Hoppa till huvudinnehåll
Publicerad 28 augusti 2023 07:00

Bakteriebärande myggor bekämpar dengue i Honduras

Idag är hälften av världens befolkning i riskzonen för att smittas av denguefeber. Klimatförändringarna gör att ytterligare en miljard förväntas drabbas de kommande decennierna. I Honduras, som är hårt drabbat av denguefeber, använder Läkare Utan Gränser myggor som bär på bakterien Wolbachia för att bekämpa dengue och andra virus som överförs av myggor.

En person håller fram en burk med lock som är full av myggor.
Foto: Martín Cálix/Läkare Utan Gränser
För att bekämpa denguefeber i Honduras använder Läkare Utan Gränser en innovativ metod som går ut på att släppa ut myggarten Aedes aegypti, som bär på bakterien Wolbachia, i den lokala myggpopulationen.

Denguefeber är ett stort hälsohot i större delen av Nord- och Sydamerika. I Honduras blir utbrotten allt allvarligare och fler än 10 000 fall rapporteras varje år. Denguefeber är också ett stort globalt hälsohot och antalet nya fall har ökat exponentiellt under de senaste 50 åren.

Läkare Utan Gränser har länge arbetat för att minska arbovirus som dengue, zika och chikungunya i Honduras. Organisationen arbetar på flera plan i samarbete med landets sjukvårdsmyndigheter, det globala initiativet World Mosquito Programme, det nationella universitetet i Honduras och aktörer i lokalsamhället.

– Förekomsten av denguefeber är alarmerande och de preventiva åtgärder som används i dag skyddar inte tillräckligt, säger Edgard Boquin, Läkare Utan Gränsers projektkoordinator i Honduras.

– Det finns ingen behandling mot denguefeber och de vaccin som tillverkas ger inte tillräckligt skydd mot infektion. Användningen av föråldrade tekniker för myggbekämpning har också lett till att myggorna blivit resistenta mot bekämpningsmedlen.

Bakterien konkurrerar med virus

Läkare Utan Gränser har därför, tillsammans med organisationens samarbetspartners, börjat använda en innovativ metod som visat sig effektiv i andra denguedrabbade länder. Metoden innebär att man släpper ut myggarten Aedes aegypti, som bär på bakterien Wolbachia, i den lokala myggpopulationen.

– Wolbachia-bakterien det svårare för virus som exempelvis dengueviruset att föröka sig inuti myggorna, säger Claire Dorion, Läkare Utan Gränsers medicintekniska rådgivare. Det betyder att myggorna är mycket mindre benägna att sprida viruset från människa till människa, vilket minskar förekomsten av denguefeber i ett område där bakterien är etablerad i myggpopulationen.

Metoden, som är framtagen av World Mosquito Programs, är säker för människor och miljö och har använts med framgångsrikt i fler än tolv länder och har nått cirka 10 miljoner människor. Resultaten visar att virusöverföringen minskar avsevärt i områden där utbredningen av wolbachia hålls på en hög nivå.

Arbetar tillsammans med invånarna

Läkare Utan Gränser arbetar tillsammans med lokalsamhället i utformningen och genomförandet av alla myggbekämpande åtgärder. Man arbetar framför allt i de stadsdelar som ingår i distriktet El Manchén i Honduras huvudstad Tegucigalpa, där några av det högsta antalet myggburna sjukdomar finns. Läkare Utan Gränsers team rådfrågade fler än 10 000 boende i området innan organisationen startade insatserna. Så många som 97 procent av de tillfrågade stöttar planerna, och många är aktivt involverade i att genomföra myggutsättningen.

Myggor som bär på Wolbachia-bakterien kommer att släppas ut varje vecka under sex månader. Under tre år kommer tester att genomföras på myggpopulationen för att fastställa andelen myggor som bär på Wolbachia.

Redan under nästa år kommer ytterligare bekämpningsinsatser att genomföras i två andra områden i huvudstaden för att minska överföringen.

– Det första målet är att minska dödsfall och sjukdomsfall orsakade av dengue och andra arbovirus, säger Edgard Boquin. På längre sikt hoppas vi att de nya metoderna kan bli permanenta lösningar för att förhindra att människor drabbas av myggburna sjukdomar. Det är dags för förändring.

Denguefeber är en virusinfektion som överförs genom bett av infekterade myggor. Det finns mestadels i stadsområden i tropiska klimat. Symtom inkluderar feber, huvudvärk, ledvärk och illamående. Sjukdomen kan vara dödlig och personer med svår denguefeber behöver sjukhusvård.

Läkare Utan Gränser arbetade första gången i Honduras 1974. Sedan 1998 arbetar organisationen med att vårda patienter med denguefeber samt att förhindra sjukdomsspridning i Tegucigalpa.