Hoppa till huvudinnehåll
Publicerad 1 november 2022 10:00

Läkare Utan Gränser uppmärksammar barnhälsa i humanitära kriser

Under november har Läkare Utan Gränser en temamånad kring barnhälsa och hur sjukvården till barn i humanitära kriser kan förbättras. Organisationen anordnar flera evenemang och en rad olika experter finns tillgängliga för intervjuer.

Läkare Utan Gränsers medicintekniker tar ett malariaprov i samband med översvämningarna i Pakistan 2022. Foto: Zahra Shoukat
Foto: Läkare utan gränser
Läkare Utan Gränsers medicintekniker tar ett malariaprov i samband med översvämningarna i Pakistan 2022. Foto: Zahra Shoukat

I konflikter, naturkatastrofer och andra humanitära kriser är det barnen som drabbas hårdast. Samtidigt är sjukvården inte tillräckligt anpassad till barns behov och det råder brist på läkemedel för barn och medicinsk personal som är specialiserad på barnhälsa. Närmare hälften av dödsfallen – 47 procent – sker inom barnets första 28 dagar i livet.

Temamånad för bättre barnsjukvård
Under november månad kommer Läkare Utan Gränser i Sverige att sätta ljus på de sjukdomar och hälsoproblem som drabbar barn i humanitära kriser - och vad som behövs för att vården ska bli mer anpassad efter deras behov. Det kommer att ske utifrån fyra underteman:

 • Undernäring
 • Infektionssjukdomar som malaria, hiv/aids och tuberkulos
 • Försummade tropiska sjukdomar
 • Neonatalhälsa

Evenemang och intervjumöjligheter
Läkare Utan Gränser anordnar en serie evenemang som är öppna för journalistregistrering. Det går även att intervjua experterna som deltar i evenemangen, eller annan medicinsk personal som arbetar med barnhälsa i projekten. Kontakta Läkare Utan Gränsers pressteam vid intresse.

 • Noma: A disease that shouldn't exist anymore - Film screening and panel discussion
  Välkommen till en kväll den 15 november, som uppmärksammar den bortglömda, ansiktsätande sjukdomen noma som framför allt drabbar barn under fem år i låginkomstländer. Den prisbelönta dokumentären "Restoring Dignity" kommer att visas och en rad internationella gästtalare är på plats, bland annat Mulikat Okanlawon från Nigeria som överlevt noma.

 • Paediatric Days
  En digital konferens den 29 november-1 december, som samlar experter från över 50 länder samlas för att diskutera hur barnsjukvården i humanitära kriser kan förbättras. Årets teman är malaria, försummade tropiska sjukdomar och familjecentrerad vård av nyfödda.

Mer om Läkare Utan Gränsers insatser för barn
Barn och unga utgör 60 procent av Läkare Utan Gränsers patienter och många av dem kommer till vården i ett sent skede med akuta symptom. 2008 startade Läkare Utan Gränser därför en internationell arbetsgrupp för att förbättra sjukvården till barn i humanitära kriser. Siffror från 2021:

 • Läkare Utan Gränser tog emot 3 956 621 patientbesök inom öppenvården där patienterna var barn under fem år.
 • 436 147 barn under fem år fick sjukhusvård av organisationen.
 • Läkare Utan Gränsers personal assisterade vid 317 300 förlossningar.