Hoppa till huvudinnehåll
Publicerad 27 september 2022 15:00

Katastrofal undernäringskris i nordvästra Nigeria

Undernäringskrisen i nordvästra Nigeria har ökat till katastrofala nivåer. Nu uppmanar Läkare Utan Gränser internationella aktörer att öka sina insatser för att tillgodose de akuta behoven i regionen. De nordvästra delarna av landet måste inkluderas i FN:s humanitära insatsplan, vilket skulle möjliggöra bredare och mer långsiktiga lösningar.

Personal mäter överarmens omkrets med en så kallad MUAC (mid-upper arm circumference) på ett undernärt barn i Zamfara, Nigeria. Foto: Abayomi Akande
Foto: Läkare utan gränser
Personal mäter överarmens omkrets med en så kallad MUAC (mid-upper arm circumference) på ett undernärt barn i Zamfara, Nigeria. Foto: Abayomi Akande

Följ SAMTALET ”Malnutrition crisis in northwest Nigeria”

NÄR:
Tisdag 27 september kl.17:00-17:45

VAR:
Twitterspace - https://twitter.com/i/spaces/1...

MEDVERKANDE:
Simba Tirima, läkare och representant för Läkare Utan Gränsers arbete i Nigeria
Froukje Pelsma, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insatser i Nigeria
Isabelle Defourny, läkare och ordförande för Läkare Utan Gränser Frankrike

Sedan början av året har Läkare Utan Gränsers team i nordvästra Nigeria tagit emot ett ovanligt stort antal undernärda barn. Ett flertal faktorer har under det senaste året lett till en kraftig ökning av undernäring i regionen.

- Med ökande otrygghet, klimatförändringar och den globala inflationen av livsmedelspriserna kan vi bara anta att denna kris kommer att bli värre, säger läkaren Simba Tirima, representant för Läkare Utan Gränsers arbete i Nigeria.

- De nigerianska myndigheterna behöver stöd för att hantera en kris av denna storleksordning. Detta måste inkludera ökad finansiering av humanitära akutinsatser och ett åtagande att inkludera nordvästra Nigeria i FN:s humanitära insatsplan för 2023.

Sedan januari har Läkare Utan Gränsers team, i samarbete med de nigerianska hälso- och sjukvårdsmyndigheterna, behandlat närmare 100 000 barn med akut undernäring på 34 öppenvårdsavdelningar. De har också tagit emot cirka 17 000 barn som behövt sjukhusvård på tio slutenvårdsavdelningar i delstaterna Kano, Zamfara, Katsina, Sokoto och Kebbi.

I delstaten Zamfara, ett av de områden som drabbats hårdast av de pågående våldsamheterna, registrerade Läkare Utan Gränser en ökning med 64 procent av antalet allvarligt undernärda barn som behandlades på de öppenvårdsavdelningar som organisationen stöttar mellan januari och augusti i år, jämfört med samma period förra året.

Indikerar en kritisk situation

 

Läkare Utan Gränsers undersökning av näringsstatusen hos befolkningen visar också hur allvarlig krisen är. Detta gäller även för områden som inte drabbats lika hårt av våld och otrygghet. I området Mashis, som ligger i delstaten Katsina, fann Läkare Utan Gränsers genomgång att 27 procent av de som undersöktes var akut undernärda och 7 procent svårt akut undernärda i juni 2022. Detta trots att området varit relativt förskonat från våld och tvångsförflyttning. Siffrorna indikerar en kritisk situation.

 

FN:s nuvarande humanitära insatsplan för Nigeria fokuserar på den kritiska situationen i landets nordöstra region, exklusive nordväst. Till skillnad från Läkare Utan Gränser, som inte finansieras av den humanitära insatsplanen, kan många organisationer för närvarande inte svara på de akuta behoven i nordväst eftersom de är beroende av insatsplanen för finansiering.

- Vi har förstått att FN, givare och andra intressenter blivit alltmer medvetna om omfattningen av krisen i nordväst, men det finns ett behov av att gå längre än diskussioner, säger Froukje Pelsma, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insatser i Nigeria. Det är viktigt att också den nordvästra delen av landet ingår i nästa humanitära insatsplan för Nigeria 2023, eftersom detta spelar en nyckelroll för att mobilisera resurserna för att rädda liv.