Hoppa till huvudinnehåll

Systemskifte krävs: folkhälsa före vinster

Publicerad 23 december 2019
Generalsekreteraren för Läkare Utan Gränser Sverige Oliver Shulz
Foto: Gabriele Casini
Oliver Schulz

Det globala patentsystemet måste förändras i grunden för att riva de hinder som gör att människor inte får behandling, skriver Läkare utan gränser.

Tänk dig att du blivit allvarligt sjuk, kanske livshotande. Men det finns ingen behandling mot sjukdomen. Eller så kostar medicinen lika mycket som du tjänar på en månad, kanske på ett helt år.

Så här ser det ut för miljontals människor i världen, till stor del på grund av hur den vinstdrivna medicinska marknaden fungerar. Många mediciner, vacciner och tester som introduceras på marknaden är oöverkomliga för människor som skulle behöva dem. Vår fältpersonal bevittnar dagligen konsekvenserna av detta.

FN:s agenda för hållbar utveckling innehåller ambitiösa formuleringar om att säkerställa bättre tillgång till livsviktig behandling. Ett av hälsomålets delmål är att till 2030 ”tillgängliggöra vaccin och läkemedel för alla”.

Det är fina ord – men det krävs också verkstad. För att uppnå det här målet behövs ett systemskifte kring hur läkemedel forskas fram och tillgängliggörs, där människors hälsa prioriteras över vinster.

De höga priserna på läkemedel i dag härstammar främst från de omfattande patentmonopol som styr läkemedelsmarknaden. Frånvaron av konkurrens innebär att priserna kan hållas höga. Dessutom dikteras villkoren för upphandling och prissättning ofta uteslutande av läkemedelsföretagens kommersiella intressen.

Det hävdas ofta att exklusivitetsrätt som patent och höga priser är nödvändiga för att främja forskning och utveckling av nya mediciner. Men exakt hur mycket det rådande systemet i verkligheten främjar innovation är omtvistat.

Världshälsoorganisationen WHO konstaterar i en rapport att läkemedelsbolag på grund av vinstintressen ofta saknar incitament att satsa på de preparat som skulle göra störst skillnad för människors hälsa och i stället satsar på lönsamma produkter.

Läkemedel mot sjukdomar som är mindre kommersiellt intressanta – som ormbettsförgiftning och läkemedelsresistent tuberkulos – prioriteras inte, även om sjukdomarna drabbar hundratusentals människor i låg- och medelinkomstländer.

Frågan om tillgång till mediciner må vara komplex, men i slutändan handlar det om vanliga människor vars liv skulle kunna räddas eller åtminstone förlängas om de fick tillgång till medicinerna de behöver.

Det globala patentsystemet måste förändras i grunden för att riva de hinder som gör att människor inte får behandling. Det behövs fler internationella satsningar på forskning och utveckling av läkemedel, diagnosverktyg och vaccin som är anpassade för de människor och de platser där behovet är som störst och som går att köpa till ett överkomligt pris.

Utvecklingen av nya läkemedel är resultatet av en kollektiv insats av offentliga, ideella och privata aktörer. Läkemedelsindustrin är givetvis en viktig partner, inte minst i ett land som Sverige med många små och medelstora läkemedelsföretag.

Det är hög tid att Sveriges regering, både inom forsknings- och biståndspolitiken, tar konkreta steg för att främja ett rättvist samarbete för forskning och utveckling mellan alla intressenter, där människors hälsa prioriteras över läkemedelsindustrins vinstmaximering. För läkemedel ska inte vara en lyxvara.

 

Oliver Schulz, Generalsekreterare, Läkare Utan Gränser

Artikeln publicerades i Dagens Medicin den 23 december 2019

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Via På plats får du våra senaste nyheter och de viktigaste berättelserna direkt till din inkorg.

Nyhetsbrevet skickas ut ungefär en gång i månaden och är självklart helt kostnadsfritt.

En skadad patient flyttas från ambulansbår till en säng ombord på Läkare Utan Gränsers medicinska tåg

Genom att prenumerera på detta nyhetsbrev godkänner du Läkare Utan Gränsers integritetspolicy.

 

Bekräfta att du är en mänsklig besökare