Hoppa till huvudinnehåll
Publicerad 28 oktober 2023 23:11

Omedelbart eldupphör i Gaza krävs för att stoppa blodspillan

Läkare Utan Gränser kräver ett omedelbart eldupphör för att förhindra fler dödsfall i Gaza och släppa in humanitära förnödenheter som så desperat behövs. Sedan fredagen den 27 oktober har de israeliska styrkornas bombningar intensifierats i en omfattning som hittills inte skådats: norra Gaza håller på att jämnas med marken, samtidigt som hela Gazaremsan beskjuts och civilbefolkningen inte har någonstans att ta skydd.

Två medarbetare på al Shifa-sjukhuset i Gaza står böjd över en person som ligger i en sjukhussäng. Bredvid sitter i kvinna på en annan säng.
Foto: Läkare Utan Gränser
Personal på al Shifa-sjukhuset i Gaza vårdar en ung patient den 19 oktober 2023.

Världsledarnas åtgärder är för svaga och långsamma. Den icke-bindande FN-resolutionen om humanitär vapenvila inte har gjort någonting för att tygla det urskillningslösa våld som utövas mot hjälplösa människor. Det internationella samfundet måste vidta kraftfullare åtgärder för att uppmana Israel att stoppa blodspillan. Människor dödas och tvingas lämna sina hem, och det börjar bli ont om vatten och bränsle. Grymheterna är av en omfattning som aldrig tidigare skådats i Gaza.

Sjukhusen håller på att få slut på mediciner och materiel. Tidigare i veckan beskrev Mohammed Obeid, vår kirurg i Gaza, följande:

– Sjukhusen är översvämmade av patienter, amputationer och operationer utförs utan ordentlig bedövning och bårhusen är fulla av döda kroppar.

Det totala kommunikationsavbrottet den 27 oktober begränsar ytterligare möjligheterna att samordna och tillhandahålla humanitärt och medicinskt bistånd. Människor som ligger under rasmassorna, gravida kvinnor som är på väg att föda och äldre kan inte få hjälp när de behöver den som mest.

Förlorat kontakten med personalen 

På grund av avbrottet har Läkare Utan Gränser förlorat kontakten med större delen av sin palestinska personal. I hela Gaza överstiger antalet skadade i behov av akut sjukvård vida kapaciteten hos hälso- och sjukvårdssystemet, som för närvarande har cirka 3 500 sängplatser. Så många skadade på så kort tid är oöverträffat, även jämfört med tidigare storskaliga israeliska offensiver.

Sjukhus som Al Shifa i Gaza City, där Läkare Utan Gränsers palestinska medarbetare fortsätter att arbeta, är överbelastade med patienter. Order från israelisk militär om att evakuera sjukhuset är omöjliga och farliga. Sjukhuset är just nu fullt av patienter som söker vård och tiotusentals andra som har sökt skydd där. Enligt internationell humanitär rätt måste patienter, vårdpersonal och vårdinrättningar alltid skyddas.

– Hjälplösa människor utsätts för fruktansvärda bombningar. De har ingenstans att fly eller gömma sig undan det inferno som drabbar dem. Vi behöver ett eldupphör nu, säger Christos Christou, läkare och internationell ordförande för Läkare Utan Gränser.

– Vatten, mat, bränsle, mediciner och sjukvårdsmateriel samt humanitärt bistånd i Gaza måste omedelbart återställas.

Miljontals män, kvinnor och barn utsätts för en omänsklig belägring; en kollektiv bestraffning som är förbjuden enligt internationell humanitär rätt.  

Belägring och stigande dödstal  

Israeliska myndigheter fortsätter att förhindra att bränsle förs in i Gaza, vilket är nödvändigt för att driva sjukhusen och de avsaltningsanläggningar som producerar rent dricksvatten. 

Enligt de senaste uppgifterna från lokala hälso-och sjukvårdsmyndigheter från i fredags kväll uppgick dödssiffrorna till över 7 300 och runt 19 000 skadade. Siffor som befaras stiga ytterligare efter den senaste nattens bombningar som är de mest intensiva sedan krigets start. 

Belägringen kommer att öka antalet dödsfall som orsakats av attackerna, eftersom sjukvårdspersonal kommer att tvingas besluta vem som ska få vård och inte, och människor kommer att lämnas utan mat, vatten eller mediciner.

Innan den 7 oktober levererade mellan 300 och 500 lastbilar dagligen förnödenheter till Gaza, där de flesta människor var beroende av humanitär hjälp. I dag har 84 lastbilar kommit in sedan den 20 oktober, trots att gränsövergången i Rafah är öppen. Det är långt ifrån tillräckliga hjälpinsatser för de ständiga och växande behoven i Gaza. 

Måste få söka skydd

Människor som vill söka skydd på andra sidan gränsen bör tillåtas göra det, utan att det påverkar deras rätt att återvända till Gaza. Vår internationella personal som arbetade i Gaza före kriget befinner sig nu i södra Gazaremsan och kan inte längre samordna våra humanitära insatser. Även de måste tillåtas inresa i Egypten.  

Läkare Utan Gränser har 300 palestinska kollegor i Gaza. Vissa av dessa har förflyttat sig till södra Gaza för att söka skydd undan bombningar för sig och sina familjer. Andra palestinska kollegor har valt att stanna och fortsätta att arbeta med att ge livräddande vård på olika sjukhus över hela Gazaremsan, samtidigt som det i nuläget inte finns några säkerhetsgarantier eller grundläggande skydd för sjukhus och medicinsk personal.

–  Vi står redo att öka vår hjälpkapacitet i Gaza och vi har team i beredskap för att skicka medicinska förnödenheter och åka in i Gaza för att stödja den akuta medicinska insatsen, så snart situationen tillåter det. Men så länge bombningarna fortsätter med nuvarande intensitet kommer alla försök att öka den medicinska hjälpen oundvikligen att misslyckas, avslutar Christos Christou, läkare och internationell ordförande för Läkare Utan Gränser.