Hoppa till huvudinnehåll
Publicerad 4 mars 2022 13:00

Ukraina: Fler akutteam och mer medicinsk utrustning på väg

Kriget i Ukraina pågår för fullt och Läkare Utan Gränser är på plats både inne i landet och i grannländerna, inklusive Ryssland och Belarus. Just nu är både fler akutteam och mer medicinsk utrustning på väg till Ukraina.

Gränsen mellan Polen och Ukraina. Bild Maciej Moskwa
Gränsen mellan Polen och Ukraina. Bild Maciej Moskwa

Medicinska behov och Läkare Utan Gränsers insatser

Situationen förändras snabbt och det är inte möjligt att få en tydlig bild av de medicinska behoven i hela landet. Men vi har varit i kontakt med sjukhus som tar emot krigsskadade patienter. Många sjukhus har brist på material och utrustning och vi försöker så snabbt som möjligt få fram leveranser med akut medicinsk utrustning till Ukraina. Leveranser väntas anlända inom loppet av timmar och dagar. Till dess försöker våra team donera det lilla lager vi har kvar till sjukvårdsinrättningar i områden där det pågår aktiva strider. Just nu ber sjukhusen framför allt om utrustning för akut- och traumavård och kirurgi. Våra erfarna akutteam tar sig just nu in i Ukraina för att stötta personalen som redan är på plats. Vi har gett stöd till sjukhus och läkare (med hjälp av telemedicin), vi har satt upp lager och transportmöjligheter.

Utmaningar för humanitära insatser

Till följd av det stora antalet patienter finns stora utmaningar när det gäller att få tag i läkemedel, medicinsk utrustning och andra viktiga förnödenheter i Ukraina. Att få in förnödenheter i landet är viktigt i det första skedet. I vissa områden rasar kriget för fullt vilket gör transporter antingen helt omöjliga eller mycket svåra och riskabla.

Det finns även utmaningar med korrekt informationsinhämtning eftersom kommunikationsnätverk inte finns tillgängliga och information via sociala medier måste dubbelkollas på grund av den stora mängden desinformation som florerar.