Hoppa till huvudinnehåll
Publicerad 1 juli 2022

Kritik mot användning av känsliga patientbilder

Uttalande av Läkare Utan Gränsers kommunikationschefer:


Läkare Utan Gränser har under de senaste veckorna med rätta blivit ifrågasatta, både internt och externt, när det gäller användningen av känsliga fotografier av patienter som får vård i våra projekt. Som kommunikationschefer för Läkare Utan Gränser vill vi tacka dem som har lyft fram problematiska bilder och ifrågasatt vår praxis. Denna granskning har föranlett oss att vidta omedelbara åtgärder, vilket också framgick av ett uttalande från Läkare Utan Gränsers internationella ordförande förra månaden. Hur vi porträtterar människor som befinner sig i en kris är också något som vi löpande reflekterar över.  

Vårt viktiga arbete med att bära vittnesmål måste vägledas av humanitära principer och medicinsk etik. Vi måste alltid respektera våra patienters värdighet och självbestämmande.

Vi arbetar nu på flera håll för att bättre hantera insamling, användning, spridning och lagring av fotografier och videor som tas i våra medicinska projekt. Detta omfattar visuellt material som beställts av Läkare Utan Gränser samt innehåll som samlats in av nyhetsorganisationer och oberoende fotografer. Vi har en tydlig skyldighet att skydda våra patienters säkerhet och välbefinnande. 

Här är en uppdatering om några av de åtgärder vi vidtar:  

 • Vi påskyndar en fullständig översyn av Läkare Utan Gränsers mediearkiv, som innehåller nästan 200 000 bilder och videor. Detta projekt, som inleddes i slutet av 2021, ska enligt planerna vara slutfört i december 2022. Vi har mobiliserat personal för att markera känsliga bilder enligt kriterier som skydd av minderåriga, nakenhet, stereotyper, stötande eller upprörande material, säkerhetsrisker, brist på värdighet eller outhärdligt lidande. Vi håller på att inrätta en tvärvetenskaplig expertpanel, som inkluderar externa rådgivare, för att genomföra den slutliga granskningen. Alla bilder kommer att bevaras för historisk dokumentation, men allt innehåll som bryter mot våra normer kommer inte längre att kunna publiceras i Läkare Utan Gränsers kanaler eller användas av externa medier i framtiden.
   
 • Vi vänder oss till bildbyråer och enskilda fotografer som har upphovsrätt till känsliga bilder som tagits i våra projekt. Det är viktigt att notera att Läkare Utan Gränser inte har några rättigheter till bilderna eller tjänar på fotobyråernas försäljning av dessa bilder. Vi ber dock de berörda företagen att följa vår begäran om att begränsa tillgången till problematiska bilder, inklusive känsliga fotografier som involverar minderåriga och personer som utsatts för övergrepp och exploatering. Vissa av de bilderna som flaggats har snabbt begränsats eller tagits bort från kommersiella plattformar, medan andra bilder ligger kvar utan att någon åtgärd vidtagits. Vi håller på att utveckla en mer systematisk process för att ta itu med denna komplexa fråga.
   
 • Vi håller på att se över våra kontrakts- och licensförfaranden och uppdragsbeskrivningar för fotografer och filmare som besöker våra projekt. Vi tror på fotojournalistikens förmåga att lyfta fram berättelserna om människor som står inför konflikter och kriser. Som medicinsk organisation är det dock vår främsta skyldighet att respektera värdigheten hos de patienter som får vård i våra projekt och upprätthålla principen om att inte vålla skada (”do no harm”).  
   
 • Vi håller på att göra en grundlig översyn av våra riktlinjer för innehållsproduktion, bland annat för att upprätthålla mångfald, jämlikhet och integration. Vi har redan gjort vissa revideringar såsom förtydligat våra processer för informerat samtycke och lagt till särskilda formuleringar för att skydda minderåriga som får vård i våra projekt i vår vård.  
   
 • Vi kommer att förbättra utbildning och utveckling för organisationens innehållsproducenter, kommunikations- och insamlingsteam. Vi strävar efter att säkerställa en djupare förståelse för våra riktlinjer för innehållsproduktion och dela med oss av bästa praxis för att samla in informerat samtycke. Vi har åtagit oss att genomföra en fortlöpande process av lärande och reflektion tillsammans med överlevande från trauman, medicinska experter, etiker, journalister och akademiker.

 

Läkare Utan Gränser kommer fortsätta bära vittnesmål som en viktig del av vårt uppdrag och att arbeta med patienter och samhällen för att berätta deras egna historier. 

Vi välkomnar att allmänheten uppmärksammar dessa viktiga frågor, vilket ger oss möjlighet att förbättra vår policy och praxis. Den som vill rapportera känsliga bilder med anknytning till Läkare Utan Gränsers arbete kan kontakta oss via e-post: avreporting@msf.org.  
 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på detta nyhetsbrev godkänner du Läkare Utan Gränsers integritetspolicy.

 

Bekräfta att du är en mänsklig besökare