Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer för fotografering och insamlande av berättelser

I Läkare Utan Gränsers kommunikation används fotografier på och berättelser från våra patienter och anställda. Materialet används för att kunna höja rösten kring de orättvisor som sker runt om i världen, men också för att berätta för givare och intressenter om vårt arbete. Det är viktigt att människor som figurerar i vår kommunikation är informerade och kan känna sig trygga med hur vi använder deras berättelser och bilder.   

Vid insamlande av berättelser använder vi oss av samtyckesformulär.Formuläret finns på flera olika språk och vid behov tar vi hjälp av tolkar som förklarar innebörden på det språk som personen själv talar. Själva samtycket kan sedan ges i skrift, video eller ljud. 

Enligt våra riktlinjer ska personen som fotograferas eller delar med sig av sin berättelse aldrig känna sig tvungen att medverka eller skriva under ett samtycke. De ska också förstå att deras vägran att fotograferas eller medverka inte på något sätt kommer att påverka det stöd de får av oss. 

Hur säkerställer Läkare Utan Gränser att personen förstår hur materialet kommer användas? 

Samtyckesformuläret listar tänkbara kanaler, i vilket syfte materialet kan komma att användas och att det kan användas i flera länder. Det är upp till den tillfrågade att besluta hur bilden/berättelsen får användas. Det går till exempel att säga okej till återkoppling till givare men nej till att materialet används i insamlingssyfte. 

De personer som producerar materialet får innan de besöker ett projekt en genomgång om våra riktlinjer för innehåll och berättande. De måste också skriva under ett dokument gällande bildetik samt våra riktlinjer för insamling. 

Samtycke från minderåriga 

Även om myndighetsåldern varierar från land till land anser vi att alla personer under 18 år är minderåriga. När vi fotograferar eller samlar in berättelser från minderåriga tar vi alltid in samtycke från den minderåriga och från en förälder eller vårdnadshavare. 

Kan man ta tillbaka sitt samtycke? 

I enlighet med GDPR har en person rätt att återkalla sitt samtycke för användning av deras bild/video/berättelse. Den som vill återkalla sitt samtycke kan maila oss, eller gå genom processen som beskrivs på kopian av samtyckesformuläret de fick när de skrev under samtycket. Materialet kommer att då tas bort från vår mediadatabas. Vi kommer även att försöka spåra och radera all tidigare användning av materialet.