Hoppa till huvudinnehåll

Läkare Utan Gränser bekämpar nytt utbrott av ebola i Kongo-Kinshasa

Publicerad 8 augusti 2018

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Läkare Utan Gränser på plats i nytt ebolautbrott i Kongo-Kinshasa.

Personal på Läkare Utan Gränsers ebolacenter i Mangina, Kongo-Kinshasa, klär på sig sin skyddsutrustning. 

Under insatsens första vecka har våra team satt upp isolerings- och behandlingsenheter i krisens epicentrum. Vi ger också stöd till det lokala sjukvårdssystemet så att det kan fortsätta fungera fullt ut.

Det tionde ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa bekräftades officiellt den 1:a augusti i provinsen Nordkivu i nordöstra delen av landet. Hittills har 74 insjuknade och 34 dödsfall rapporterats till hälsomyndigheterna.

Läkare Utan Gränser arbetar inom ramen för det kongolesiska hälsoministeriets responsplan. Under insatsens första vecka har vårt team satt upp en ebolaenhet i staden Mangina som är utbrottets epicentrum. Enheten har 30 sängar i tält. 

En isoleringsenhet har satts upp i Beni, en stad med 400 000 invånare som ligger ca 45 minuter från Mangina. Våra team tränar också personal på vårdinrättningar i omgivningen i infektionskontroll. En av de viktigaste delarna i en ebolainsats är att se till att resten av sjukvården fungerar så att sjuka som behöver det kan fortsätta söka vård.

– Vi har flera utmaningar, säger Gwenola Seroux, ansvarig för akutinsatser på Läkare Utan Gränser. Den första är såklart att begränsa spridningen av epidemin och det kräver att personal och vårdinrättningar skyddas från viruset. Vaccination, vilket hälsomyndigheterna har påbörjat, kommer bli en annan kritisk del i insatsen.

Övriga Läkare Utan Gränsers projekt i regionen har anpassat rutinerna för att säkerställa att aktiviteterna kan fortsätta utan risk för smitta. Vi driver projekt med fokus på undernäring, barnhälsovård och sexuellt våld i Lubero, Bmbu-Kiribizi och i Rutshuru.

Läkare Utan Gränsers ebolacenter under konstruktion i Mangina, Nordkivu. 

Omkring 800 personer som har varit kontakt med ebolasjuka har redan identifierats av hälsomyndigheterna och följs nu noga upp för att tidigt upptäcka symptom på sjukdomen.

Första ebolainsatsen i en konfliktzon

Fler utmaningar kommer med den speciella situationen i Nordkivu. Provinsen är sedan länge hårt drabbad av våld och konflikt.

– Det är första gången vi står inför ett ebolautbrott i en konfliktzon, säger Gwenola Seroux. Detta kommer göra insatsen svårare, särskilt när det kommer till att hindra sjukdomen från att spridas i områden som är svåra för oss att få åtkomst till på grund av konflikten.

Området ligger också nära gränsen till Uganda och myndigheter i Kampala har uppmanat sina invånare att vara på sin vakt. Team från Läkare Utan Gränser på andra sidan gränsen samarbetar med de lokala myndigheterna och är redo utifall det blir aktuellt med en insats i Uganda.

Det nu pågående utbrottet kan ha startat redan i maj, men det verkar inte ha något samband med det senaste ebolautbrottet i Equateur-provinsen som förklarades över i juli.

Relaterade nyheter

En av våra medarbetare i Kongo-Kinshasa sätter på sig skyddsutrustning innan hon går in på ett av våra ebolacenter.
Ebola

Ebolaepidemin ännu inte under kontroll

Förra veckan attackerades två av våra ebolacenter i Kongo-Kinshasa. Detta är bara ett av flera problem som allvarligt försvårar arbetet i Nordkivu. Ebolainsatsen måste få en helt ny riktning och ske utan tvång.

Epalatas tvååriga barn, Akiliite, har mässling och får vård ett sjukhus i Kongo-Kinshasa.
Kongo-Kinshasa

Kongo-Kinshasa: “Vi fortsätter vaccinera”

Mässlingsepidemin i Kongo-Kinshasas södra delar har pågått sedan mars 2018, och fortsätter att spridas. Men varför dör så många barn och vad gör Läkare Utan Gränser?

Ebolacentret i Butembo, Kongo-Kinshasa, innan attacken.
Ebola

Ebolainsats avbruten efter attacker i Kongo-Kinshasa

Vi har avbrutit vårt medicinska arbete i ebolautbrottets epicenter i städerna Butembo och Katwa i Nordkivu-provinsen, Kongo-Kinshasa efter en attack mot vårt ebolacenter i staden Butembo i onsdags.

Ebola

Ebolacenter ur drift efter attack

Vi tvingas avbryta arbetet på ebolacentret i Nordkivu, Kongo-Kinshasa, till följd av en våldsam attack den 24 februari, då delar av centret brann ned. Tillgången till livsviktig sjukvård för ebolasjuka i Nordkivu har nu minskat drastiskt.