Hoppa till huvudinnehåll
Publicerad 11 oktober 2021 06:00

Patient får syrgas på sjukhuset i Raqqa i nordösta Syrien. Foto: Florent Vergnes

Om höginkomstländer skulle omfördela sina överskottsdoser av covidvaccin till låg- och medelinkomstländer skulle man kunna förhindra nästan en miljon dödsfall fram till mitten av 2022. Det visar beräkningar som analysföretaget Airfinity har gjort för Läkare Utan Gränser. Enbart Sverige har köpt runt 11 miljoner överskottsdoser samtidigt som de flesta låg- och medelinkomstländer saknar covidvaccin.

Bonifácia de Oliveira, 109 år gammal, vårdas för covid-19 på ett sjukhus i Brasilien där Läkare Utan Gränser jobbar för att stötta covidinsatsen i Amazonasregionen. Foto: Mariana Abdalla / Läkare Utan Gränser
Bonifácia de Oliveira, 109 år gammal, vårdas för covid-19 på ett sjukhus i Brasilien där Läkare Utan Gränser jobbar för att stötta covidinsatsen i Amazonasregionen. Foto: Mariana Abdalla / Läkare Utan Gränser

Den nysläppta rapporten ”Covid-19 Vaccine Redistribution to Save Lives Now” visar hur ojämlik tillgången till vaccin mot covid-19 är globalt. En handfull höginkomstländer inklusive Sverige har tillsammans runt 870 miljoner överskottsdoser enligt beräkningar från Airfinity (se länderna i tabellen nedan).

Medan 60 procent av befolkningen i höginkomstländer har fått en första dos covidvaccin, är motsvarande siffra mindre än 3 procent i världens låginkomstländer. Det innebär att sjukvårdspersonal och riskgrupper fortsatt är ovaccinerade i dessa länder.

I Jemen, exempelvis, har enbart 0,16 procent av befolkningen fått två vaccindoser mot covid-19 enligt statistik från världshälsoorganisationen WHO.

– Jag och mina kollegor är inte vaccinerade. Vi fortsätter ändå att vårda covidpatienter trots att det är väldigt riskabelt. Det snabbaste sättet att rädda liv nu är att höginkomstländer slutar hamstra doser och genast omfördelar överskottet till låg- och medelinkomstländer, säger läkaren Ayman Alsabry, som arbetar för Läkare Utan Gränser i Jemen.

– Det här kan inte ske om ett år eller om en månad. Det måste ske nu – vi har ingen tid att förlora, säger Ayman Alsabry.

Att de rika länderna har köpt upp ofantligt stora mängder vaccin mot covid-19 kan dessutom leda till att doser kommer att gå till spillo. Enligt beräkningar från Airfinity kan 240 miljoner doser inom EU- och G7-länderna hinna gå ut innan årets slut.

WHO inrättade i början av coronapandemin fördelningsmekanismen Covax för att säkerställa tillgång till vaccin i låg- och medelinkomstländer, men distributionen är långt ifrån de mål som satts upp. 

– Rika länder har trängt sig före i kön och köpt upp stora mängder vaccin. Det har resulterat i att det funnits färre doser kvar till Covax och andra regionala distributionsinitiativ, säger Sanna Gustafsson, rådgivare som följer vaccinfrågan för Läkare Utan Gränser i Sverige.

– Den nuvarande vaccinfördelningen är inte bara orättvis och oetisk, den riskerar även att förlänga pandemin och slå tillbaka på oss alla. Så länge pandemin forsätter ökar risken att det uppstår nya, mer aggressiva mutationer som kommer sprida sig globalt.

Överskottsdoser i höginkomstländer* 
Land  Antal överskottsdoser
USA 490 233 000

Storbritannien

  96 952 000
Tyskland   80 950 000
Frankrike   75 406 000
Kanada   62 317 000
Australien   22 387 000
Nederländerna   18 559 000
Sverige   11 265 000
Danmark     6 368 000
Norge     6 158 000

*Överskottsdoser av WHO-godkända vaccin i slutet av 2021 efter vaccination av den vuxna befolkningen över 16 år, samt en tredje dos till riskgrupper. Som riskgrupper räknas personer över 65 år och/eller personer med underliggande sjukdomar. Uppskattningar enligt Airfinity per den 17 september 2021.

Men det räcker inte bara med att omfördela vaccindoser till låg- och medelinkomstländer. Det krävs fler åtgärder för att öka tillgången till vaccin och att snabba på produktionstakten globalt. 

Namninsamling

Läkare Utan Gränser har startat en namninsamling för ökad global tillgång till covidvaccin. Sveriges regering uppmanas att agera och blant annat snabbt dela med sig av överskottsdoser. Namninsamlingen pågår fram till den 7 december.

Relaterade länkar