Hoppa till huvudinnehåll
En kvinna lagar mat över öppen eld framför ett skjul byggt av plankor och plastskynken.
Publicerad 28 juni 2023

"Klimatförändringar börjar och slutar med människor"

Foto: Badre Bahaji
Den tropiska stormen Ana slog hårt mot Malawi i mars 2022.

 Tshepo Phakisi, Läkare Utan Gränsers samordnare för klimatengagemang i södra Afrika, förklarar varför det är så viktigt att rusta samhällen för en klimatkris och vikten av motståndskraftiga hälso- och sjukvårdssystem.

– Det går inte att separera klimatförändringar och hälsa. Om man tänker efter, varför pratar vi om klimatförändringar? Varför oroar vi oss när översvämningar inträffar? Det som är viktigt när katastrofer inträffar är människors hälsa. Klimatförändringar börjar och slutar med människor, och klimatkrisen är en hälsokris, säger Tshepo.

Tshepo växte upp i Wesselsbron i Sydafrika och det var när luftföroreningar direkt påverkade hans hälsa som intresset för problemet väcktes.

– Jag fick lära mig om det på universitetet, men det var inte förrän jag arbetade volontärt i Sasolburg som jag verkligen förstod det. Jag var sjuk i ungefär tre månader och hade konstant hosta. Jag gjorde en massa tester, men allt såg bra ut. Den enda skillnaden var att jag hade flyttat till en ny plats som luktade fruktansvärt på grund av alla industrier i staden, säger Tshepo.

Jämfört med grannstäderna har Sasolburg betydligt större luftföroreningar på grund av den tunga industrin. De som bor i staden har dålig hälsa, särskilt luftvägssjukdomar.

Tshepo är utbildad inom miljömedicin och började på Läkare Utan Gränser som samordnare för klimatengagemang 2022.

– Rollen skapades till följd av de klimatrelaterade kriser som har drabbat södra Afrika. Malawi, Moçambique, Madagaskar och Zimbabwe har till exempel upplevt förödande översvämningar orsakade av tropiska cykloner. Läkare Utan Gränser arbetar direkt med klimatförändringarnas inverkan på sjukvården på de platser där vi är verksamma, förklarar Tshepo.

Tshepo Phakisi
Tshepo Phakisi , samordnare klimatengagemang i södra Afrika.

Lokalsamhällen viktigaste partnern

Under de senaste åren har Läkare Utan Gränser gjort allt fler insatser på platser som drabbats av klimatförändringar, vilket har lett till att vi har inrättat ett särskilt team som kan arbeta med invånarna på dessa platser och hitta lösningar.

Mellan 2019 och 2022 drabbades östra Afrika av en gräshoppsinvasion, vilket orsakade livsmedelsbrist i området. Det var 25 år sedan Etiopien och Somalia drabbades av ett angrepp av den här omfattningen och 70 år sedan det hände i Kenya. På Madagaskar har tre år utan regn orsakat svår torka som har hindrat människor från att odla, vilket har lett till hungersnöd.

–  Läkare Utan Gränser måste jobba för att förbättra klimatanpassningen, till exempel genom att öka medvetenheten, förmågan till framförhållning, och genom att reducera risker och utnyttja nya möjligheter. Vi måste också utrusta lokalsamhällen så att de blir motståndskraftiga mot de problem som orsakas av klimatförändringarna, säger Tshepo.

– Med ett hälso- och sjukvårdssystem som är motståndskraftigt blir det lättare för människor att hantera och anpassa sig till krisen. Vi måste bygga upp kapaciteten i södra Afrika, säger Tshepo.

– Våra viktigaste partners är lokalsamhällena. Det innebär att vi kommer att samarbeta med människor som själva har ett intresse i frågan om hälsa och klimat. Detta är viktigt eftersom de har lokal kunskap och kan leda klimatanpassningen. Ursprungsbefolkningar har använt sina kunskaper, färdigheter och filosofier genom historien för att anpassa sig till miljöförändringar och interagera med den naturliga miljön. Vissa av dem har arbetat med detta i åratal utan att någon har lärt dem. Vad sägs om att vi helt enkelt samlas och delar med oss av den här typen av kunskap?