Hoppa till huvudinnehåll

68 GÅNGER DYRARE ATT VACCINERA ETT BARN I FATTIGA LÄNDER

Publiceringsår 2015
The Right Shot

Vaccin får inte vara en lyxprodukt! Det är 68 gånger dyrare att vaccinera ett barn i fattiga länder idag, jämfört med år 2001. Idag släpper vi rapporten The Right Shot där vi bland annat kartlagt läkemedelsbolagens alltför höga priser på pneumokockvaccin som skyddar mot lunginflammation. Dessa priser måste sänkas, det är inte acceptabelt att en miljon barn dör varje år i pneumokockinfektioner.

Idag publicerar vi den andra upplagan av rapporten The Right Shot som visar att kostnaden för att vaccinera ett barn i de fattigaste länderna är 68 gånger högre idag jämfört med år 2001. I många delar av världen har man inte råd med nya kostsamma vaccin, som vaccin mot pneumokockinfektioner som dödar cirka en miljon barn varje år.

Vi uppmanar läkemedelsföretagen GlaxoSmithKline (GSK) och Pfizer att sänka priset på pneumokockvaccin i låg- och medelinkomstländer. Enbart pneumokockvaccinet, som skyddar mot bland annat lunginflammation, står för cirka 45% av den totala kostnaden för att vaccinera ett barn i de fattigaste länderna, där ett helt vaccinationspaket inkluderar skydd mot 12 sjukdomar. Ur ett svenskt perspektiv är de höga priserna på pneumokockvaccin oroande, inte minst eftersom svenskt bistånd finansierar vaccinationer.

– Vi tycker det är rätt och viktigt att vaccinationer har en stor plats i svenskt bistånd. Däremot måste man ifrågasätta om det är rimligt att så stor andel av budgeten till vaccinationer ska gå till ett enda vaccin som man betalar överpris för, säger Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser i Sverige.

Vår nya rapport är en av få källor till prisjämförelser när det gäller kostnader för vaccin. Den kastar ljus över en vaccinindustri som är mycket svår att få insyn i, eftersom det bara finns begränsad information om de förhandlingar där priserna på vaccin bestäms.  Köpande länders hälsobudgetar tyngs av de höga priser som läkemedelsindustrin håller hemliga. Detta gör att normala incitament som prisjämförelser sätts ur spel, med följd att orimligt höga priser kan tas ut. GSK och Pfizer har tillsammans rapporterat över 19 miljarder USD i intäkter för försäljning av pneumokockvacciner.

Vi har en irrationell situation där länder som till exempel Marocko och Tunisien betalar mer för pneumokockvaccin än Frankrike, säger Kate Elder, rådgivare i vaccinfrågor på Läkare Utan Gränsers Accesskampanj.

– De astronomiska kostnaderna för nya vacciner ställer många regeringar inför svåra beslut om vilka dödliga sjukdomar de kan anse sig ha råd att skydda sina barn emot.

Läs rapporten The Right Shot här

Läs även rapporten The Right Shot - första upplagan 2012
(Denna upplaga tar upp hur befintliga vaccinationsprogram kan förbättras)