Hoppa till huvudinnehåll
Publicerad 15 december 2021 06:00

Över 7 300 personer kräver en mer jämlik fördelning av covidvaccin i världen

Mer än 7 300 personer i Sverige har tagit ställning för en mer jämlik global fördelning av vaccin mot covid-19. Läkare Utan Gränser har nu lämnat över underskrifterna till Sveriges regering med förhoppningen om att de ska göra mer inom frågan.

Läkare Utan Gränsers humanitära rådgivare Pieter-Jan van Eggermont (till höger) lämnar över underskrifterna från namninsamlingen till Anders Nordström, ambassadör för global hälsa på Utrikesdepartementet. Foto: Tove Tikkanen Jönn.
Foto: Läkare utan gränser
Läkare Utan Gränsers humanitära rådgivare Pieter-Jan van Eggermont (till höger) lämnar över underskrifterna från namninsamlingen till Anders Nordström, ambassadör för global hälsa på Utrikesdepartementet. Foto: Tove Tikkanen Jönn.

Namninsamlingen Vaccin till alla har pågått sedan i början av oktober och lanserades av Läkare Utan Gränser för att sätta press på Sverige och andra rika länder att omgående göra mer för att säkerställa en mer jämlik fördelning av vaccin mot covid-19 i världen.

Rika länder har ett stort överskott

Medan Sverige och andra rika länder sitter på ett miljardöverskott av vaccindoser och nu är inne på en tredje dos till stora delar av befolkningen har bara åtta procent av befolkningen i låginkomstländer fått en första vaccindos. Riskgrupper och vårdpersonal i dessa länder väntar fortfarande desperat på den livräddande sprutan. På många av de platser Läkare Utan Gränser arbetar runt om i världen ser organisationen de förödande effekterna av ländernas bristfälliga tillgång på covidvaccin.

– Den nuvarande vaccinfördelningen är inte bara orättvis och oetisk, den riskerar även att förlänga pandemin. Så länge pandemin fortsätter ökar risken att det uppstår nya mutationer, som existerande vaccin och behandling inte är effektiva mot, som sprider sig globalt och det slår tillbaka på oss alla, säger Sanna Gustafsson, sakkunnig inom vaccinfrågan på Läkare Utan Gränser.

Sverige måste göra mer

Läkare Utan Gränser lämnade i går över namnunderskrifterna till Anders Nordström, ambassadör för global hälsa vid Utrikesdepartementet. Förhoppningen är nu att Sveriges regering ska göra mer för att säkerställa en jämlik global vaccinfördelning.

– Sverige är en av de största givarna till vaccinfördelningsmekanismen Covax och har gjort flera viktiga biståndsinsatser kring covid-19. Men det här räcker helt uppenbart inte för att stävja pandemin och nu krävs nya krafttag, säger Sanna Gustafsson.

Utöver att rika länder måste dela med sig av sitt vaccinöverskott i större utsträckning och i snabbare takt så handlar de viktigaste åtgärderna framöver om att öppna upp marknaden för covidvaccin så fler låg- och medelinkomstländer kan tillverka vaccin själva.

Viktigt att WTO-förslag går igenom

För över ett år sedan lade Indien och Sydafrika fram ett förslag till världshandelsorganisationen WTO om att tillfälligt pausa patent och andra immaterialrättsliga bestämmelser för att utöka produktionskapaciteten för vaccin och andra medicinska produkter mot covid-19. WTO-förslaget stöttas av mer än hälften av alla världens länder. Trots detta har Sverige och EU konsekvent motarbetat förslaget.

– Det är mycket märkligt att den svenska regeringen, vars biståndspolitik utgår från de fattiga ländernas egna villkor, så snabbt har avfärdat låg- och medelinkomstländers vädjan om att pausa immaterialrätten så att de kan bekämpa pandemin i sina länder, säger Sanna Gustafsson.

Läkemedelsbolagen gör enorma vinster

I nuläget bestämmer ett fåtal stora läkemedelsbolag vilka länder som ska få tillgång till vaccin. Pfizer och Moderna har dragit in enorma vinster på försäljningen av covidvaccin – enligt beräkningar upp till 1 000 amerikanska dollar per sekund.

Samtidigt har länder satsat över 900 miljarder kronor i offentliga medel för snabbutvecklingen av mRNA-vaccinen. Det sattes dock i stort sett inga motkrav på att bolagen skulle säkerställa att fördelningen blev jämlik och hittills har inget av de stora läkemedelsbolagen frivilligt delat med sig av vaccinteknologin till tillverkare i låg- och medelinkomstländer, trots den vaccinhub som initierats av världshälsoorganisationen WHO i Sydafrika.

– Nu har vi en ny regering på plats i Sverige och vi hoppas de ska ta nya krafttag kring frågan om jämlik fördelning av covidvaccin. Man kan inte säga att ”det är inte över förrän det är över, överallt” och sedan blockera ett förslag som skulle leda till utökad tillverkning och tillgång på vaccin och andra medicinska produkter mot covid-19. Vi är fortfarande mitt i en pandemi och liv måste gå före vinster, säger Sanna Gustafsson.

Relaterade länkar