Hoppa till huvudinnehåll

34 miljoner från Postkodlotteriet

Publicerad 23 februari 2018
Foto: Albert Gonzalez Farran
Läkare Utan Gränsers sjuksköterska hjälper en kolerapatient vid vårt sjukhus i Lankien, Sydsudan.

Postkodlotteriet delade den 21 februari ut sitt årliga överskott till utvalda organisationer. 2018 får vi 34 miljoner kronor. För dem kan vi fortsätta att bedriva livräddande sjukvård i Jemen, Kongo-Kinshasa, Sydafrika, Sydsudan, Tchad och Uzbekistan. 

Varje år delar Postkodlotteriet ut sitt överskott till organisationer som på olika sätt arbetar för en bättre värld. Vi är mycket glada och stolta över att vara en av de utvalda organisationerna.

Under utdelningen i Stockholm 21 februari tog vår generalsekreterare Mari Mörth emot en check på 28 miljoner i basstöd från PostkodLotteriet för 2018. Stödet kommer fördelas mellan projekt i fem olika länder.

– Vi vill rikta ett varmt tack till PostkodLotteriet och deras lottköpare. Med deras stöd kommer vi kunna införa bättre metoder för att behandla resistent tuberkulos i Uzbekistan, behandla malaria i Kongo-Kinshasa, utföra livräddande operationer i Sydsudan och i Jemen, samt behandla undernärda barn i Tchad, säger Mari.
 

Stöd till offer för sexuellt våld i Sydafrika

I samband med utdelningen fick vi även det glada beskedet att vårt projekt mot sexuellt våld i Sydafrika valts ut som ett av Postkodlotteriets specialprojekt och kommer få 6 miljoner i stöd under 2018.

Sexuellt våld är vanligt längs det så kallade platinabältet i norra Sydafrika, dit många kommer för att arbeta i gruvorna. Vår undersökning i staden Rustenburg, som ligger vid platinabältet, visade att varannan kvinna i åldern 18–49 hade utsatts för någon form av sexuellt våld. De flesta förövare är män och de som utsätts för våldet är övervägande kvinnor.

I vårt projekt hjälper vi drabbade att få stöd och vård samt att minska stigmat kring sexuellt våld. Vi arbetar för att alla patienter som drabbats av sexuellt våld ska ha tillgång till patientnära vård och stöd inom 72 timmar. Vårdmodellen införs till en början i ett av distrikten kring platinabältet, Bojanala, med förhoppning att på sikt implementera modellen i andra delar av Sydafrika.
 

PostkodLotteriets basstöd kommer att användas till följande fem projekt:
 

Primär- och specialistvård i Jonglei, Sydsudan

Läkare Utan Gränser erbjuder primär- och specialistvård vid Lankien-sjukhuset i delstaten Jonglei, Sydsudan. Vi assisterar vid förlossningar, utför akut kirurgi och behandlar patienter med undernäring och smittsamma sjukdomar, som luftvägsinfektioner, kala azar och malaria. Vi följer noggrant den medicinska situationen i området och har hög beredskap för att möta de behov som är störst för tillfället. Vår verksamhet kan till exempel snabbt inriktas på akut kirurgi till följd av uppblossande oroligheter. Genom våra mobila klinker erbjuder vi också vård till människor som befinner sig i isolerade områden.
 

Tuberkulosbehandling i Karakalpakstan, Uzbekistan

I Karakalpakstan, Uzbekistan, är resistenta former av tuberkulos utbrett bland befolkningen. Vi arbetar tillsammans med det lokala hälsoministeriet för att tidigt kunna diagnostisera drabbade och vi erbjuder även psykosocialt stöd. Syftet är att få patienter att fullfölja behandling och hjälpa dem att klara av svåra biverkningar samt att förhindra smittspridning. Vi lägger också ett stort fokus på att forska fram nya metoder för att behandla resistent tuberkulos. Våra studier har redan visat goda resultat och de behandlingsmetoder vi testar i Uzbekistan kan på sikt förbättra vården för tuberkulossjuka världen över.
 

Barnvård och mödravård i Am Timan, Tchad

Vi är verksamma på sjukhuset i Am Timan i sydöstra Tchad. Där arbetar vi både på barn- och mödravårdsavdelningarna och på laboratoriet samt med behandling av undernäring, tuberkulos och hiv. Vi har också team som arbetar på tre vårdcentraler. Mer än 7 000 människor från Tchad, som bott i Centralafrikanska Republiken men nu återvänt, erbjuds hjälp genom dessa insatser.
 

Primär- och specialistvård i Baraka, Kongo-Kinshasa

Kongo-Kinshasa är ett land som drabbats hårt av väpnade konflikter, naturkatastrofer och utbrott av epidemier. Dålig infrastruktur och brister i sjukvårdssystemet gör att många i landet fortfarande inte har tillgång till medicinsk hjälp. I de östra provinserna är läget osäkert då militären och olika beväpnade grupper slåss om kontroll över områden med stora naturtillgångar. I Baraka arbetar vi bland annat med att upptäcka och behandla malaria och med att behandla undernäring, särskilt hos barn och gravida.
 

Akutsjukvård i Ad Dhale, Jemen

I Jemen har kriget, som pågått sedan mars 2015, fått förödande konsekvenser för befolkningen. Bombanfall och granatattacker har tvingat hundratals sjukhus att stänga. Det råder brist både på personal, läkemedel och utrustning och en stor del av civilbefolkningen är beroende av humanitär hjälp. I Ad Dhale-provinsen arbetar vi för att förbättra tillgången till akutsjukvård, både inom primär- och sekundärvård, inklusive livräddande akutkirurgi samt genom hänvisningar till andra sjukhus med ambulans.
 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på detta nyhetsbrev godkänner du Läkare Utan Gränsers integritetspolicy.

 

Bekräfta att du är en mänsklig besökare