Hoppa till huvudinnehåll

1,6 miljarder liv spelar roll - skriv under!

Namninsamlingen stängde den 29 januari 2024. 

Många har aldrig hört talas om snäckfeber, elefantiasis, flodblindhet eller kala azar. De är fyra av de 20 infektioner som WHO definierar som försummade tropiska sjukdomar, som drabbar 1,6 miljarder människor varje år. Spridningen förväntas öka i framtiden på grund av klimatförändringar, fattigdom och konflikter.

Världens ledare har ignorerat dessa sjukdomar, som främst drabbar låginkomstländer, i forsknings- och biståndssatsningar under lång tid. Värre än att inte veta är att ha koll och ändå inte göra något åt saken – det är både oacceptabelt och oetiskt. Så här får det inte vara!

Vi vill att Sverige:

  • Satsar på forskning för att försummade tropiska sjukdomar ska kunna förebyggas och behandlas.
  • Verkar för att försummade tropiska sjukdomar ska uppmärksammas mer inom global hälsa.
  • Uppmanar WHO att lägga till sjukdomen noma på listan över försummade tropiska sjukdomar.

WHO lanserade under 2021 en plan för att minska sjukdom och dödsfall i försummade tropiska sjukdomar, med målet att reducera antalet personer som behöver vård med 90 procent till 2030. Ska detta uppnås är det är hög tid att agera! Med lång erfarenhet inom global hälsa kan och bör Sverige ta på sig en ledarroll i detta.

Försummade tropiska sjukdomar enligt WHO

Försummade tropiska sjukdomar är en WHO-definierad lista över 20 sjukdomar som dödar hundratusentals människor varje år. Oftast drabbas personer med få resurser, de som redan är sjuka eller de som bor i svårtillgängliga områden där vägen till sjukvård är lång och fylld av faror. Även om man överlever leder sjukdomarna ofta till psykisk ohälsa och fysiska men som kan kräva amputation eller andra ingrepp. Trots att så många drabbas av sjukdomarna finns det knappt några vaccin eller effektiva behandlingar.

Sjukdomarna på WHO:s lista är:

Burulisår: Hudinfektion orsakad av en mykobakterie, besläktad med tuberkelbakterien, som bryter ner hud, mjukdelar och benvävnad.

Chagas sjukdom: Livshotande parasitinfektion som överförs via skinnbaggar, blodtransfusioner eller från mor till barn under graviditeten.

Denguefeber: Orsakas av ett virus som överförs av myggor. Symtomen är influensaliknande och ibland utvecklas den till en svår form med hög dödlighet.

Dracunculiasis (guineamask): Sprids via små kräftor som lever i sötvatten. Leder till intensiv klåda, kräkningar, feber, diarréer och yrsel.

Echinokockinfektion: Orsakas av bandmaskar som får fäste i levern eller lungorna där de bildar cystor som innehåller larver.

Human African trypanosomiasis (sömnsjuka): Orsakas av en parasit som överförs av tsetseflugor. Drabbar centrala nervsystemet och obehandlad är sömnsjuka dödlig.

Jordburna helminter: Inälvsmaskar som sprids via jord som infekterats av mänsklig avföring. Leder främst till diarréer och viktnedgång.

Framboesi: Drabbar hud, ben och leder och orsakas av bakterien Treponema pallidum pertenue.

Filariainfektion (elefantiasis): Orsakas av rundmaskar som angriper lymfkärlen. I värsta fall kan hud och vävnader förtjockas så att kroppsdelar antar extrema proportioner.

Födoburna trematoder: Flundremaskar som överförs till människa via fisk, skaldjur eller grönsaker och kan leda till allvarliga skador på levern och lungorna.

Leishmaniasis: Parasitsjukdom som överförs av sandflugor. Den viscerala formen, kala azar, drabbar de inre organen och immunsystemet medan den kutana formen drabbar huden och ger sår och ärrbildningar.

Lepra (spetälska): Orsakas av en bakterie som är lik tbc-bakterien. Sprids via luften och kan leda till deformerande hudförändringar.

Mycetoma: Orsakas av svampar. Sjukdomen drabbar oftast fötter, händer och ben, med svullen vävnad som följd.

Ormbettsförgiftning: Bett från giftiga ormar kräver rätt motgift i tid, annars kan de leda till döden eller kräva amputation.

Onchocerciasis (flodblindhet): Orsakas av rundmaskar som skapar knutor under skinnet, oftast kring skuldrorna och höfterna.

Rabies: Orsakas av lyssavirus som utsöndras i saliven hos sjuka djur. Människor får oftast rabies via hundar och sjukdomen är nästan alltid dödlig när symtom väl uppstått.

Schistosomiasis (snäckfeber eller bilharzia): Orsakas av inälvsmaskar vars larver invaderar huden och slemhinnorna, vilket kan påverka de inre organen.

Skabb: Orsakas av en hudparasit som gör gångar i hudens yttersta lager och lägger sina ägg där. Ger svår klåda.

Taeniasis och cysticerkos: Orsakas av svinbandmasken Taenia. Taeniasis är en lindrig tarminfektion medan cysticerkos kan leda till allvarliga neurologiska symtom.

Trakom: Infektion i ögats bindhinna som orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis. Den vanligaste infektiösa orsaken till blindhet i världen.

Ej med på WHO:s lista

Noma: Bakteriell infektion som börjar i tandköttet och utvidgas till kinden. Den ansiktsätande sjukdomen drabbar runt 140 000 barn varje år och patienterna behöver oftast kirurgisk behandling och psykologiskt stöd. Läkare Utan Gränser bedriver påverkansarbete för att noma ska inkluderas på WHO:s lista över försummade tropiska sjukdomar, läs mer om det här.