Hoppa till huvudinnehåll

Vi tvingas evakuera personalen i nordöstra Syrien

Publicerad 15 oktober 2019
Bilar och människor på en gata framför rök som kommer från bakgrunden
Foto: Associated Press / AP
Människor flyr granatbeskjutning från Turkiska styrkor i Ras al Ayn, nordöstra Syrien.

Till följd av den turkiska militäroperationen och den extremt osäkra situationen i nordöstra Syrien avbryter Läkare Utan Gränser merparten av aktiviteterna och evakuerar all internationell personal som befinner sig i området.

Evakueringen av den internationella personalen har pågått sedan onsdagen den 9 oktober, då den akuta bristen på säkerhet i nordöstra Syrien tvingade oss att lämna projekten i Ain Issa, al-Hol, Tal Abyad, Tal Tamer, Tal Kocher/Yaroubiyah, Kobane/Ain Al Arab och Raqqa. Vi är i allra högsta grad medvetna om behoven hos de flyende och andra sårbara grupper i regionen och beslutet har därför varit extremt svårt.

Samtidigt har den oförutsägbara och föränderliga situationen gjort det omöjligt för Läkare Utan Gränser att förhandla fram några garantier för att vi på ett säkert sätt ska kunna ge sjukvård och humanitär hjälp till människor i området. Med tanke på hur många grupper som strider på olika sidor av konflikten kan vi inte längre garantera säkerheten, varken för vår syriska eller vår internationella personal.

– Människorna i nordöstra Syrien har redan genomlevt åratal av konflikt och osäkerhet. Den senaste utvecklingen har ökat behovet av humanitär hjälp ännu mer, ändå är det inte möjligt att nå fram med hjälpen under de rådande omständigheterna, säger Robert Onus, Läkare Utan Gränsers akutsamordnare för Syrien. Det är med tungt hjärta som vi nu har tagit det svåra beslutet att avbryta merparten av våra aktiviteter i nordöstra Syrien och evakuera den internationella personalen. Vi kan inte göra några mer omfattande insatser förrän vi har fått garantier och acceptans från alla parter i konflikten.

– Vi är extremt oroade över säkerheten för våra syriska kollegor och deras familjer som är kvar i nordöstra Syrien. Vi kommer att fortsätta stödja våra kollegor på distans och undersöka alla möjligheter att bistå människorna i nordöstra delen av landet, trots svårigheterna, säger Robert Onus.

Beslutet att avbryta merparten av aktiviteterna kommer samtidigt som den humanitära situationen förvärras allt mer och behoven förmodligen blir allt större.

I staden Tal Tamar delade Läkare Utan Gränser ut filtar, mat, vattenflaskor och tvål till tusentals människor som varje dag kom flyende från sina hem med knappt mer än kläderna på kroppen. Fram till den 13 oktober levererade Läkare Utan Gränser vatten till flera byar eftersom en flygattack enligt rapporter hade förstört den pumpstation som försörjde dem med vatten.

Flygattacker, granatbeskjutning och väpnade strider har haft allvarliga följder för den civila befolkningen och för humanitära organisationers möjligheter att bistå med hjälp på ett säkert sätt.

Den 13 oktober togs ett dussintal personer som skadats i en flygattack in till sjukhuset i Tal Tamer. I Ain Issa såg Läkare Utan Gränsers team hur befolkningen flydde till fots för att undkomma den pågående konflikten. Sjukvårdspersonal evakuerades och flyttades från sjukhuset i Ain Issa som hade varit det sjukhus som huvudsakligen behandlat skadade under de senaste fem dagarna.

Samtidigt som Läkare Utan Gränser lämnar området rapporterar vår personal som arbetat där att människorna i flyktinglägret i Ain Issa lider stor brist på mat, vatten och sjukvård. De befinner sig nu i en mycket svår situation och Läkare Utan Gränser är extremt oroade för deras välbefinnande.

Läkare Utan Gränser uppmanar samtliga parter i konflikten att säkerställa skyddet av civila. Vi uppmanar dem också att ge humanitära organisationer möjlighet att på ett säkert sätt nå fram till civilbefolkningen för att kunna bistå dem med den hjälp som de är i akut behov av.


Läkare Utan Gränser fortsätter arbeta i nordvästra Syrien där vi ger sjukvård på flera vårdinrättningar och i mobila kliniker, samt stöttar den lokala sjukvården i området.