Hoppa till huvudinnehåll
Publicerad 17 mars 2022 15:00

Läkare Utan Gränser utbildar sjukvårdspersonal i Kiev inom krigskirurgi

Ett kirurgiskt team från Läkare Utan Gränser genomförde den 13 och 14 mars utbildningar inom krigskirurgi för sjukvårdspersonal på ett av Kievs största sjukhus. En kirurg stöttade även arbetet i operationssalen och gav råd till lokala kirurger om tillvägagångssätt vid krigskirurgi.

Martial Ledecq, Läkare Utan Gränsers kärlkirurg, i operationssalen på Okhmatdytsjukhuset i Kiev. Foto: Läkare Utan Gränser
Martial Ledecq, Läkare Utan Gränsers kärlkirurg, i operationssalen på Okhmatdytsjukhuset i Kiev. Foto: Läkare Utan Gränser

– En av våra kirurger utförde en avancerad operation och direkt efteråt kom flera anställda på sjukhuset och bad om utbildning inom tekniken, säger Anja Wolz, Läkare Utan Gränsers akutkoordinator i Ukraina.

– De flesta kirurger på sjukhuset är specialister men inte inom traumakirurgi. De har ingen erfarenhet av omfattande debridering, det vill säga avlägsnande av död vävnad, vilket är avgörande vid skott- och splitterskador. Om sådana skador inte omedelbart tas om hand på rätt sätt kan infektioner utvecklas snabbt. Det krävs erfarenhet för att utföra den här typen av kirurgi och se till att såret rengörs ordentligt och kan läka ordentligt.

Personalstyrkan på sjukhuset har reducerats från 2 000 till runt 200, vilket beror på utegångsförbud, upprepade bomblarm och på att personalen tagit skydd i bunkrar och har svårt att ta sig till sjukhuset. Många av sjukhusets tidigare patienter har skrivits ut eller hänvisats vidare.

Personalen förbereder sig nu för kommande patienter med traumaskador. När Läkare Utan Gränsers team besökte sjukhuset tog man varje dag emot ett flertal skadade patienter. Eftersom antalet förväntas öka ville personalen ta del av Läkare Utan Gränsers erfarenhet inom krigsmedicin för att vara bättre förberedda inom en rad områden:

  • Masskadesituationer
    Sjukvårdspersonalen ville förbättra sina planer för att prioritera och organisera patienter om det skulle komma flera svårt skadade patienter samtidigt. Läkare Utan Gränsers akutläkare med erfarenhet av arbete i konflikter höll en utbildning om god praxis vid masskadesituationer för 40 av sjukhusets anställda. Läkare Utan Gränsers team gav även råd om hur patientflödet kan ändras vid ett stort antal skadade.
  • Traumakirurgi
    Läkare Utan Gränsers kärlkirurg med erfarenhet från att arbeta i konflikter gav utbildning i livräddande traumastabilisering och kirurgi, däribland hur kulor och splitter avlägsnas på bästa sätt, att förebygga inre blödningar och att tvätta sår effektivt. Utbildningen utfördes praktiskt inne i operationssalen.
  • Medicinskt material
    Sjukhuset efterfrågade råd kring hanteringen av medicinskt material för att kunna ta hand om ett stort antal krigsskadade patienter under en längre period. Läkare Utan Gränsers team såg över sjukhusets utrustning och gav rekommendationer kring ett kontinuerligt inflöde av material som är nödvändigt vid krigsskador.

– Vår intention är att återvända snart, förutsatt att det är möjligt, för att bygga vidare på det vi genomförde vid det första besöket. Vi hade inte möjlighet att slutföra hela masskadeutbildningen och det finns mer att lära ut. Vi vill också fortsätta att titta på sjukhusets logistikkedjor. Det här är några av de främsta utmaningarna som sjukhuset har efterfrågat vår hjälp inom. Vi skulle vilja fortsätta utbilda personalen mer praktiskt i verkliga medicinska situationer, säger Anja Wolz.