” och ”När du är arbetssökande” ovan. De kan också komma behandlas för ytterligare ändamål. Sådana ändamål anges i så fall vid registreringstidpunkten. 


Rättslig grund

Läkare Utan Gränser hänvisar till olika rättsliga grunder för de olika typer av ändamål för vilka vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Det innebär att uppgifter som vi inte längre får spara och använda för ett ändamål, t.e.x marknadsföring, ändå kan komma att sparas och användas för att möta kraven i ett annat ändamål, t.ex. bokföring. Nedan beskrivs exempel på hur vi arbetar med olika rättsliga grunder för olika ändamål med dina personuppgifter. Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för ändamålet.
 

Fullgörande av avtal

Fullgörande av avtal använder vi som rättsliga grund för att t.ex. fullgöra din gåva till Läkare Utan Gränser. Din gåva eller ditt köp innebär en form av avtal med oss om just detta. Avtalet kräver viss administration, men så snart administrationen är avklarad använder vi inte längre avtal som rättslig grund för att behandla dina personuppgifter. Om du är månadsgivare t.ex. via Autogiro fortgår avtalet till dess att du avslutar det och dina personuppgifter sparas under avtalets löptid. Uppfyllande av avtal används också om du erbjuds ett anställnings- eller kontorsvolontärsavtal av oss efter genomförd rekryteringsprocess.
 

Rättslig förpliktelse

Rättslig förpliktelse använder vi som rättslig grund när det finns lagkrav på att Läkare Utan Gränser sparar dina personuppgifter. Det gäller t ex redovisningen av din gåva i vår bokföring där bokföringslagen kräver att vi sparar bokföringsunderlagen i 7 år. Det innebär att, även om vi inte sparar dina personuppgifter för fullgörande av avtal längre än det tar att administrera din gåva, så sparar vi dem i minst 7 år med grund i rättslig förpliktelse.
 

Berättigat intresse

Berättigat intresse är en rättslig grund som bygger på en intresseavvägning mellan Läkare Utan Gränsers intresse av att behandla dina personuppgifter och ditt intresse av skydd för dina personuppgifter. De ändamål för vilka Läkare Utan Gränser använder berättigat intresse som rättslig grund finns med i denna policy under rubrikerna ”Hur vi använder uppgifterna”.

När vi behandlar dina personuppgifter med hänvisning till berättigat intresse sparar vi dem olika länge beroende på ändamål. Om du har en skänkt en gåva till oss sparar vi t ex dina personuppgifter i upp till 36 månader i vårt givarregister, bl.a. i syfte att kunna informera dig om möjligheten att skänka nya gåvor. 36 månader bygger på branschorganisationen GIVAs analys att många givare återkommer med en ny gåva inom det tidsspannet. Om du besöker vår webbplats sparar vi aldrig dina uppgifter längre än 3 månader och ofta kortare än så. 3 månader bygger på standard för felsökningar, statistik m.m. i webbsammanhang
 

Samtycke

Samtycke använder vi som rättslig grund i samband med att du ansöker om arbete via Läkare Utan Gränser webbplats. Vi använder även samtycke för att få samla cookies på vår webbplats eller om vi vill behandla personuppgifter som kan uppfattas som känsliga, t.ex. ett fotografi.

För att vi ska kunna använda samtycke som grund för vår behandling av dina personuppgifter måste du själv aktivt samtycka. Det innebär att vi måste ha dokumenterat bevis på ditt samtycke. I samband med arbetsansökan sker det genom att du klickar på knappen ”Jag samtycker” på vår webbplats, men det kan också ske genom skriftligt eller muntligt (inspelat) avtal med Läkare Utan Gränser. När Läkare Utan Gränser ber om ditt samtycke får du tydlig information kring vad du samtycker till. När vi fått ditt samtycke använder vi dina personuppgifter till dess att du återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
 

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge som de är nödvändiga för de ändamål som de samlats in för. Vi betraktar dig t.ex. som aktiv givare i upp till 36 månader efter din senaste gåva till Läkare Utan Gränser. Uppgifter om dig som arbetssökande sparar vi normalt sett i upp till 24 månader. När dina uppgifter inte längre är nödvändiga för ett ändamål spärrar vi dem för användning för det ändamålet i våra system. När dina uppgifter inte längre är nödvändiga för något ändamål anonymiserar eller raderar vi uppgifterna i våra system.

I syfte att upprätthålla god registervård gallrar vi systematiskt uppgifterna i våra system. Givarregistret uppdateras t.ex. löpande med information från offentliga register, bl.a. statens adressregister (SPAR).


Information som kan lämnas ut till andra

Läkare Utan Gränser lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan för extern bearbetning. I de fall vi använder tredjepartsprodukter (leverantörer, underleverantörer och samarbetspartners) för att förbättra våra tjänster till dig eller för att hantera administrationen av våra interna system så reglerar vi detta i personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och inte lämnas vidare för bearbetning av oberoende part. När vi avslutar tredjepartstjänster säkerställer vi att dina uppgifter raderas från tredje part.

I undantagsfall kan en tjänsteleverantör till Läkare Utan Gränser befinna sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES. Det innebär att personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EES. I de fallen vidtar vi åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EES.

Avslutningsvis kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning.
 

Delning med andra sektioner inom Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en internationell medlemsrörelse och Läkare Utan Gränser delar som huvudregel personuppgifter om medlemmar, anställda och leverantörer med samtliga sektioner och filialer inom Läkare Utan Gränser. Delning är nödvändigt för att kunna agera snabbt och effektivt med den bästa kompetensen i akuta medicinska humanitära situationer. Utbytet av personuppgifter inom Läkare Utan Gränser är reglerat i avtal mellan sektionerna.


Säkerhet till skydd för personuppgifter

Läkare Utan Gränser har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar. Läkare Utan Gränsers anställda och leverantörer är skyldiga att följa Läkare Utan Gränsers regler för informations- och IT-säkerhet, denna integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.


Cookies

Läkare Utan Gränser har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in. Mer information om vilka cookies vi placerat i våra digitala kanaler, och om hur du tar bort dessa cookies, finns i Läkare Utan Gränsers cookiepolicy.


Externa länkar

Ibland annonserar Läkare Utan Gränser möjligheten att skänka en gåva till oss eller ansöka om en tjänst eller ett utlandsuppdrag hos oss via andra kanaler än våra egna. Vi har inte granskat dessa kanaler, t.ex. webbplatser som innehåller länkar till vår webbsida. Det gör att vår integritetspolicy inte är tillämplig på behandling av personuppgifter som sker i sådana andra kanaler. Om du följer en länk till en extern webbsida uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och informationssäkerhet som gäller för den sidan.


Direktmarknadsföring

När du är givare till Läkare Utan Gränser kommer vi att kontakta dig regelbundet i informations- och marknadsföringssyfte. Kontakten kan ske via post, e-post, SMS, telefon, våra plattformar i sociala medier eller andra kanaler. Om du inte vill bli kontaktad via någon av dessa kanaler eller helt vill avböja direktmarknadsföring från Läkare Utan Gränser kan du meddela oss genom att kontakta oss via formuläret för GDPR-förfrågningar. Vi kommer då att sätta dig på en s.k. spärrlista för direktmarknadsföring. Om du ändå skulle nås av direktmarknadsföring från Läkare Utan Gränser kan det bero på att vi inte har lyckats spärra dina uppgifter från de utskick som vi gör några gånger per år som baseras på personuppgifter som vi köper från offentliga register, såsom statens adressregister (SPAR). Om så skulle ske vill vi att du genast hör av dig till oss så vi kan åtgärda saken för framtiden.


Dina rättigheter

Du har rätt att veta vad vi gör med din data, varför den behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av den och vilka konsekvenser behandlingen får. Här följer dina rättigheter. Du hittar våra kontaktuppgifter för att utöva dina rättigheter längst ner i dokumentet.
 

Rätt till tillgång

Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas. Registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress.
 

Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att den data vi behandlar är korrekt, men du som givare eller som har en annan relation till oss har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevant. Om du upptäcker felaktiga data om dig har du rätt att begära att få detta rättat. När din data rättas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut datan till om att denna rättelse har ägt rum – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut.
 

Rätt till radering

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få följande data raderad om någon av följande förutsättningar gäller:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • Om data inte har behandlats enligt regleringen
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
   

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av din data som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre. Om data behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.
 

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av din data. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

 • När du anser att din data inte är korrekt och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av din data begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.
 • När databehandlingen är olaglig men du motsätter dig att din data raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
 • När du behöver din data för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår behandling.
 • Om behandlingen av din data begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats för Läkare Utan Gränser.
   

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll (kallas också att portera). Till exempel att flytta dina uppgifter till en annan operatör eller IT-miljö. Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till databehandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.
 

Anmälan av överträdelse (klagomål)

Om du anser att din data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att din data har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till oss.


Personuppgifter om barn

Läkare Utan Gränsers digitala kanaler riktar sig inte till barn. Läkare Utan Gränser samlar därför inte in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat sina personuppgifter till Läkare Utan Gränser uppmanar vi dig att ta kontakt med oss för att du ska kunna utöva dina rättigheter i form av t.ex. rättelseradering eller samtycke.


Ändringar i denna integritetspolicy

Läkare Utan Gränser förbehåller sig rätten att revidera denna integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen framgår av försättsblad samt sidfot. Om vi gör ändringar i policyn publicerar vi dessa ändringar på webbplatsen. Du rekommenderas därför att läsa denna integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om vi ändrar policyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när vi samlade in dina personuppgifter, kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om nytt samtycke till behandling av dina personuppgifter.


Kontaktinformation

Läkare Utan Gränser, organisationsnummer 802017-2360
Besöksadress: Fredsborgsgatan 24, 3 tr
Postadress: Box 47021, 100 74 Stockholm

Läkare Utan Gränser är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlats in och behandlas i enlighet med denna policy. Har du frågor om Läkare Utan Gränser behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:

Brev

Läkare Utan Gränser
Personuppgifter
Box 47021
101 55 Stockholm

Telefon

010-199 32 00 (vardagar kl. 09-17)

Be att få tala med någon i Integritetsskyddskommittén (Givarservice, HR eller Kommunikation).


Ordlista

Behandling: en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring

Biometriska uppgifter: personuppgifter som erhållits genom en särskild teknisk behandling som rör en fysisk persons fysiska, fysiologiska eller beteendemässiga kännetecken och som möjliggör eller bekräftar identifieringen av denna fysiska person, såsom ansiktsbilder eller fingeravtrycksuppgifter

Dataskyddsombud: person utsedd i syfte att bla övervaka efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen och på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och, i synnerhet, sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd

Kryptering: personuppgifter som är skyddade med teknologiska medel för att säkerställa att uppgifterna endast kan kommas åt eller läsas av dem som har särskild tillgång

Personuppgift: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbarfysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet

Personuppgiftsansvarig: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (förenklat Läkare Utan Gränser i denna policy)

Personuppgiftsbiträde: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning (förenklat Läkare Utan Gränsers tjänsteleverantörer)

Personuppgiftsincident: en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats

Profilering: varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar

Radering: kallas också “rätten ett bli glömd” och ger personer som inte längre vill att personuppgifter om dem behandlas rätten att begära att deras uppgifter raderas, om det inte finns legitima skäl att behålla dem.

Registrerad: en fysisk person vars personuppgifter behandlas av annan

Rätt till tillgång: den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna (förenklat Registerutdrag från Läkare Utan Gränser)

Samtycke: varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne

Uppgifter om hälsa: personuppgifter som rör en fysisk persons fysiska eller psykiska hälsa, inbegripet tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster, vilka ger information om dennes hälsostatus