Hoppa till huvudinnehåll
Publicerad 24 maj 2023 15:02

Läkare Utan Gränser fördömer plundringar och attacker i Sudan

Läkare Utan Gränser fördömer trakasserierna av medarbetare i Sudan och de våldsamma plundringarna av lokaler och inrättningar som organisationen stöttar. Att ignorera humanitära principer och internationell humanitär rätt hindrar vår möjlighet att ge sjukvård till människor, trots de enorma behoven.

Ett fönster med skotthål på Läkare Utan Gränsers lokal i Khartoum, Sudan. Foto: Läkare Utan Gränser
Foto: Läkare utan gränser
Ett fönster med skotthål på Läkare Utan Gränsers lokal i Khartoum, Sudan. Foto: Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser har medicinska projekt i tio delstater i Sudan. Efter att de intensiva striderna bröt ut mellan den sudanesiska militären och Rapid Support Forces den 15 april har vi försökt utöka den medicinska verksamheten. Dessa ansträngningar har dock hela tiden försvårats av våld, av att beväpnade personer har gjort intrång i våra lokaler, plundrat eller ockuperat dem. Vi har även haft stora administrativa och logistiska utmaningar.

 De här attackerna är bedrövliga och vi är skakade och förfärade över utvecklingen, säger Jean-Nicolas Armstrong Dangelser, Läkare Utan Gränsers akutkoordinator i Sudan. Människor befinner sig i en desperat situation och behovet av sjukvård är mycket stort, men attackerna gör det väldigt mycket svårare för vårdpersonalen att göra en insats.

Gång på gång har våra medarbetare och patienter tvingats bevittna hur väpnade grupper tagit sig in och plundrat Läkare Utan Gränsers lokaler på mediciner, förnödenheter och fordon. Att på detta sätt ignorera humanitära principer och internationell humanitär rätt har satt stopp för möjligheten att bistå med hälso- och sjukvård till människor i en tid då behovet är enormt.

 I samband med att ett av våra medicinska lager i Khartoum plundrades bröt man även strömmen till kylskåpen och tog ut läkemedlen, säger Jean-Nicolas Armstrong Dangelser. Hela kylkedjan bröts vilket innebar att medicinerna förstördes.

Förekommit flera incidenter

Läkare Utan Gränser uppmanar alla stridande parter att garantera säkerheten för medicinsk personal, vårdinrättningar, ambulanser och människor som söker sjukvård. Dessutom måste humanitära hjälparbetare och organisationer få tillträde och möjlighet att snabbt och obehindrat bistå med humanitär hjälp. Även om en rikstäckande vapenvila tillkännagavs mellan de stridande parterna den 20 maj har tidigare lokala eldupphör inte alltid respekterats.

Det har förekommit flera incidenter som har påverkat Läkare Utan Gränsers arbete i Sudan sedan konflikten startade:

• Mellan 16 och 20 maj plundrades och ockuperades Läkare Utan Gränsers lager i Khartoum med medicinsk utrustning. Bränsle och fordon stals och mediciner blev obrukbara.

• Mellan 17 och 23 maj plundrades Läkare Utan Gränsers kontor i Zalingei, centrala Darfur, liksom Zalingei- sjukhuset. En generator förstördes och bränsle som Läkare Utan Gränser hade donerat stals.

• Den 19 maj tog beväpnade män tre av Läkare Utan Gränsers bilar efter att de tagit sig in på ett av Läkare Utan Gränsers kontor i Khartoum.

• Den 18 maj plundrades ett av Läkare Utan Gränsers hus i Nyala, södra Darfur. Läkare Utan Gränser hade redan tidigare tvingats avbryta den medicinska verksamheten i södra Darfur efter att dess vårdinrättning och lager plundrats med våld i Nyala den 16 april, då också två fordon stals. Läkare Utan Gränsers lager hålls fortfarande under ockupation av beväpnade soldater.

• Den 11 maj plundrades ett av Läkare Utan Gränsers kontor i Khartoum och två fordon stals.

• Den 4 maj plundrades ett av Läkare Utan Gränsers kontor i el-Geneina.

• Den 26 april plundrades också sjukhuset i el-Geneina, där Läkare Utan Gränser drev pediatrik- och nutritionsavdelningarna, och delar av sjukhuset förstördes. Sjukhuset är fortfarande stängt efter attacken.

Dessa attacker är inte begränsade till Läkare Utan Gränser utan är en del av en bredare utveckling där båda stridande parter bortser från riskerna för civila, infrastruktur och sjukvårdsinrättningar. Den 22 maj hade världshälsoorganisationen WHO dokumenterat 38 attacker mot sjukvården sedan konflikten började. Sjukhus och vårdpersonal är skyddade enligt internationell humanitär rätt, men det finns rapporter om att väpnade grupper ockuperar sjukhus. Detta kan försvaga det skydd som sjukhusen har och utsätta patienter och vårdpersonal för fara.

Människor i landet lider fruktansvärt

Utvecklingen kommer vid en tidpunkt då konflikten påverkar människor i Sudan allvarligt. Befolkningen i Khartoum, Darfur och andra platser där striderna är som mest intensiva fortsätter att lida fruktansvärt av det pågående våldet där människor skottskadas, utsätts för sexuellt våld, knivvåld och explosioner. Strider, flyganfall och annat våld nära sjukvårdsinrättningar kan också göra att både patienter och personal är rädda för att ta sig dit.

I hela landet råder brist på mat och dricksvatten, vilket gör att människor tvingas förflytta sig för att försöka tillgodose sina grundläggande behov. Tillgång till humanitärt stöd och sjukvård är avgörande, men det sudanesiska sjukvårdssystemet kämpar redan med brist på nödvändig utrustning.

Administrativa och logistiska utmaningar hindrar också Läkare Utan Gränsers medicinska verksamhet. Att flytta utrustning från en del av Sudan till en annan kan vara extremt svårt. Under de första veckorna av konflikten lyckades Läkare Utan Gränser få in akutteam i Sudan, men sedan dess har det varit en utmaning att få tillstånd för dem att resa runt i landet eller att säkra visum för ytterligare personal.

Läkare Utan Gränser driver medicinska projekt i al-Jazeera, el-Gedaref, Kassala, Khartoum, Röda havet, norra, västra, södra och centrala Darfur och delstaterna Blue Nile i Sudan. Vi vårdar krigsskadade människor i Khartoum och norra Darfur, tillhandahåller sjukvård samt vatten- och sanitet till människor på flykt i delstaterna al-Gedaref och a-Jazirah och donerar medicinsk utrustning och andra förnödenheter till vårdinrättningar.

Läkare Utan Gränser är en neutral, oberoende och opartisk medicinsk humanitär organisation som tillhandahåller sjukvård till människor enbart utifrån deras medicinska behov. Vi vårdar de som har störst behov av hjälp, oavsett vilken sida av konflikten de befinner sig på.