Hoppa till huvudinnehåll

Extremt våld i Centralamerika skapar humanitär kris

Publicerad 12 maj 2017
Foto: Marta Soszynska/Läkare Utan Gränser
William bär sin fru Gloria till polisstationen. De vill rapportera ett överfall vid gränsen mellan Guatemala och Mexiko.

En försummad flyktingkris pågår i Centralamerika där människor flyr våldet i Honduras, Guatemala och El Salvador. Under flykten till Mexiko och USA utsätts de flesta för våld, utpressning och kidnappningar.

Flyktvägen norrut mot Mexiko och USA är kantad av våld och utsatthet.Vi har intervjuat 467 slumpmässigt valda patienter och analyserat medicinska data från våra kliniker för åren 2015–2016 och sammanställt det i rapporten Forced to Flee. Rapporten visar bland annat följande:

  • 39 procent uppgav attacker eller hot mot dem själva eller deras familjemedlemmar, utpressning eller tvångsrekrytering av väpnade gäng som de främsta orsakerna till att de tvingats på flykt.
  • 68 procent hade blivit offer för våld i Mexiko under sin flykt till USA.
  • En tredjedel av kvinnorna hade blivit utsatta för sexuella övergrepp under flykten.
  • Tillgången till sjukvård, vård efter sexuellt våld och psykiskt stöd är begränsad eller existerar inte längs flyktvägen.
     

– Vi blev gripna av ett gäng brottslingar, och det värsta var att de också var honduraner som den federala polisen samarbetade med, berättar en 35-årig kvinna från Honduras om sin flykt. Jag blev våldtagen och de tryckte en kniv mot min hals så att jag inte skulle göra motstånd. Jag skäms för att säga det, men jag tror att det hade varit bättre om de hade dödat mig.

Begränsade möjligheter till asyl

Människor som tvingats på flykt från Honduras, Guatemala och El Salvador har begränsade möjligheter att beviljas asyl i Mexiko eller USA trots att behoven är uppenbara.

– Vår rapport beskriver terroriserade, utsatta människor som flyr för sina liv med sina familjer. Försöken att stävja migrationen genom att stärka nationella gränser och genomföra fler gripanden och utvisningar försummar en verklig humanitär kris. Det stoppar varken smuggling eller människohandel och har ödesdigra konsekvenser för människorna på flykt, säger Bertrand Rossier.

Vi uppmanar El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Kanada och USA att se till att ingen tvingas tillbaka till ett land där de med stor sannolikhet kommer att utsättas för våld eller förföljelse. Länder som USA och Kanada bör höja sina kvoter för bland annat familjeåterförening så att människor i behov av skydd och asyl inte ska behöva riskera sina liv.

– Det är kortsiktigt att spela på allmän rädsla och se dessa människor som en ekonomisk fråga eller säkerhetsfråga. Vi bevittnar en humanitär kris. Nu behövs en snabb och koordinerad insats för att skydda dessa människor från våld och förföljelse och se till att de behandlas med värdighet och på ett mänskligt sätt, säger Bertrand Rossier.

Läs hela rapporten här.

Läkare Utan Gränser har sedan 2012 vårdat migranter och flyktingar som flytt från Honduras, Guatemala och El Salvador, både genom medicinsk vård och psykologiskt stöd. Vi har arbetat i tillfälliga skydd för migranter och drivit mobila kliniker längs järnvägsspåren på olika håll i landet. 2016 öppnade vi ett center i Mexico City för människor som utsatts för extremt våld.