Hoppa till huvudinnehåll

Västbanken: Rekordhögt antal covidpatienter överbelastar sjukvården

Publicerad 24 mars 2021
Läkare Utan Gränsers team undersöker en patient i Hebron på Västbanken.
Foto: Läkare Utan Gränser
Läkare Utan Gränsers team undersöker en patient i Hebron på Västbanken.

Sedan februari har Västbanken sett en ny våg av covid-19. Enbart under februari månad fördubblades antalet coronafall och för närvarande är antalet konstaterade fall fler än 20 000. Det redan svaga hälso- och sjukvårdssystemet är överbelastat och det blir allt svårare för sjukvårdspersonalen att ta hand om det växande antalet patienter.

Läget i Hebron (Västbanken)

– Antalet smittade ligger nu på den högsta nivån sedan pandemin bröt ut, säger intensivvårdsläkaren Juan Pablo Nahuel Sanchez som arbetar på Dura-sjukhuset i Hebron, det enda sjukhuset i regionen som har en specialiserad covidavdelning. Där vårdas för tillfället 71 personer med svår covid-19 och 27 av dem är i behov av intensivvård.

– Sjukhuset har inte tillräckligt med plats för alla dessa patienter. Det saknas sängar och personal för att ta hand om de kritiskt sjuka. Människor dör.

Hebron är det område som är värst drabbat av pandemin på Västbanken just nu. Läkare Utan Gränser har gett stöd till det lokala sjukhuset genom vård av patienter, utbildning av personal, information om sjukdomen bland invånarna för att minska smittspridning samt genom psykosocialt stöd till patienter.

Runt 75 procent av de identifierade coronafallen på Västbanken orsakas av mutationen B 117, som först upptäcktes i Storbritannien, enligt palestinska hälso- och sjukvårdsmyndigheten. Mutationen misstänks vara cirka 50 procent mer smittsam och oftare leda till svåra sjukdomsförlopp. Det krävs mer provtagning för att kartlägga hur mycket mutationerna sprider sig i Palestina.

– Andelen unga som drabbas av covid-19 har ökat dramatiskt. En tredjedel av patienterna som har lagts in på Dura-sjukhuset är mellan 25 och 64 år. Tidigare har de flesta patienter varit 65 år och äldre, säger Juan Pablo Nahuel Sanchez i Hebron.

Läget i Nablus (Västbanken)

Även i Nablus, på norra Västbanken, är situationen oroväckande. Där driver Palestinska röda halvmånen ett sjukhus som är överbelastat.

– Vi gör vad vi kan för att rädda alla, säger Marius Sanciuc, en av Läkare Utan Gränsers intensivvårdssjuksköterskor som utbildar och ger stöd till personalen på sjukhuset i Nablus.

– Den största utmaningen är att personalen inte har så mycket erfarenhet av att ta hand om covidpatienter. Patienter behöver vändas och har många slangar kopplade till sig. Det är en svår uppgift, man behöver vara fem personer för att göra detta.

Gaza

I Gaza minskade antalet covidfall i februari för att sedan öka igen i mitten av mars. Sjukvårdssystemet i Gaza är mycket dåligt. Vårt team är oroliga för en ny covidvåg.

Vaccinationer i Palestina

Medan covid-19 sprider sig allt mer på Västbanken och i Gaza är få palestinier vaccinerade. I mitten av mars var mindre än två procent av befolkningen vaccinerad.

– Vi är väldigt bekymrade över att det tar så långt tid att rulla ut vaccinationerna, säger Ely Sok, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insatser i Palestina.

– Israel har tillgång till väldigt många vaccindoser och befolkningen vaccineras brett, men det finns inga planer på att stötta Palestina genom att tydligt öka vaccinationstakten i de ockuperade områdena. Vi har också svårt att få en tydlig bild av hur de palestinska myndigheterna ska fördela de vaccindoser som man redan har fått. Allt detta leder till att sjukvårdspersonal och riskgrupper i Palestina inte har vaccin inom räckhåll.

Vilka covidinsatser har Läkare Utan Gränser i Palestina?

Läkare Utan Gränser har arbetat i Palestina sedan 1989. Sedan coronapandemin bröt ut har vi stöttat det lokala hälso- och sjukvårdssystemet genom utbildningar, rådgivning, donation av läkemedel, material och skyddsutrustning. På Västbanken startades även en hotline för att ge stöd till patienter och deras familjer samt till sjukvårdspersonal. Vi jobbar även med informationsinsatser för att minska smittspridningen och ger psykosocialt stöd till lokalbefolkningen.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare