Hoppa till huvudinnehåll
Publicerad 2 mars 2022 11:00

Akuta insatser i krigets Ukraina

Läkare Utan Gränser startar akuta insatser i Ukraina samt i Polen, Moldavien, Ungern, Rumänien och Slovakien. Den medicinska humanitära organisationen har även team i beredskap i Ryssland och Belarus.

Vid den polsk-ukrainska gränsen delas kläder och skor ut till människor som flytt Ukraina. Foto: Läkare Utan Gränser.
Foto: Läkare utan gränser
Vid den polsk-ukrainska gränsen delas kläder och skor ut till människor som flytt Ukraina. Foto: Läkare Utan Gränser.

I Mariupol i Ukraina har Läkare Utan Gränsers medarbetare distribuerat kit med material för behandling av krigsskador. De har även, via telemedicin, genomfört en utbildning i traumavård för 30 kirurger i östra Ukraina.

Våra akutteam har anlänt till gränsen mellan Polen och Ukraina och de arbetar nu med att föra nödvändigt material och personal in i Ukraina samt starta akuta insatser på båda sidor om gränsen. Andra team undersöker behoven längs Ukrainas gräns mot Ryssland och Belarus.

Striderna försvårar arbetet
Till följd av de pågående striderna är det svårt att fastställa den verkliga omfattningen av de medicinska behoven i Ukraina. Läkare Utan Gränser förbereder därför för en rad scenarier för att kunna utöka insatserna utifrån behoven.

Läkare Utan Gränsers personal vid gränsövergångarna mellan Ukraina och Polen ser människor som flyr till fots, i bilar och bussar. Många är trötta och utmattade, en del har mycket små barn med sig. Många som tar sig över den polska gränsen berättar att de har köat i många timmar i det kalla vädret. En del är uttorkade och andra är nedkylda. Läkare Utan Gränser har donerat material till ett mottagningscenter i Polen och arbetar för att utöka insatserna.