Hoppa till huvudinnehåll
Publicerad 21 februari 2023 00:00

UKRAINA: Ett år efter eskaleringen av kriget - inspelat samtal med personal på plats

Titta på Läkare Utan Gränser samtal med Albina Zharkova, läkare och biträdande projektkoordinator för organisationens medicinska evakueringståg i Ukraina och Christopher Stokes, akutsamordnare för insatserna i landet som är baserad i Kiev.

Läkare Utan Gränser i samarbete med ukrainska järnvägarna och hälsoministeriet för att genomföra medicinska evakueringar. Foto: Maurizio Debanne
Foto: Läkare utan gränser
Läkare Utan Gränser i samarbete med ukrainska järnvägarna och hälsoministeriet för att genomföra medicinska evakueringar. Foto: Maurizio Debanne

Samtalet fokuserar på hur Läkare Utan Gränser har anpassat sin verksamhet i Ukraina under det senaste året och om framtida humanitära utmaningar.

När konflikten i Ukraina eskalerade till ett fullskaligt krig för nästan exakt ett år sedan utökade Läkare Utan Gränser sina medicinska humanitära insatser för att möta de växande behoven i landet. Kriget har varit en verklighet för invånarna i de östra delarna av Ukraina sedan 2014 . För de som bor nära frontlinjen i den här regionen har det inneburit en enorm fysisk och psykisk påfrestning.

Läkare Utan Gränser i Ukraina
Organisationen har omkring 800 anställda i Ukraina och majoriteten är lokalanställda . Det är viktigt att framhäva att över lag leds den humanitära responsen inom Ukraina främst av ukrainsk sjukvårdspersonal och civilsamhällesorganisationer. Läkare Utan Gränsers personal arbetar tillsammans med lokala organisationer för att ge medicinsk vård och stöd på plats.

Fokus för Läkare Utan Gränsers insatser är att vårda patienter nära frontlinjen och vid behov evakuera patienter till säkrare områden med hjälp av det medicinska tåget. Organisationen driver även mobila kliniker, utbildar sjukvårdspersonalen i landet, erbjuder psykologiskt stöd och tillhandahåller förnödenheter. Läkare Utan Gränser har inte tillträde till områden som kontrolleras av ryska styrkor, inklusive områden i öster där organisationen tidigare haft verksamhet sedan 2014.