Hoppa till huvudinnehåll
Publicerad 15 april 2024 07:00

Sudan står inför en katastrof efter ett år av krig

Den 15 april 2023 inleddes kriget i Sudan. Idag, ett år senare, står miljontals människor på randen till en enorm humanitär katastrof. Läkare Utan Gränser uppmanar nu FN och givarländer att omedelbart utöka de humanitära hjälpinsatserna. Samtidigt måste alla stridande parter följa internationell humanitär rätt, säkerhetsställa skydd för civila samt möjliggöra humanitärt tillträde till alla områden i Sudan.

En medarbetare från Läkare Utan Gränser undersöker ett litet barn i Zamzam-lägret i norra Darfur, Sudan.
Foto: Mohamed Zakaria
I Zamzam-lägret i norra Darfur, Sudan, var nästan en fjärdedel av barnen som Läkare Utan Gränser undersökte i januari akut undernärda.

Ett år efter att strider bröt ut mellan Sudans armé och den paramilitära styrkan Rapid Support Forces (RSF) står landet inför en stor katastrof. Det är en fråga om liv eller död för miljontals människor.

– Människor i Sudan har drabbats oerhört hårt av våldet och striderna, säger Jean Stowell, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insatser i Sudan. Endast 20 till 30 procent av vårdinrättningarna fungerar i Sudan, vilket innebär att det finns extremt begränsad tillgång till sjukvård för människor i hela landet.

I närområden till striderna har Läkare Utan Gränsers personal vårdat kvinnor, män och barn som skadats direkt av våldet. Det handlar om splitterskador, skottskador och skador från förlupna kulor. Sedan april 2023 har Läkare Utan Gränser tagit emot fler än 22 800 traumaskador och utfört över 4 600 kirurgiska ingrepp, många av dem relaterade till våldet som inträffade i Khartoum och Darfur. I Wad Madani, en stad omgiven av tre aktiva frontlinjer, har vår personal tagit emot 200 patienter per månad med våldsrelaterade skador.

Hälften av landets befolkning i behov av stöd

Enligt FN har fler än åtta miljoner människor redan tvingats fly från sina hem, ofta flera gånger, och 25 miljoner – hälften av landets befolkning – beräknas vara i behov av humanitärt stöd.

– Varje dag ser vi patienter som dör på grund av våldsrelaterade skador, barn som dör på grund av undernäring och brist på vaccin, kvinnor med komplikationer efter osäkra förlossningar, patienter som har utsatts för sexuellt våld och personer med kroniska sjukdomar som inte har tillgång till sina mediciner, fortsätter Jean Stowell.

Även om Läkare Utan Gränser, i samarbete med hälso- och sjukvårdsmyndigheterna, arbetar i landet har Sudans regering envist och medvetet hindrat tillgången till humanitärt stöd, särskilt i områden utanför deras kontroll. De har systematiskt nekat resetillstånd för humanitär personal och förnödenheter att korsa frontlinjerna, begränsat gränsövergångar och etablerat en mycket restriktiv process för humanitära visum.

– Idag är vår största utmaning bristen på medicinsk utrustning. Vi har slut på kirurgiskt material och snart tvingas vi stoppa allt arbete såvida inte utrustning kommer, säger Ibrahim*, en läkare som arbetar för Läkare Utan Gränsers i Khartoum, en stad som har varit under blockad under de senaste sex månaderna. En liknande situation har drabbat staden Wad Madani sedan januari.

I RSF-kontrollerade områden, där många olika miliser och väpnade grupper också verkar, plundrades sjukvårdsinrättningar och lagerlokaler ofta under de första månaderna av konflikten. Incidenter som bilkapningar fortsätter regelbundet och medicinsk personal, särskilt från hälso- och sjukvårdsmyndigheterna, har trakasserats och arresterats.

Undernäring i Zamzam-lägret

I svåråtkomliga områden som Darfur, Khartoum och al Jazirah är Läkare Utan Gränser ofta den enda eller en av få internationella humanitära organisationer på plats, samtidigt som behoven vida överstiger vår förmåga att agera.

Ett exempel är den katastrofala undernäringskrisen i Zamzam-lägret i norra Darfur, där det inte har skett någon matdistribution från FN:s livsmedelsprogram, WFP, sedan i maj 2023. Nästan en fjärdedel (23 procent) av barnen som vi undersökte i januari var akut undernärda och 40 procent av gravida och ammande kvinnor led av undernäring. Dödligheten i lägret är förödande med 2,5 dödsfall per 10 000 personer per dag.

Läkare Utan Gränser uppmanar alla stridande parter att följa internationell humanitär rätt och de humanitära resolutionerna i Jeddah-deklarationen. Civila måste skyddas och samtliga blockader måste upphävas och humanitärt tillträde måste garanteras till alla områden i Sudan. FN uppmanas även att visa mer djärvhet inför denna enorma kris, och att aktivt bidra till en snabb och omfattande upptrappning av humanitärt stöd. Slutligen uppmanar Läkare Utan Gränser givarländerna att öka finansieringen till de humanitära insatserna i Sudan.

* Namnet har ändrats för att skydda identiteten