Hoppa till huvudinnehåll
Medelhavet en stilla kväll
Publicerad 28 februari 2023

Skeppsbrottet i Kalabrien - vi bistår överlevare

Foto: Avra Fialas / Läkare Utan Gränser

Människor som överlevde skeppsbrottet vid den italienska kusten den 26 februari får nu psykologiskt stöd av Läkare Utan Gränser. Minst 62 personer, varav 12 barn, dog när den träbåt de färdades i förliste några hundra meter utanför staden Steccato di Cutro, i södra Italien. Runt 180 människor fanns ombord på båten som hade lämnat Turkiet några dagar tidigare.

Enligt rapporter föll alla som befann sig på båten i vattnet runt 150 meter från land, sannolikt till följd av att träbåten slog emot klipporna längs kusten i det hårda vädret. En kropp återfanns tiotals kilometer bort dit den förts av de starka strömmarna.

– De överlevande är djupt traumatiserade. Alla har förlorat någon, säger Mara Eliana Tunno, Läkare Utan Gränsers psykolog.

– En 16-årig pojke från Afghanistan har förlorat sin syster. Han har ännu inte orkat tala om det för föräldrarna. De hade flytt för systerns skull, berättade han för oss. Som kvinna skulle hon inte ha någon framtid i Afghanistan.

Minst 20 överlevande fördes till närmaste sjukhus för vård, en av dem var i behov av intensivvård. För närvarande befinner sig 60 överlevande i mottagningscentret för asylsökande i Crotone. Majoriteten är från Afghanistan.

Psykologiskt stöd till överlevare

Läkare Utan Gränsers team har bistått med psykologiskt stöd till runt 60 personer och kommer att fortsätta med det arbetet de kommande dagarna, i enlighet med en överenskommelse med de italienska myndigheterna.

Enligt vad de överlevande berättat för våra medarbetare finns det minderåriga som har förlorat såväl sina båda föräldrar som andra familjemedlemmar. En tolvårig pojke har blivit av med hela sin familj, och en 17-åring förlorade sina föräldrar. En annan pojke har berättat hur hans sexårige bror dog till följd av nedkylning fyra timmar efter skeppsbrottet.

"Det här tragiska skeppsbrottet är en smärtsam påminnelse om att restriktiv migrationspolitik inte hindrar desperata människor från att försöka fly. Folk kommer fortsätta att riskera sina liv eftersom de sällan har några alternativ."
- Sergio Di Dato, Läkare Utan Gränsers projektledare.

Riskfylld rutt skördar liv

Fortfarande är det rutten mellan Libyen och Italien, där Läkare Utan Gränsers räddningsfartyg Geo Barents befinner sig i vanliga fall, som kräver flest människors liv. De senaste månaderna har vi dock märkt en ökning av antalet personer som försöker sig på den farliga vägen mellan Turkiet och södra Italien.

Den 23 februari blev Geo Barents på orättfärdiga grunder kvarhållet och belagt med böter av den italienska regeringen. Även om det är en åtgärd riktad mot Läkare Utan Gränser är det människorna som flyr över Medelhavet som kommer att få betala priset när allt färre räddningsfartyg finns på plats för att rädda deras liv.

– Det här tragiska skeppsbrottet är en smärtsam påminnelse om att restriktiv migrationspolitik inte hindrar desperata människor från att försöka fly. Folk kommer fortsätta att riska sina liv eftersom de sällan har några alternativ, säger Sergio Di Dato, Läkare Utan Gränsers projektledare.

– Såväl den italienska som andra regeringar inom EU måste sluta upp med att kriminalisera migration och humanitär hjälp. Istället måste de fokusera på att tillhandahålla säkra och legala sätt för migration och förbättra möjligheterna att bistå och skydda människor som befinner sig på flykt.

 

Fakta

Läkare Utan Gränser har bistått flyktingar, asylsökande och migranter i Italien i flera år. Våra medarbetare, däribland psykologer och kulturtolkar, har fått särskild utbildning i att ge psykologisk första hjälpen och möter människor när de stiger i land i hamnen eller på mottagningscenter. Den här typen av hjälp är främst tänkt för anhöriga och vänner till människor som dött på havet, och blir ett sätt för dem att hantera trauman. Teamen bistår också med grundläggande stöd till alla överlevande, till exempel genom att hjälpa dem att vid behov få tillgång till vård eller slussa särskilt sårbara individer vidare till rätt myndighetsinstans.

Under 2022 inledde Läkare Utan Gränser ett projekt i Roccella Jonica, nära Crotone, där vi bistår med medicinsk vård och psykologiskt stöd vid landstigningsplatser. Vårt fokus här är att identifiera personer med större medicinska behov så att de kan få fortsatt vård.

Läkare Utan Gränser har bedrivit sök- och räddningsinsatser på Medelhavet sedan 2015 med hjälp av åtta olika fartyg (på egen hand eller tillsammans med andra). Totalt har vi undsatt fler än 85 000 personer. Sedan vi lanserade insatsen med fartyget Geo Barents i maj 2021 har vi undsatt 6 194 personer, tagit hand om 11 döda kroppar och bistått vid en förlossning ombord.