Hoppa till huvudinnehåll

Besöka projekt som journalist

Foto: Yann Libessart / Läkare Utan Gränser

Vem kan få hjälp?

Vi får många förfrågningar om att besöka våra projekt runt om i världen.  Begränsad tid och resurser gör att vi därför främst hjälper journalister och fotografer som arbetar professionellt och som i förhand har sålt in sitt material för publicering.
 

Vi behöver följande information:

  • Vem är du/ni?
  • Var och när vill ni åka? Antal resande?
  • Vilken typ av artikel/inslag handlar det om?
  • Vem är din uppdragsgivare och var kommer materialet att publiceras?

Om det handlar om ett större film- eller fotoprojekt så krävs en väl genomarbetad projektbeskrivning och projektplan på engelska.
 

Vad kan vi hjälpa till med?

Innan man är redo att besöka våra projekt krävs en hel del förberedelse och framförallt ett godkännande för besöket. Detta beslut tas av ansvariga för projektet och utvärderas alltid utifrån den rådande säkerhetssituationen och resurserna på plats.

I vissa fall kan vi hjälpa till med transport och boende. Detta är dock inte självklart, utan beror helt på hur den rådande situationen ser ut. Du som bor med våra team eller reser med våra bilar måste givetvis alltid rätta dig efter våra säkerhetsregler och rutiner i projektet. 

Journalister ansvarar själva för att ansöka för visum och eventuella besöks- , rese-  och filmtillstånd som krävs för respektive land.

Läkare Utan Gränser ger inte bidrag till fältresor och vi arrangerar inte så kallade pressresor eller finansierar skol- eller examensarbeten. Även om du får logistisk hjälp av oss under din resa så måste du själv täcka kostnader för mat och logi.
 

Varför går det inte alltid att ordna ett besök?

Vår verksamhet handlar om medicinska humanitära insatser. Vår personal – läkare, sjuksköterskor, logistiker, administratörer osv – arbetar ofta under hård press och deras främsta uppgift är att vårda sjuka och skadade.

Vid ett ökat tryck från media, såsom vid större katastrofer och konflikter, hjälper vi till att facilitera journalistbesök utifrån kapacitet och resurser på plats. Till vissa länder eller platser är det inte möjligt att resa på grund av dåligt säkerhetsläge. Säkerhetssituationen kan snabbt ändras och därför kan ändringar i resplaner behövas ske på mycket kort varsel.

Vi ställer gärna upp med bakgrundsinformation och, om det finns möjlighet, hjälper även till med att förmedla kontakt med vår personal utomlands eller hemma i Sverige.

Kontakta oss så hjälper vi gärna till.