Hoppa till huvudinnehåll
Publicerad 8 mars 2022 11:00

Odessa: Vården förbereder sig för ett stort antal skadade

Invånarna i den ukrainska kuststaden Odessa förbereder sig inför en möjlig attack eller belägring. Ett team från Läkare Utan Gränser har undersökt den humanitära situationen där för att se hur organisationen kan bistå. I grannlandet Moldavien startar Läkare Utan Gränser medicinska insatser för dem som redan har flytt från Odessa.

Foto: Läkare utan gränser

Läkare Utan Gränsers medarbetare har besökt de sjukhus i staden som kommer att ta emot skadade vid en attack. De är av hög standard och välutrustade, men inte anpassade till att ta hand om ett stort inflöde av skadade.

– Man kan föreställa sig detta som ett sjukhus i till exempel Frankrike, där man försöker förbereda sig för ett krig. Det är svårt att göra det teoretiskt, man behöver praktisk erfarenhet av den här typen av medicinska insatser, säger Carla Melki, akutsamordnare för Läkare Utan Gränser i Ukraina.

Än så länge finns vårdpersonal kvar i staden och har inte uttryckt några planer på att lämna.

Brist på material och mediciner
Den stora utmaningen för sjukvården i Ukraina är att det är svårt att förse sjukhus med läkemedel och annan medicinsk utrustning. Strider i Mykolajiv, en stad längre österut längs kusten, har lett till att vården i Odessa inte har fått sina vanliga leveranser. Därför är det exempelvis svårt att laga mat åt patienterna. Utöver det börjar vissa läkemedel ta slut i Odessa.

Läkare Utan Gränser lyckades få in en leverans med sjukvårdsmaterial till Odessa i helgen. Organisationen försöker även förse sjukhus i Mykolajiv med utrustning.

– Men det är tydligt att bristen på medicinsk utrustning och läkemedel är ett stort problem i hela Ukraina. Och läget kommer bara bli värre, säger akutsamordnaren i Ukraina, Carla Melki.

– Förutom de människor som drabbas direkt av kriget får vi inte glömma patienter som är kronisk sjuka, exempelvis människor med diabetes eller cancer. Deras situation riskerar att bli fatal.

Läkare Utan Gränser planerar följande insatser i Odessa:

  • Stötta sjukhusen när de förbereder sig för att hantera ett stort antal skadade (genom utbildningar, stöd vid triage och stabilisering av patienter)
  • Sätta upp små akutstationer i staden där patienter kan få första hjälpen innan de förs till sjukhus
  • Föra in mer sjukvårdsmaterial i staden i samarbete med den rumänska organisationen Zidebine

Läget i Moldavien
Enligt moldaviska myndigheter fins uppskattningsvis 120 000 flyktingar från Ukraina i landet. Läkare Utan Gränsers team berättar att det tar mer än 24 timmar att försöka ta sig över gränsövergången vid Palanca. Människor flyr med bil, buss och tåg, de allra flesta är kvinnor och barn.

– En del av flyktingarna går den sista delen av vägen till fots. Det är väldigt kallt. Folk är utmattade, har ångest och drabbade av effekterna av kroniska sjukdomar som de inte fått behandling för, berättar Carla Melki.

Många behöver genast sjukvård när de har tagit sig över gränsen. Läkare Utan Gränser jobbar med att sätta upp hälsostationer vid gränsen i samarbete med Moldaviens hälso- och sjukvårdsmyndigheter. Där ska människor få första hjälpen och möjlighet att värma sig. Utöver det planerar Läkare Utan Gränser att arbeta i mottagningscenter för flyktingar för att kunna ge psykosocialt stöd till de som är mest sårbara och sköra.