Hoppa till huvudinnehåll

Capio har i flera år varit givare till Läkare Utan gränser. Flera av företagets medarbetare har arbetat i något av deras  projekt runt om i världen. Och under pandemin valde Capio att skänka 1 miljon kronor för att bidra till Läkare Utan Gränsers livräddande arbete. 

– Nu vill vi ta nästa steg i samarbetet och göra det möjligt för fler medarbetare på Capio att engagera sig i Läkare Utan Gränsers viktiga arbete, säger Liza Manestam, kommunikationsdirketör på Capio.  Vi behöver bli fler som tillsammans bidrar ekonomiskt. På Capio arbetar cirka 10 000 medarbetare, om var och en skulle skänka 100 kr var så skulle det till exempel kunna räcka till att ge barn med undernäring behandling i 45 dagar eller till att vaccinera 260 000 personer för mässling. 

Som en del av samarbetet kommer Capio och Läkare Utan Gränser att genomföra olika aktiviteter för att öka medvetenheten och engagemanget hos både medarbetare och patienter. Det inkluderar en kännedomskampanj för Capios medarbetare, där syftet är att informera och uppmuntra till donationer eller personligt engagemang i Läkare Utan Gränsers arbete. Capio kommer även att ta fram fysiskt material och kommunikation till patienter, i syfte att ge patienter möjlighet att skänka pengar till Läkare Utan Gränser. Det kan till exempelvis handla om material som kan finnas i väntrum i Capios verksamheter.

Sjuksköterska ger patient en dos vaccin
Foto: Läkare Utan Gränser