Hoppa till huvudinnehåll
Publicerad 4 maj 2023 13:01

Tropiska sjukdomar bortglömt men akut hälsohot

Över 1,6 miljarder människor drabbas varje år av försummade tropiska sjukdomar. Ändå finns det knappt några effektiva vaccin, diagnosverktyg eller läkemedel. I ett upprop kräver Läkare Utan Gränser att Sverige ska ta itu med det hälsohot som sjukdomarna utgör.

Jepngok Kiptui blev biten av en kobra i sömnen. Det tog flera timmar att ta sig till sjukhuset eftersom avstånden är stora på landsbygden i Kenya. Hon opererades tre gånger för att få bort giftet. Jepngok, som är vänsterhänt, har tvingats lära sig att använda höger hand i stället. Foto: Paul Odongo
Foto: Läkare utan gränser
Jepngok Kiptui blev biten av en kobra i sömnen. Det tog flera timmar att ta sig till sjukhuset eftersom avstånden är stora på landsbygden i Kenya. Hon opererades tre gånger för att få bort giftet. Jepngok, som är vänsterhänt, har tvingats lära sig att använda höger hand i stället. Foto: Paul Odongo

De flesta i Sverige har aldrig hört talas om snäckfeber, elefantiasis, flodblindhet eller kala azar – fyra av de 20 infektioner som världshälsoorganisationen WHO definierar som försummade tropiska sjukdomar. 1,6 miljarder människor i världen drabbas årligen av sjukdomarna och spridningen förväntas öka i framtiden.

– Vi har valt att ha försummade tropiska sjukdomar som tema i vår kommunikation under 2023 eftersom kännedomen om dessa sjukdomar är alldeles för låg i Sverige. Detta trots att de riskerar att utgöra stora framtida hälsohot till följd av ökade klimatförändringar, fattigdom och konflikter, säger Oliver Schulz, generalsekreterare på Läkare Utan Gränser i Sverige.

Klimatförändringar ökar spridningen

Myggor, som sprider exempelvis denguefeber, har dykt upp i nya områden till följd av den ökade globala uppvärmningen och ökat resande. Närmare 60 procent av världens befolkning förväntas vara i riskzonen att drabbas av dengue till 2080.

Naturkatastrofer ökar generellt risken för en ökad spridning av tropiska sjukdomar – översvämningarna i Pakistan förra året triggade ett utbrott av denguefeber, en sjukdom det fortfarande inte finns effektiv behandling mot och som kan överväldiga länders sjukvårdssystem. Översvämningar kan även öka spridningen av parasitsjukdomar och leda till att fler blir bitna av giftiga ormar, och det råder en enorm global brist på motgift mot ormbettsförgiftning.

Försummade i forskning och utveckling

De 20 sjukdomarna på WHO:s lista dödar redan hundratusentals människor varje år. Oftast drabbas personer med få resurser, de som redan är sjuka eller de som bor i svårtillgängliga områden där vägen till sjukvård är lång och fylld av faror. Även om man överlever leder sjukdomarna ofta till fysiska men som kan kräva amputation eller andra ingrepp, som kan leda till kvarvarande funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa.

Trots att så många drabbas av sjukdomarna finns det knappt några vaccin eller effektiva behandlingar, eftersom tillräckliga investeringar i forskning och utveckling har uteblivit.

Namninsamling kräver förändring

Nu har Läkare Utan Gränser Sverige lanserat en namninsamling för att utbilda och engagera allmänheten i Sverige kring försummade tropiska sjukdomar, och för att uppmana Sveriges regering att satsa mer på forskning kring dessa sjukdomar och att använda sin röst för att bortglömda tropiska sjukdomar ska uppmärksammas mer inom satsningar kring global hälsa.

– Världens ledare har ignorerat dessa sjukdomar, som främst drabbar låginkomstländer, i forsknings- och biståndssatsningar under lång tid. WHO lanserade under 2021 en plan för att minska sjukdom och dödsfall i försummade tropiska sjukdomar, med målet att reducera antalet personer som behöver vård med 90 procent till 2030. Med sin långa erfarenhet inom global hälsa kan och bör Sverige ta på sig en ledarroll i detta, säger Oliver Schulz.

Intervjumöjligheter

Läkare Utan Gränser har ett flertal experter kring försummade tropiska sjukdomar, både i Sverige och internationellt, och förmedlar gärna intervjuer. Kontakta Sanna Gustafsson för att sätta upp en intervju.

Vilka försummade tropiska sjukdomar känner du till?

Burulisår: Hudinfektion orsakad av en mykobakterie, besläktad med tuberkelbakterien, som bryter ner hud, mjukdelar och benvävnad.

Chagas sjukdom: Livshotande parasitinfektion som överförs via skinnbaggar, blodtransfusioner eller från mor till barn under graviditeten.

Denguefeber: Orsakas av ett virus som överförs av myggor. Symtomen är influensaliknande och ibland utvecklas den till en svår form med hög dödlighet.

Dracunculiasis (guineamask): Sprids via små kräftor som lever i sötvatten. Leder till intensiv klåda, kräkningar, feber, diarréer och yrsel.

Echinokockinfektion: Orsakas av bandmaskar som får fäste i levern eller lungorna där de bildar cystor som innehåller larver.

Human African trypanosomiasis (sömnsjuka): Orsakas av en parasit som överförs av tsetseflugor. Drabbar centrala nervsystemet och obehandlad är sömnsjuka dödlig.

Jordburna helminter: Inälvsmaskar som sprids via jord som infekterats av mänsklig avföring. Leder främst till diarréer och viktnedgång.

Framboesi: Drabbar hud, ben och leder och orsakas av bakterien Treponema pallidum pertenue.

Filariainfektion (elefantiasis): Orsakas av rundmaskar som angriper lymfkärlen. I värsta fall kan hud och vävnader förtjockas så att kroppsdelar antar extrema proportioner.

Födoburna trematoder: Flundremaskar som överförs till människa via fisk, skaldjur eller grönsaker och kan leda till allvarliga skador på levern och lungorna.

Leishmaniasis: Parasitsjukdom som överförs av sandflugor. Den viscerala formen, kala azar, drabbar de inre organen och immunsystemet medan den kutana formen drabbar huden och ger sår och ärrbildningar.

Lepra (spetälska): Orsakas av en bakterie som är lik tbc-bakterien. Sprids via luften och kan leda till deformerande hudförändringar.

Mycetoma: Orsakas av svampar. Sjukdomen drabbar oftast fötter, händer och ben, med svullen vävnad som följd.

Ormbettsförgiftning: Bett från giftiga ormar kräver rätt motgift i tid, annars kan de leda till döden eller kräva amputation.

Onchocerciasis (flodblindhet): Orsakas av rundmaskar som skapar knutor under skinnet, oftast kring skuldrorna och höfterna.

Rabies: Orsakas av lyssavirus som utsöndras i saliven hos sjuka djur. Människor får oftast rabies via hundar och sjukdomen är nästan alltid dödlig när symtom väl uppstått.

Schistosomiasis (snäckfeber eller bilharzia): Orsakas av inälvsmaskar vars larver invaderar huden och slemhinnorna, vilket kan påverka de inre organen.

Skabb: Orsakas av en hudparasit som gör gångar i hudens yttersta lager och lägger sina ägg där. Ger svår klåda.

Taeniasis och cysticerkos: Orsakas av svinbandmasken Taenia. Taeniasis är en lindrig tarminfektion medan cysticerkos kan leda till allvarliga neurologiska symtom.

Trakom: Infektion i ögats bindhinna som orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis. Den vanligaste infektiösa orsaken till blindhet i världen.

Ej med på listan i dagsläget men kan bli tillagd:

Noma: Bakteriell infektion som börjar i tandköttet och utvidgas till kinden. Den ansiktsätande sjukdomen drabbar runt 140 000 barn varje år och patienterna behöver oftast kirurgisk behandling och psykologiskt stöd. Läkare Utan Gränser bedriver påverkansarbete för att noma ska inkluderas på WHO:s lista över försummade tropiska sjukdomar.