Hoppa till huvudinnehåll

Tio glömda kriser 2013

Publicerad 18 december 2013
Internflyktingar tillhörande den diskriminerade och förföljda folkgruppen Rohingya hämtar vatten ur en pump i ett läger utanför Sittwe i Myanmar.
Foto: Kaung Htat
Internflyktingar tillhörande den diskriminerade och förföljda folkgruppen Rohingya hämtar vatten ur en pump i ett läger utanför Sittwe i Myanmar.

På 2013 års lista över glömda kriser finns kriser som är okända bland allmänheten i Sverige men som orsakar ett så stort lidande att de inte borde gå obemärkta förbi. Det rör sig om konflikter, epidemier, undernäring, eller stora hälsoproblem på grund av brist på tillgång till sjukvård. 

Tchad – undernäring och malaria


Tchad drabbas ofta av svår torka vilket leder till ett underskott av livsmedel och många barn lider av undernäring. Sjukvård saknas helt på många platser och många barn vaccineras inte och på grund av detta är utbrott av sjukdomar som hjärnhinneinflammation och mässlingen vanliga. Tchad har också den högsta mödradödligheten i världen och bristen på sjukvård är en starkt bidragande faktor. En fjärdedel av alla dödsfall i Tchad inträffar till följd av malaria, trots att sjukdomen är enkel att förebygga och behandla. Vår nya strategi har framgångsrikt visat att man kan förebygga malaria genom att ge barn medicin under perioden då risken att smittas är som störst. Läkare Utan Gränser arbetar på många platser i landet och fokuserar på vård till barn, kvinnor och utsatta grupper som flyktingar. Läs mer om Tchad


Centralafrikanska republiken - våld förvärrar humanitär kris


En stor del av befolkningen saknar tillgång till sjukvård. Stridigheter efter statskuppen tidigare i år har tvingat hundratusentals på flykt. Den humanitära situationen i landet var katastrofal redan innnan stridigheterna bröt ut och dödligheten var på sina håll fem gånger högre än den som Världshälsoorganisationen betraktar som ett katastroftillstånd. Läkare Utan Gränser ger akutvård till flyktingar i områden särskilt drabbade av konflikt, inklusive i huvudstaden Bangui, och arbetar även på många andra platser med både basal hälsovård och specialistvård, behandling av malaria och sömnsjuka, liksom hiv och tuberkulos. Läs mer om Centralafrikanska republiken


Mali - konflikt, malaria och undernäring


Konflikten i norra Mali i början av året ledde till massflykt och hindrar tillgången till vård. Även i södra delarna av landet är det svårt att få sjukvård eftersom många inte har råd att betala. Människor bor också avlägset och det betyder att kvinnor som ska föda har svårt att ta sig till sjukhus och dör om det blir komplikationer under förlossningen. Malariasäsongen inträffar precis innan den första skörden, när maten är slut och man ännu inte har nya livsmedel. Många barn drabbas av både undernäring och malaria, en kombination som kan vara dödlig. För att förebygga malaria har Läkare Utan Gränser delat ut malariamedicin till 165 000 barn i ett område vilket ledde till en minskning med 70 procent av sjukhusinläggningar av barn med allvarlig malaria. Liknande insatser behövs i alla delar av landet där malaria är vanligt förekommande. Läkare Utan Gränser ger även sjukvård till barn och gravida kvinnor, samt behandlar och förebygger undernäring.


Burundi – stora problem med mödrahälsa


Allmän förlossningsvård är gratis sedan 2006 men tillgången är begränsad och det saknas personal, material och system för remitteringar av allvarliga fall. Detta leder till att många kvinnor dör i samband med graviditet och förlossning. Mer än hälften av alla patientbesök beror på malaria och sjukdomen orsakar en tredjedel av dödsfallen bland barn. Läkare Utan Gränser driver ett projekt för att behandla fistel, en förlossningsskada som orsakar läckage av urin och avföring och ofta leder till att kvinnor som drabbas blir utstötta. Vi behandlar också patienter med allvarlig malaria. Läs mer om Burundi


Jemen -  våld och undernäring


Våld och politisk instabilitet gör att befolkningen i delar av Jemen i praktiken saknar tillgång till hälso- och sjukvård. Konflikt har tvingats människor på flykt, matbrist och undernäring är utbredd i landet och mer än hälften av befolkningen är i behov av någon form av humanitär hjälp, rapporterar FN. I landet finns hundratuseltals flyktingar och migranter från afrikanska länder och de utgör en särskilt utsatt grupp som har svårt att får sjukvård.  Läkare Utan Gränser arbetar bland annat med akutkirurgi, barn- och mödrahälsovård och behandling av hiv. Läs mer om Jemen


Sierra Leone – hög mödra- ocha barnadödlighet


Regeringen har infört fri hälsovård för barn under fem år och gravida, men resurser saknas för att alla ska få hjälp. Många sjukvårdsinrättningar saknar personal och utrustning och den höga mödra- och barnadödligheten i landet orsakas av bristen på tillgång till sjukvård. Med bättre vård skulle en stor del av dessa dödsfall kunna förhindras. Akutvård dygnet runt och tillgång till ambulanser, relativt enkla insatser, har gjort att mödradödligheten är ca 60 procent lägre i det distrikt där dessa insatser införts. Liknande insatser behövs över hela landet. Läs mer om Sierra Leone


Swaziland – hiv och tuberkulos


Swaziland är det land i världen som har högst andel hivpositiva, ca 25 procent av hela befolkningen bär på viruset. Även om det finns tillgång till behandling är dessa höga siffror mycket oroande. En av fyra gravida kvinnor är hivpositiva och för att förhindra att viruset förs vidare till barnet har vi startat ett pilotprojekt där alla hivpositiva gravida kvinnor behandlas mot hiv, oavsett hur långt in i sjukdomsförloppet de befinner sig. Landet har också stora problem med tuberkulos och 80 procent av de som har tuberkulos har även hiv. Vi arbetar för att bekämpa epidemin av hiv och tbc, och jobbar tillsammans med myndigheterna för att drabbade ska få vård närmare sina hem och för att hiv och tuberkulos ska behandlas på samma ställe. Vi samarbetar även med lokala medicinmän för att ge medicinsk kunskap och behandlingsalternativ. Lär mer om Swaziland


Niger - undernäring


Undernäring är ett kroniskt problem i landet och ligger nära den nivå som Världshälsorganisationen kallar för ett katastroftillstånd. Det råder stor brist på läkemedel och medicinsk utrustning. Malaria förvärrar situationen – barn som är undernärda får ett försämrat immunförsvar och malaria orsakar blodbrist, diarré och kräkningar vilket leder till ännu värre undernäring. Läkare Utan Gränser behandlar undernärda barn och arbetar med vård av gravida kvinnor och barn under fem år. Läs mer om Niger


Myanmar – etnisk diskriminering och hiv


Efter interna stridigheter lever omkring 140 000 människor i läger under mycket svåra omständigheter. En stor majoritet av dem tillhör den muslimska minoriteten Rohingyas. Restriktioner från regeringen hindrar tiotusentals människor från att uppsöka sjukvård, ta sig till marknaden för att köpa mat eller fält för jordbruk. Bara en av tre hivpatienter i landet får antiretroviral behandling. Personer med hiv har ett nedsatt immunförsvar och smittas därför lättare av tuberkulos och antalet personer med multiresistent tbc växer i alarmerande takt. Läkare Utan Gränser har arbetat nära 20 år i Myanmar och ger sjukvård till människor från många olika folkgrupper på ett antal platser i landet. Omkring 28 000 personer får behandling med hivläkemedel av Läkare Utan Gränser. Läs mer om Myanmar


Colombia – kroniskt våld


I Colombia har långvariga konflikter lett till att många människor är utsatta för kroniskt våld. Det utgör ett hinder för att söka vård men också geografiska, kulturella och ekonomiska förhållanden försvårar situationen. Många människor är traumatiserade efter att regelbundet ha utsatts för våld och även sexuella övergrepp. Vi arbetar med primärvård, psykologhjälp och tuberkulosbehandling. Läs mer om Colombia

 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Via På plats får du våra senaste nyheter och de viktigaste berättelserna direkt till din inkorg.

Nyhetsbrevet skickas ut ungefär en gång i månaden och är självklart helt kostnadsfritt.

En skadad patient flyttas från ambulansbår till en säng ombord på Läkare Utan Gränsers medicinska tåg

Genom att prenumerera på detta nyhetsbrev godkänner du Läkare Utan Gränsers integritetspolicy.

 

Bekräfta att du är en mänsklig besökare