Hoppa till huvudinnehåll
Publicerad 22 mars 2023 12:00

Tillgången till tester måste öka för att fler med resistent tbc ska få rätt behandling

Läkare Utan Gränser uppmanar regeringar och biståndsgivare att utöka tillgången till ny, kortare och mer effektiv behandling mot läkemedelsresistent tuberkulos. Även tillgången till diagnostiska tester för att upptäcka resistens måste öka omgående.

Testning vid Läkare Utan Gränsers mobila klinik i Filippinerna, ett av världens mest tuberkulosdrabbade länder. Foto: Ria Kristina Torrente.
Foto: Läkare utan gränser
Testning vid Läkare Utan Gränsers mobila klinik i Filippinerna, ett av världens mest tuberkulosdrabbade länder. Foto: Ria Kristina Torrente.

Uppmaningen görs tillsammans med världshälsoorganisationen WHO och andra aktörer inför Världstuberkulosdagen som infaller nu på fredag 24 mars. Läkare Utan Gränser kräver också att diagnostikföretaget Cepheid ska sänka priset på sitt test GeneXpert så att fler kan diagnostiseras. Det är ytterst viktigt att läkemedelsresistent tuberkulos kan upptäckas så tidigt som möjligt så att patienterna snabbt kan sättas på ny och effektiv behandling och därmed öka chanserna att botas.

Ny studie förkortar behandlingstiden

WHO utfärdade nya riktlinjer för behandling av resistent tbc i december 2022. Länder rekommenderas numera att använda en säkrare och kortare tablettkombination, både när det handlar om lindrigare och svårare former av resistens. De nya WHO-riktlinjerna baseras delvis på resultaten från Läkare Utan Gränsers studie TB-PRACTECAL, en randomiserad, kontrollerad klinisk studie som genomförts i ett flertal länder.

Studien visade att den sex månader långa behandlingskombinationen BPaLM* är ett säkrare och effektivare alternativ för att behandla läkemedelsresistent tuberkulos än de äldre kombinationerna som fortfarande används på många ställen, trots att behandlingstiden är mycket längre och biverkningarna svårare. Dessutom botar de äldre behandlingarna enbart 60 procent av patienter med resistent tbc.

– För mig har allt under de senaste två åren kretsat kring tuberkulos, säger Maria**, som genomgick två år av den äldre behandlingen utan att bli botad, men senare fick tillgång till BPaLM-behandlingen i Belarus.

– Det var omöjligt att leva på det sättet. Människor som står på den gamla behandlingen kan inte göra någonting eftersom de mår så dåligt under tiden. Om jag bara hade påbörjat den nya behandlingen direkt hade mitt liv varit annorlunda.

Priserna måste sänkas

Den bristande tillgången på diagnostiska tester är ett av de största hindren för att utvidga tillgången till nya tbc-behandlingar. För närvarande är testet GeneXpert, som tillverkas av det amerikanska företaget Cepheid, det mest utbredda snabbtestet för att upptäcka resistens mot förstahandsläkemedlet rifampicin.

Cepheid har sedan tio år tillbaka satt priset till 9,98 amerikanska dollar per test, trots stora försäljningsvolymer i länder som är hårt drabbade av tbc. Läkare Utan Gränsers analyser har dessutom visat att det kostar Cepheid mindre än 5 dollar att producera ett test.

– Det är avgörande att tillgången ökar till tester för att diagnostisera tuberkulos och resistens mot de läkemedel som används, så att vi kan identifiera fler patienter med resistent tbc och införa de kortare och säkrare läkemedelskombinationerna, säger Stijn Deborggraeve, diagnostisk rådgivare vid Läkare Utan Gränsers Accesskampanj.

– Vi uppmanar ännu en gång Cepheid att sänka priset på testerna till högst 5 dollar styck, så att fler personer med läkemedelsresistent tuberkulos kan få sin diagnos i tid och få tillgång till livräddande behandling.

Fler länder måste få tillgång

Läkemedelspriserna måste också sänkas ytterligare. Om fler länder inför de nya behandlingskombinationerna kan detta öka efterfrågan och på så vis driva ned priset. Det behövs även fler tillverkare som producerar generiska versioner av läkemedlen bedakilin och pretomanid till överkomliga priser.

Det lägsta priset för en ny tbc-behandling är fortfarande 570 amerikanska dollar. Läkare Utan Gränser har krävt att priset för en komplett tuberkulosbehandling, inklusive BPaLM-kombinationen, inte ska vara högre än 500 dollar. Fem länder där Läkare Utan Gränser arbetar har hittills börjat införa de kortare behandlingarna: Belarus, Uzbekistan, Tadzjikistan, Sierra Leone och Pakistan. Ytterligare prissänkningar kommer att bana väg för att införa behandlingen i många fler länder.

– I ett land som Afghanistan, där människor kämpar för att ha råd med livsmedel, transportkostnader och sjukhusavgifter, skulle det vara en välsignelse att kunna behandla patienter med läkemedelsresistent tbc på sex månader i stället för upp till två år med de äldre behandlingarna, säger Geke Huisman, medicinsk koordinator för Läkare Utan Gränsers insatser i Afghanistan.

– Tillgången till diagnostiska tester är fortfarande en stor utmaning i Afghanistan och andra länder i regionen, på grund av de höga priserna. Regeringar, biståndsgivare och läkemedelsföretag måste agera nu för att säkerställa en överkomlig tillgång till dessa kritiska tester och behandlingar mot tuberkulos, så att fler liv kan räddas.

* Den sex månader långa BPaLM-behandlingen består av läkemedlen bedaquilin (B), pretomanid (Pa), linezolid (L) och moxifloxacin (M).

** Fullständigt namn delas inte för att bevara anonymitet.