Hoppa till huvudinnehåll

Constructing crisis at Europe’s borders

Publiceringsår 2021
Läkare Utan Gränsers rapport Constructing crisis at Europe’s borders

Läkare Utan Gränsers rapport Constructing crisis at Europe’s borders visar att situationen på de grekiska öarna leder till alarmerande nivåer av psykisk ohälsa. Rapporten bygger på medicinska data från våra projekt på Lesbos, Samos och Chios samt vittnesmål från patienter och personal.

Över 35 procent av de vuxna patienterna behövde behandling för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). De två andra vanligaste diagnoserna var depression och akut psykos. Dessa tillstånd kräver långsiktig, specialiserad vård som oftast inte finns på öarna. Vi har behandlat hundratals tortyröverlevare som inte hade fått vård genom myndigheterna.

Mest hårresande är den utbredda psykiska ohälsan hos barn. Över 180 personer vid våra kliniker hade självskadebeteende eller försökt begå suicid. Två tredjedelar av dem var barn, den yngsta bara sex år gammal.

Eftersom EU, med Ylva Johansson i spetsen, nu förhandlar om en ny migrationspakt med ännu större fokus på avskräckande åtgärder och stängda läger där invånarna får ännu sämre tillgång till vård och humanitär hjälp så vill vi med rapporten varna för att den nya pakten riskerar att ytterligare förvärra lidandet på öarna.